Nasz znak: RGP.6733.5.2014
Ostróda, dnia 28 stycznia 2014 r.
 
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Idzbark, gmina Ostróda
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na dobudowie pomieszczenia kotłowni do istniejącego budynku świetlicy wiejskiej i remizy strażackiej na działce nr 171 położonej w miejscowości Idzbark, gmina Ostróda.
Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
 
Z up. Wójta
Sekretarz Gminy
Cezary Wawrzyński
 
Data przekazania do publikacji: 31.01.2014r.
Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.02.2014, ostatnia aktualizacja: 02.02.2014, odsłon: 747

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9106767
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved