www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5608921
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr pn.4131.86.2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/301/2014 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda - w części dotyczącej § 6 ust. 5 i 6, § 7 ust. 3 pkt 2 i ust. 3.6 w zakresie wyrazów: „zalecany gaz, olej opałowy, drewno, energia elektryczna”.Uchwała Nr XLIX/301/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda

 
 
Data przekazania do publikacji: 04.03.2014r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska


data publikacji: 2014-03-04, ostatnia aktualizacja: 2015-06-10, 509 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Zagospodarowanie przestrzenne ]
Panel aktualizacyjny