www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5588715
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości

Poniżej znajduje się lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykułów

· Zarządzenie Nr 146/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok. - opublikowano: 2017-10-18
· Zarządzenie Nr 149/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia w roku 2017 w drodze spisu z natury inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Ostróda oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej. - opublikowano: 2017-10-18
· Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu AGD i RTV do świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w ramach projektu ,,Remont i adaptacja 5-ciu świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej”. Ofertę, w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda lub mailem na adres przetargi@gminaostroda.pl (w formie podpisanych skanów). Termin składania ofert upływa 26.10.2017 roku. - opublikowano: 2017-10-18
· Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 13 października 2017 r. w związku z wniesieniem powództwa negatoryjnego do Sądu Rejonowego w Ostródzie wystąpiono z prośbą o udzielenie informacji czy ww. powództwo faktycznie się toczy, czy zostały uzupełnione braki formalne pisma procesowego wraz z podaniem kiedy to nastąpiło oraz przedstawieniem potwierdzenia przedłożenia dokumentów których zażądał Sąd lub wskazaniem czy pozew został zwrócony. - opublikowano: 2017-10-17
· Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w trybie bezprzetargowym prawo własności lokalu mieszkalnego położonego na nieruchomości, oznaczonej jako działka nr 35/7 o pow. 0,3270 ha, położonej w obrębie i miejscowości Reszki. - opublikowano: 2017-10-16
· Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 11.10.2017 r. na wniosek została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 227, położonej w obrębie geodezyjnym Brzydowo, gmina Ostróda. - opublikowano: 2017-10-13
· Oświadczenia majątkowe za 2014, 2015 i 2016 rok - opublikowano: 2017-10-12
· Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 10/55 o pow. 1,0267 ha, położonej w obrębie Morliny. - opublikowano: 2017-10-12
· Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży prawo własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 10/56 o pow. 1,0234 ha, położonej w obrębie Morliny. - opublikowano: 2017-10-12
· Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej dla miejscowości Ornowo, gmina Ostróda. - opublikowano: 2017-10-12

10 najczęściej czytanych artykułów w sekcji specjalnej

· Struktura Urzędu Gminy w Ostródzie - 21507 odsłon
· Wójt Gminy Ostróda - 16027 odsłon
· Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018 - 13345 odsłon
· Sekretarz Gminy - 12606 odsłon
· Skarbnik Gminy - 11927 odsłon
· Komisje Rady Gminy Kadencji 2014-2018 - 10756 odsłon
· Stanowiska i telefony GOPS, Pracownicy socjalni, Rejonizacja obszaru odpowiedzialności pracowników socjalnych - 10443 odsłon
· Godziny urzędowania - 10296 odsłon
· Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 9552 odsłon
· Wykaz jednostek pomocniczych (Sołtysi) - 8245 odsłon

10 ostatnio dodanych plików

· SIWZpoprawione04_03_09drogi - opublikowano: 2009-03-19 13:11:28
· kontrolaZUS02_02_2009 - opublikowano: 2009-03-17 13:21:02
· kontrolaUKS_09_12_2008 - opublikowano: 2009-03-17 13:19:23
· wojewoda22_01_2009 - opublikowano: 2009-03-16 15:14:43
· PIP_11_03_2009 - opublikowano: 2009-03-16 14:29:45
· zal1_uchw173_09 - opublikowano: 2009-03-04 14:14:32
· SIWZ04_03_09drogi - opublikowano: 2009-03-04 12:53:20
· zarz011_09 - opublikowano: 2009-03-03 14:41:05
· zarz010_09 - opublikowano: 2009-02-23 13:27:02
· zarz009_09 - opublikowano: 2009-02-23 13:25:55
10 najczęściej pobieranych plików

· 1. Strategia i kierunki rozwoju gminy Ostróda - Kategoria: Strategia rozwoju, pobrań: 6458
· zarz98_05 - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 6394
· Film "Gmina Ostróda przyjazna inwestorom" - Kategoria: Oferty inwestycyjne, pobrań: 5900
· zsrow2006 - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 5780
· PRL - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 3139
· a. Tabele - Kategoria: Strategia rozwoju, pobrań: 2944
· Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Kategoria: Informacje, pobrań: 2358
· Uchwała Nr XIII/69/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 paź 2003r. - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 2222
· Strategia informatyzacji - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 1720
· Uchwała Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 08.10.2002 r. w sprawie uchw Statutu Gminy - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 1654
Panel aktualizacyjny