www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5046913
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

Poniżej znajduje się lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykułów

· Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży prawo własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin, oznaczonej jako działka ew. Nr 49/7, o pow. 0,1183 ha. - opublikowano: 2017-05-25
· W dniu 24.05.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Dnia 11.05.2017 r. dodano informację zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Idzbark, oznaczonej jako działka ew. Nr 258/2, o pow. 0,2170 ha, stanowiącą własność Gminy Ostróda. - opublikowano: 2017-05-24
· W dniu 24.05.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Dnia 11.05.2017 r. dodano informację zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu dwóch działek ew.: Nr 36/6, o pow. 0,0356 ha, stanowiącej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Górka, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00015325/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie; Nr 35/7, o pow. 0,0441 ha, stanowiącej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Górka, objętą księgą wieczystą Nr EL1O/00034296/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. - opublikowano: 2017-05-24
· W dniu 24.05.2017r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. W dniu 15.05.2017r. dodano informację z otwarcia ofert. W dniu 12.05.2017r. dodano załączniki w formacie edytowalnym. W dniu 10.05.2017r. dodano pytania oferentów i odpowiedzi. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo". Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15/05/2017, godzina: 10:00. - opublikowano: 2017-05-24
· Zarządzenie Nr 67/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia nauczycieli, na które przyznawane jest dofinansowanie w 2017 r. - opublikowano: 2017-05-24
· Zarządzenie Nr 65/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji, o których mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych za rok 2016 - opublikowano: 2017-05-23
· Zarządzenie Nr 68/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości - opublikowano: 2017-05-23
· Oświadczenia majątkowe za 2014, 2015 i 2016 rok - opublikowano: 2017-05-19
· W dniu 18.05.2017r. dodano sprostowanie informacji z otwarcia ofert. W dniu 17.05.2017r. dodano informację z otwarcia ofert. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI. Termin składania ofert w postępowaniu 17.05.2017r. - opublikowano: 2017-05-19
· Zarządzenie Nr 59/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji na okoliczność upadku roju pszczół w pasiekach Pana Kamila Kaźmierskiego - opublikowano: 2017-05-18

10 najczęściej czytanych artykułów w sekcji specjalnej

· Struktura Urzędu Gminy w Ostródzie - 20999 odsłon
· Wójt Gminy Ostróda - 15640 odsłon
· Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018 - 13089 odsłon
· Sekretarz Gminy - 12301 odsłon
· Skarbnik Gminy - 11673 odsłon
· Komisje Rady Gminy Kadencji 2014-2018 - 10551 odsłon
· Godziny urzędowania - 10043 odsłon
· Stanowiska i telefony GOPS, Pracownicy socjalni, Rejonizacja obszaru odpowiedzialności pracowników socjalnych - 9325 odsłon
· Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 9323 odsłon
· Uchwała Nr XXXIV/169/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda - 7623 odsłon

10 ostatnio dodanych plików

· SIWZpoprawione04_03_09drogi - opublikowano: 2009-03-19 13:11:28
· kontrolaZUS02_02_2009 - opublikowano: 2009-03-17 13:21:02
· kontrolaUKS_09_12_2008 - opublikowano: 2009-03-17 13:19:23
· wojewoda22_01_2009 - opublikowano: 2009-03-16 15:14:43
· PIP_11_03_2009 - opublikowano: 2009-03-16 14:29:45
· zal1_uchw173_09 - opublikowano: 2009-03-04 14:14:32
· SIWZ04_03_09drogi - opublikowano: 2009-03-04 12:53:20
· zarz011_09 - opublikowano: 2009-03-03 14:41:05
· zarz010_09 - opublikowano: 2009-02-23 13:27:02
· zarz009_09 - opublikowano: 2009-02-23 13:25:55
10 najczęściej pobieranych plików

· 1. Strategia i kierunki rozwoju gminy Ostróda - Kategoria: Strategia rozwoju, pobrań: 6382
· zarz98_05 - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 6326
· Film "Gmina Ostróda przyjazna inwestorom" - Kategoria: Oferty inwestycyjne, pobrań: 5836
· zsrow2006 - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 5718
· PRL - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 3079
· a. Tabele - Kategoria: Strategia rozwoju, pobrań: 2876
· Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Kategoria: Informacje, pobrań: 2260
· Uchwała Nr XIII/69/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 paź 2003r. - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 2126
· Strategia informatyzacji - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 1662
· Uchwała Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 08.10.2002 r. w sprawie uchw Statutu Gminy - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 1594
Panel aktualizacyjny