www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587809
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Ostróda Nr 13/2017, z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 15/2, położonej w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda przez mieszkańców miejscowości Wólka Lichtajńska oraz miejscowości Lipowiec.

Nasz znak: RGP.6733.15.2017.AS                                           Ostróda, 20 lipca 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257),
 
zawiadamiam o wniesieniu odwołania
 
od decyzji Wójta Gminy Ostróda Nr 13/2017, z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 15/2, położonej w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda przez mieszkańców miejscowości Wólka Lichtajńska oraz miejscowości Lipowiec.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wniesionego odwołania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Odwołanie wraz z aktami sprawy zostanie w dniu 21 lipca 2017 r. przesłane do rozpoznania Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Elblągu.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.07.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało


data publikacji: 2017-07-21, ostatnia aktualizacja: 2017-07-21, 45 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny