www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5592178
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia i przyłącza gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 240/12 oraz na części działki nr ew. 52/6 nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położonych w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.

Nasz znak: RGP.6733.22.2016.MC                                           Ostróda, 28 października 2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku, oddział w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, w imieniu której w pełnomocnictwa występuje Pan Stanisław Ciborowski reprezentujący firmę Pracownia Projektowa „INSTALSANIT” S.C., ul. J. Dubiskiego 21, 10-718 Olsztyn
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia i przyłącza gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 240/12 oraz na części działki nr ew. 52/6 nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położonych w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
Data przekazania do publikacji: 02.11.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Czarnowska


data publikacji: 2016-11-02, ostatnia aktualizacja: 2016-11-02, 181 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Magdalena Czarnowska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny