Nasz znak: RGP.6733.19.2013                         

Ostróda, dnia 25 czerwca 2013 r.

 

 

 

Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Grabin Gmina Ostróda

 

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 22/8, 22/9, 22/7, 22/6, 207, 14/12, 14/35, 14/36, 14/34, 14/31, 14/25, 14/29, 14/30, 14/68, 14/69, 14/70, 14/46, 11/2, 14/53 położonych w miejscowości Grabin, gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

 

Data przekazania do publikacji: 26.06.2013r.

Osoba przekazująca: Grażyna Pydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 26.06.2013, ostatnia aktualizacja: 26.06.2013, odsłon: 926


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11416651
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości