www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5183416
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości

Poniżej znajduje się lista ostatnich modyfikacji

10 ostatnio dodanych / modyfikowanych artykułów

· Zarządzenie Nr 86/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 czerwca 2017r. w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie zadania pod nazwą: ,,Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Ostróda z jednostkami organizacyjnymi”. - opublikowano: 2017-06-22
· Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Ostróda z jednostkami organizacyjnymi.” - opublikowano: 2017-06-22
· Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Ostróda za rok 2016 - opublikowano: 2017-06-21
· W dniu 21.06.2017 dodano informację z otwarcia ofert. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018". - opublikowano: 2017-06-21
· Zarządzenie Nr 56/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Ostróda za rok 2016 - opublikowano: 2017-06-21
· W dniu 20.06.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Międzylesie, oznaczonych jako działki: Nr 235/6 o pow. 0,1639 ha, Nr 235/7 o pow. 0,2227 ha, Nr 235/11 o pow. 0,1382 ha. - opublikowano: 2017-06-20
· Zarządzenie Nr 82/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ewidencji środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla projektu pn. „Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Ostróda poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę stacji uzdatniania wody w m. Szyldak.” - opublikowano: 2017-06-19
· Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa dotyczące zawiadomienia o wydanej decyzji z dnia 09.06.2017r. uchylającej w całości decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 34/16 z dnia 31.08.2016r. oraz zmieniającej decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 14/11 z dnia 30.09.2011r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek „C” od km 18+845 do km 38+900, oraz umarzającej w całości postępowanie organu pierwszej instancji. - opublikowano: 2017-06-19
· Konsultacje społeczne dotyczące wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych - opublikowano: 2017-06-19
· Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 19/7, 19/8, 19/4, obręb geodezyjny Morliny, gmina Ostróda. - opublikowano: 2017-06-16

10 najczęściej czytanych artykułów w sekcji specjalnej

· Struktura Urzędu Gminy w Ostródzie - 21131 odsłon
· Wójt Gminy Ostróda - 15739 odsłon
· Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018 - 13144 odsłon
· Sekretarz Gminy - 12358 odsłon
· Skarbnik Gminy - 11730 odsłon
· Komisje Rady Gminy Kadencji 2014-2018 - 10601 odsłon
· Godziny urzędowania - 10098 odsłon
· Stanowiska i telefony GOPS, Pracownicy socjalni, Rejonizacja obszaru odpowiedzialności pracowników socjalnych - 9476 odsłon
· Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - 9378 odsłon
· Uchwała Nr XXXIV/169/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda - 7642 odsłon

10 ostatnio dodanych plików

· SIWZpoprawione04_03_09drogi - opublikowano: 2009-03-19 13:11:28
· kontrolaZUS02_02_2009 - opublikowano: 2009-03-17 13:21:02
· kontrolaUKS_09_12_2008 - opublikowano: 2009-03-17 13:19:23
· wojewoda22_01_2009 - opublikowano: 2009-03-16 15:14:43
· PIP_11_03_2009 - opublikowano: 2009-03-16 14:29:45
· zal1_uchw173_09 - opublikowano: 2009-03-04 14:14:32
· SIWZ04_03_09drogi - opublikowano: 2009-03-04 12:53:20
· zarz011_09 - opublikowano: 2009-03-03 14:41:05
· zarz010_09 - opublikowano: 2009-02-23 13:27:02
· zarz009_09 - opublikowano: 2009-02-23 13:25:55
10 najczęściej pobieranych plików

· 1. Strategia i kierunki rozwoju gminy Ostróda - Kategoria: Strategia rozwoju, pobrań: 6397
· zarz98_05 - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 6342
· Film "Gmina Ostróda przyjazna inwestorom" - Kategoria: Oferty inwestycyjne, pobrań: 5850
· zsrow2006 - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 5731
· PRL - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 3092
· a. Tabele - Kategoria: Strategia rozwoju, pobrań: 2891
· Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - Kategoria: Informacje, pobrań: 2284
· Uchwała Nr XIII/69/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 paź 2003r. - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 2145
· Strategia informatyzacji - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 1674
· Uchwała Nr LI/373/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 08.10.2002 r. w sprawie uchw Statutu Gminy - Kategoria: Pozostałe, pobrań: 1608
Panel aktualizacyjny