www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5609781
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

Wójt Gminy Ostróda ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.

Wójt Gminy Ostróda ogłasza konkurs ofert na realizację  zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2017r.
do 31.12.2017r.
 
        Na podstawie art. 25  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ( Dz. U. z  2016r. poz.930  ze zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.
 
Oferty na ww zadanie należy składać w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pok.108)  w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie do dnia 28.12.2016r. do godz.12.00.
Otwarcie ofert nastąpi 29.12.2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1.
Opis zadania, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zasady składania ofert,termin, miejsce i tryb rozpatrywania ofert  oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zawarte są w Wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
 


data publikacji: 2016-12-19, ostatnia aktualizacja: 2016-12-19, 264 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Danuta Niemanowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Przetargi ]
Panel aktualizacyjny