www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5592155
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 20.09.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji ubojni drobiu w Lubajnach, gm. Ostróda.

Nasz znak: RGP.6220.7.2017                                                     Ostróda, 21 września 2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Działając na podstawie:
  - art. 38 i  art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.)
 
     Zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 20 września 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji ubojni drobiu w Lubajnach, gm. Ostróda.
 
     Z treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pok. 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubajny.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 21.09.2017r.
Osoba przekazująca: Beata Renans
 


data publikacji: 2017-09-21, ostatnia aktualizacja: 2017-09-21, 25 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny