www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5609833
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

Informacja dotycząca wyrobów zawierających azbest

Informacja dotycząca wyrobów zawierających azbest

 

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) na właścicielu - miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest (np. płyty faliste azbestowo - cementowe) spoczywa obowiązek dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

 

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji wg wzoru, który można otrzymać w Urzędzie Gminy Ostróda pok. nr 313, lub u sołtysa.

 

Sporządzoną informację należy złożyć do Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.

 

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

 

Załączniki:

 

- Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

 

- Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.data publikacji: 2008-03-14, ostatnia aktualizacja: 2014-09-02, 2061 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny