www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587801
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców gminy Ostróda lub rejestru zamieszkania cudzoziemców na terenie gminy Ostróda

Zaświadczenie z rejestru mieszkańców gminy Ostróda lub rejestru zamieszkania cudzoziemców na terenie gminy Ostróda
 
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zaświadczenia (druk do pobrania nie podlega opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej
2. Dowód osobisty lub paszport.
3. Dowód zapłaty opłaty skarbowej.
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
Opłaty:
Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zaświadczenia w sprawach wymienionych w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2016r., poz 1827).
 
Wydanie zaświadczenia na wniosek podlega opłacie skarbowej w wysokości 17,-zł.
Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010
 
Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku).
 
17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (od każdego stosunku pełnomocnictwa), gdy strona działa przez pełnomocnika.
 
Termin i sposób załatwienia:
Termin załatwienia sprawy wynosi do 7 dni od daty wpływu podania.
 
Odmowa wydania zaświadczenia bądź odmowa wydania zaświadczenia o żądanej treści następuje w drodze postanowienia.
 
Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2016, poz. 722).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U.2016, poz. 1827).
 
Tryb odwoławczy:
Od postanowienia przysługuje stronie prawo wniesienia zażalenia do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w OIsztynie, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.


data publikacji: 2015-03-12, ostatnia aktualizacja: 2017-03-08, 475 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Iwona Horodyłowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny