www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787556
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego według załączonego wzoru (druk do pobrania).

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1 14 - 100 Ostróda, pok. 314

Telefon (0-89) 6760734

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ).

 

Wymagane opłaty:

1) od wypisu:

a) do 5 stron - 30 zł

b) powyżej 5 stron - 50 zł

 

2) od wyrysu:

a) za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20 zł

b) nie więcej niż - 200 zł

 

Opłatę skarbową należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110

 

Termin i tryb realizacji odpowiedzi:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpłynięcia wniosku. Wydaje się wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Uwagi:

1. Wnioski o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można składać w siedzibie Urzędu lub przesłać pocztą.

 

Odbiór zaświadczenia może być:

- osobiście przez wnioskodawcę,

- za pośrednictwem poczty,

 

O formie odbioru decyduje wnioskodawca.

 

2. Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego powinien zawierać:

 

- oznaczenie miejsca: nr działki, obręb, miejscowość.data publikacji: 2008-09-18, ostatnia aktualizacja: 2016-02-11, 2565 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny