www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5374522
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

Poniżej znajduje się lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykułów

· Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Henrykowskiej w Kajkowie wraz z budową studni redukcyjnej”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 146/30, 146/31, 146/33, 146/34, 146/22, 190/1, położonych w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda. - opublikowano: 2017-08-18
· Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - opublikowano: 2017-08-18
· Zarządzenie Nr 112/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny - Zwierzewo - opublikowano: 2017-08-18
· W dniu 17.08.2017r. dodano informację o wynikach naboru. Wójt Gminy Ostróda ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. Finansowych i Kontroli. Dokumenty należy przesłać pocztą na adres Urzędu Gminy Ostróda (14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (I piętro, pokój nr 202), w terminie do dnia 14 sierpnia 2017 r. do godziny 15:30 włącznie. - opublikowano: 2017-08-17
· Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do oddania w dzierżawę, w drodze bezprzetargowej, część nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Ostróda, położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej jako dz. ew. Nr 298/3, o pow. 0,2867 ha. - opublikowano: 2017-08-16
· W dniu 16.08.2017 r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 04.08.2017r dodano informację dotyczącą otwarcia ofert. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ,,Odwóz dzieci w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2017-08-04, godzina: 08:30, miejsce: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, I piętro sekretariat. - opublikowano: 2017-08-16
· Zarządzenie Nr 113/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - opublikowano: 2017-08-16
· Zarządzenie Nr 114/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej - opublikowano: 2017-08-16
· Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom”. - opublikowano: 2017-08-16
· Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Idzbark kol.”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 401/3, 401/4, 390/1, 404, 405, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2, 409, 410, oraz 406/1, położonych w obrębie geodezyjnym Idzbark, gmina Ostróda. - opublikowano: 2017-08-11

10 najczęściej czytanych artykułów w sekcji specjalnej

· Struktura Urzędu Gminy w Ostródzie - 21276 odsłon
· Wójt Gminy Ostróda - 15865 odsłon
· Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018 - 13228 odsłon
· Sekretarz Gminy - 12457 odsłon
· Skarbnik Gminy - 11809 odsłon
· Komisje Rady Gminy Kadencji 2014-2018 - 10665 odsłon
· Godziny urzędowania - 10179 odsłon
· Stanowiska i telefony GOPS, Pracownicy socjalni, Rejonizacja obszaru odpowiedzialności pracowników socjalnych - 9848 odsłon
· Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 9460 odsłon
· Wykaz jednostek pomocniczych (Sołtysi) - 7880 odsłon

10 ostatnio dodanych plików

· SIWZpoprawione04_03_09drogi - opublikowano: 2009-03-19 13:11:28
· kontrolaZUS02_02_2009 - opublikowano: 2009-03-17 13:21:02
· kontrolaUKS_09_12_2008 - opublikowano: 2009-03-17 13:19:23
· wojewoda22_01_2009 - opublikowano: 2009-03-16 15:14:43
· PIP_11_03_2009 - opublikowano: 2009-03-16 14:29:45
· zal1_uchw173_09 - opublikowano: 2009-03-04 14:14:32
· SIWZ04_03_09drogi - opublikowano: 2009-03-04 12:53:20
· zarz011_09 - opublikowano: 2009-03-03 14:41:05
· zarz010_09 - opublikowano: 2009-02-23 13:27:02
· zarz009_09 - opublikowano: 2009-02-23 13:25:55
10 najczęściej pobieranych plików

· 1. Strategia i kierunki rozwoju gminy Ostróda - Kategoria: Strategia rozwoju, pobrań: 6423
· zarz98_05 - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 6363
· Film "Gmina Ostróda przyjazna inwestorom" - Kategoria: Oferty inwestycyjne, pobrań: 5870
· zsrow2006 - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 5752
· PRL - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 3112
· a. Tabele - Kategoria: Strategia rozwoju, pobrań: 2914
· Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Kategoria: Informacje, pobrań: 2321
· Uchwała Nr XIII/69/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 paź 2003r. - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 2181
· Strategia informatyzacji - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 1694
· Uchwała Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 08.10.2002 r. w sprawie uchw Statutu Gminy - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 1629
Panel aktualizacyjny