www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787150
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

Zarządzenie Nr 148/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

ZARZĄDZENIE Nr 148/2017
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 października 2017 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej
 
     Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. Powołuje się komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:
 
  1) Tomasz Kosecki - przewodniczący komisji, inspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  2) Henryk Chocian– członek komisji, podinspektor Ref. Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ostróda;
 
  3) Beata Renans – członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.
 
     § 2. Komisja przeprowadzi II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działka ew. Nr 676/48 o pow. 0,1158 ha.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.10.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka


data publikacji: 2017-10-11, ostatnia aktualizacja: 2017-10-11, 42 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Zarządzenia 2017 ]
Panel aktualizacyjny