www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787562
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.

Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej.
Wydanie potwierdzenia złożenia wniosku CEIDG-1
 
 
 Wymagane dokumenty:
1. Wniosek CEIDG-1 - link do strony
 
Jednostka prowadząca sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pok. 115
Telefon: (0-89) 6760715.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz.1829)
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U. 2011 r. Nr 106, poz. 622)

 
Wymagane opłaty:
Wniosek o wpis do CEIDG wznowienia działalności gospodarczej nie podlega opłacie.
 
Termin i tryb realizacji odpowiedzi:
Wprowadzenie danych do CEIDG w ciągu jednego dnia roboczego
 
 Tryb odwoławczy:
 Brak
 
 Uwagi:
1. Wniosek o wznowieniu prowadzenia działalności gospodarczej można złożyć:
 
- on-line przy użyciu podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP,
 
- w urzędzie gminy - osobiście lub listem poleconym, ( w przypadku przesłania wniosku listem poleconym powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, potwierdzonym przez notariusza).
 
2. Wznowienie wykonywania działalności gospodarczej następuje w dniu złożenia wniosku.


data publikacji: 2009-09-08, ostatnia aktualizacja: 2017-02-22, 1146 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Henryka Markowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny