www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5608882
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr pn.4131.228.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec - w części dotyczącej § 2 ust. 4 pkt 2. Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec

 
 
Data przekazania do publikacji: 23.06.2015r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska


data publikacji: 2015-06-23, ostatnia aktualizacja: 2016-04-06, 375 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Zagospodarowanie przestrzenne ]
Panel aktualizacyjny