www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5609812
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

Uchwała Nr XXIV/168/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Uchwała Nr XXIV/168/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 9 listopada 2016 r.
 
w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
 
     Na podstawie art. 5a ust.1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
 
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 15.11.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Muraszko


data publikacji: 2016-11-17, ostatnia aktualizacja: 2016-11-17, 230 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Magdalena Muraszko
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Program współpracy ]
Panel aktualizacyjny