Ostróda, 05 października 2020 r.
Nasz znak: RGP.6151.8.2020
 
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r.  Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683) podaję do publicznej wiadomości informacje o harmonogramie polowań zbiorowych w sezonie 2020/2021 w Kole Łowieckim Kormoran Olsztyn w obwodzie łowieckim 307:
 
Lp.
Data
Miejsce polowań
1
10 października 2020 r.
Pietrzwałd, Zajączki, Ryn
2
7 listopada 2020 r.
Giętlewo, Ryn
3
5 grudnia 2020 r.
Ryn, Kraplewo, Pietrzwałd
4
9 stycznia 2021 r.
Giętlewo, Ryn
 
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pietrzwałd, Zajączki, Ryn, Giętlewo, Kraplewo.
 

 

Data przekazania do publikacji: 06.10.2020
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 06.10.2020, ostatnia aktualizacja: 06.10.2020, odsłon: 194


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722692
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości