Nasz znak: RGP.6733.28.2013

Ostróda, dnia 25 września 2013 r.

 

Obwieszczenieo zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Durąg, gmina Ostróda

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.poz. 647) zawiadamiam o prowadzanympostępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celupublicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci rozdzielczej SN15kVna działkach nr 9/6, 115/2, 3010/1, 3010/2 położonych

w miejscowości Durąg , gmina Ostróda.

Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminyw Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1 w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennejpok. Nr 315 uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od datyukazania się obwieszczenia.

 

WójtGminy Ostróda

BogusławFijas

 

 

Data przekazania do publikacji: 30.09.2013r.

Osoba przekazująca: GrażynaPydyn

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.09.2013, ostatnia aktualizacja: 30.09.2013, odsłon: 933


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11429885
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości