www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787129
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

 

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Adres:  ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon: 89 676 07 35, pok. 315

 

Zasady udostępniania reguluje:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

Sposób udostępniania danych:

Dane z rejestru udostępnia się wyłącznie wnioskodawcy, którego dotyczy planowana inwestycja.data publikacji: 2007-03-19, ostatnia aktualizacja: 2015-05-05, 1693 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Rejestry i ewidencje ]
Panel aktualizacyjny