Nasz znak : RGP-7331-1/16/2009

Ostróda, dnia 7 grudnia 2009 r.

 

 

OBWIESZCZENIE O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM CELU PUBLICZNEGO w miejscowości KAJKOWO,

gmina OSTRÓDA

 

 

 Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia i przyłącza gazowego do działki nr 52/16, przewidzianego do realizacji na działkach nr nr 52/16, 52/10 i 193 położonych przy ul. Bukowej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Prze-strzennej pok. Nr 15 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.12.2009, ostatnia aktualizacja: 09.12.2009, odsłon: 1 197


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425733
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości