www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787153
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

Oświadczenia majątkowe za 2014, 2015 i 2016 rok

 
 
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
 
Wójt, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda mający uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta
 
Wójt Gminy Ostróda
 
Sekretarz Gminy Ostróda.
 
Skarbnik Gminy Ostróda
 
Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Oświadczenie złożone w dniu 23.01.2017r.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Oświadczenie złożone w dniu 31.03.2017r.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Oświadczenie złożone w dniu 01.02.2017r.
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
Oświadczenie złożone w dniu 27.04.2017r.
 
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
 
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
 
 
Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
 
 
 
4. Klimecki Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
 
6. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
 
 
 
 
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektorzy Jednostek Oświatowych
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie
 
Dyrektor Zespółu Szkół w Pietrzwałdzie
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
 
Dyrektor Gimnazjum w Durągu
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Lipowie
 
Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie
 
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji
Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie
 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie

Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
 
Oświadczenie majątkowe na zakończenie kadencji
Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
 
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
 
Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie
 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach
 
Oświadczenie majątkowe na początek kadencji
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Idzbarku
 
 
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
 
Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
 
Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie
 
 
 
Oświadczenia majątkowe za 2015 rok
 
 
Wójt, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda mający uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta
 
 
Wójt Gminy Ostróda
 
Sekretarz Gminy Ostróda.
 
Skarbnik Gminy Ostróda
 
Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
 
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
 
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
 
 
 
Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
 
 
 
 
4. Klimecki Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
 
6. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
 
 
 
 
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektorzy Jednostek Oświatowych
 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie
 
Dyrektor Zespółu Szkół w Pietrzwałdzie
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
 
Dyrektor Gimnazjum w Durągu
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Lipowie
 
Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie
 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
 
Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie
 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach
 
 
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda
 
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
 
Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
 
Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie
 
 
 
 
Oświadczenia majątkowe za 2014 rok
 
 
Wójt, Sekretarz, Skarbnik i Kierownicy Referatów Urzędu Gminy Ostróda mający uprawnienia do wydawania decyzji w imieniu Wójta
 
 
Wójt Gminy Ostróda
 
Sekretarz Gminy Ostróda.
 
Skarbnik Gminy Ostróda
 
Zastępca Skarbnika Gminy Ostróda
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich - oświadczenie majątkowe za 2014 rok
 
Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich - oświadczenie złożone w związku z przejściem na emeryturę w dniu 28.04.2015r.
 
Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich od dnia 05.05.2015r.
 
Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej
 
 
 
Radni Rady Gminy Ostróda w kadencji 2014-2018
 
 
 
 
 
4. Klimecki Tomasz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
 
6. Lewandowska Anna - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Ostróda
 
 
 
 
10. Sadowski Janusz - Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektorzy Jednostek Oświatowych
 
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie
 
Dyrektor Zespółu Szkół w Pietrzwałdzie
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie
 
Dyrektor Gimnazjum w Durągu
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Lipowie
 
Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie
 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie
 
Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie
 
Dyrektor Zespołu Przedszkolno - Szkolnego w Tyrowie
 
Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach
 
 
Dyrektorzy Jednostek Organizacyjnych Gminy Ostróda
 
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
 
Dyrektor Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
 
Zastępca Dyrektora Gminnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Samborowie
 
Dyrektor Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie


data publikacji: 2015-05-20, ostatnia aktualizacja: 2017-10-12, 4007 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Artur Jabłonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski
  


[ Powrót do sekcji ]
Panel aktualizacyjny