Nasz znak : RGP-7331/118/2006          Ostróda, dnia 14 lipca 2006 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kraplewo, Brzydowo, Smykowo, Smykówko, Ryńskie, rudno, zajączki, Naprom, Pietrzwałd, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turznica, Wirwajdy, Gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej i budowie sieci wodociągowej w miejscowościach : Kraplewo, Brzydowo, Smykowo, Smykówko, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Pietrzwald, Naprom, Lipowo, Bałcyny , Reszki, Turznica i Wirwajdy, gmina Ostróda. Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.07.2006, ostatnia aktualizacja: 17.07.2006, odsłon: 1 982


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745727
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości