Nasz znak : RGP-7331/15/2009                               Ostróda, dnia 16.02.2009 r.

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Idzbark, gmina Ostróda.

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, / Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. / zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przedszkola, przewidzianej do realizacji na działce nr 56/2 położonej w miejscowości Idzbark, stanowiącej własność Państwa Zofii i Stanisława Stankiewicz.

 

Zainteresowani mogą składać w siedzibie Urzędzie Gminy w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.02.2009, ostatnia aktualizacja: 18.02.2009, odsłon: 1 288


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425448
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości