Ostróda, 17 maja 2013r.

Znak: RGP.6722.4.2013

 

 

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
terenu części miejscowości Wałdowo przy ulicy Partyzantów.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XXXVII/206/2013 z dnia 8 maja 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo przy ulicy Partyzantów.

 Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda , w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.05.2013r.

Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 20.05.2013, ostatnia aktualizacja: 20.05.2013, odsłon: 993


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11419469
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości