Naszznak: RGP.6733.25.2013

Ostróda, dnia 5 września 2013 r.

 

 

 

 

 

Obwieszczenieo zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Durąg, gmina Ostróda

 

 

      Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 r.poz. 647 tj. ) zawiadamiam oprowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacjiinwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej siecirozdzielczej nn 0,4 kV na działkach nr 85/2 i 87/2 położonych w miejscowości Durąg, gmina Ostróda.

 

      Zainteresowani mogą składać w UrzędzieGminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i GospodarkiPrzestrzennej pok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Bogusław Fijas

 

 

publikacjado dnia 23.09.2013 r.

 

 

 

 

Data przekazaniado publikacji: 09.09.2013r.

Osobaprzekazująca: Grażyna Pydyn

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Beata Czerkas
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.09.2013, ostatnia aktualizacja: 09.09.2013, odsłon: 900


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11416222
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości