Na podstawie art. 14 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące - wykonania budżetu za 2005r., zobowiązaniach wymagalnych, dotacjach, poręczeniach i gwarancjach, wykazu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono w 2005r. umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty, ulg ustawowych. Informacja dotyczy także wykazu osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomoc publiczną w 2005r.

Powyższa informacja jest utworzona w formacie pdf.

Załącznik do tego artykułu

 

data publikacji: 31.05.2006, ostatnia aktualizacja: 31.05.2006, odsłon: 690


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12291398
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości