www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5609828
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

Uchwała Nr XVIII/126/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2016-2019

Uchwała Nr XVIII/126/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 8 kwietnia 2016 r.
 
w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Ostródzie na kadencję 2016-2019
 
     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) i art. 160 § 1 w związku z art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
     § 1. Po zapoznaniu się z opinią o zgłoszonym kandydacie na ławnika w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019, sporządzoną przez zespół powołany uchwałą Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2016 r. oraz po zasięgnięciu od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informacji o kandydacie na ławnika, stwierdza się, że w wyniku przeprowadzenia tajnego głosowania ławnikiem w wyborach uzupełniających na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Ostródzie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych wybrana została Pani Eugenia Pawłowska.
 
     § 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Gminy do dokonania niezwłocznie czynności, o których mowa w art.164 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych.
 
     § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.04.2016r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński


data publikacji: 2016-04-11, ostatnia aktualizacja: 2016-04-11, 246 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Wybory Uzupełniające Ławników 2016 ]
Panel aktualizacyjny