www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787575
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

Zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

 

Zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (druk do pobrania).

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Inwestycyjny, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych

Adres: Urząd Gminy w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 311

Tel.(089) 6760731.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VI/25/03 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ostróda.

 

Wymagane opłaty:

-bez opłat

 

Termin i tryb realizacji wniosku:

Wnioski rozpatrywane są w chwili uzyskania wolnego lokalu mieszkalnego.

 

Tryb odwoławczy:

1. Skarga do Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.

 

 data publikacji: 2009-07-07, ostatnia aktualizacja: 2014-09-02, 1186 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny