www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787137
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

Rejestr skarg i wniosków

Rejestr skarg i wniosków

 

Rejestr skarg i wniosków prowadzony jest na podstawie § 21 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112, poz. 1319 z późniejszymi zmianami).

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon: 89 676 07 16, pok. 116

 

Zasady udostępniania reguluje:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

Sposób udostępniania danych:

Dane zawarte w rejestrze udostępniane są organom kontrolnym, upoważnionym do nadzoru i kontroli przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków. Informacje zawarte w rejestrze w części dotyczącej danych osobowych podlegają ochronie danych osobowych zgodnie z wyżej wymienioną ustawą.data publikacji: 2007-04-13, ostatnia aktualizacja: 2015-05-05, 1717 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Rejestry i ewidencje ]
Panel aktualizacyjny