www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787579
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości

Zmiana wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Zgłoszenie zmiany we wpisie w CEIDG

Wydanie potwierdzenia przyjęcia wniosku CEIDG-1

I. Wymagane dokumenty:

1. Wniosek CEIDG-1 - link do strony
 

2.Przedsiębiorca jest zobowiązany złożyć wniosek o zmianę wpisu w terminie najpóźniej 7 dni od dnia zmiany danych. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG. Organy administracji publicznej nie mogą domagać się od przedsiębiorców okazywania, przekazywania lub załączania do wniosków zaświadczeń o wpisie  w CEIDG. Nie ma obowiązku przekładania w kontaktach z organami administracji publicznej zaświadczeń o nadaniu numeru NIP i REGON w sytuacji , gdy odpowiednie numery znalazły się we wpisie, w innych przypadkach zamieniono zaświadczenie na oświadczenie.

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Spraw Obywatelskich

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 115

Telefon: (0-89) 6760715.

 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2016 r. poz.1829)
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)
 

II. Wymagane opłaty:

Wniosek o zmianę do CEIDG nie podlega opłacie.

 

III. Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Wprowadzenie danych do CEIDG w ciagu jednego dnia roboczego

 

IV. Tryb odwoławczy:

Brak

 

V. Uwagi:

Wniosek o zmianę danych w CEIDG  można złożyć:

- on- line przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,

- w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym, ( w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza).data publikacji: 2004-04-28, ostatnia aktualizacja: 2017-02-22, 2097 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Henryka Markowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny