www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5609818
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

Zarządzenie Nr 117/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda.

Zarządzenie Nr 117/2014
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 29 września 2014 r.
 
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda
 
Na podstawie art. 104-1043 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.); Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§ 1. W Regulaminie Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 77/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, dokonuje się następujących zmian:
 
W załączniku nr 9 (tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego), w wierszu 1A tabeli, po wyrazach „Wykonujący prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych” dopisuje się wyrazy „oraz prace budowlane”.
 
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Ostróda oraz Stanowisku ds. Kadr.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty w Urzędzie Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 30.09.2014r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński


data publikacji: 2014-09-30, ostatnia aktualizacja: 2014-09-30, 508 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a:
  


[ Powrót do sekcji Regulamin pracy ]
Panel aktualizacyjny