www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5608930
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

Opłata miejscowa

Opłata miejscowa
 
Informacje ogólne:
 
Opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, lub w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status ochrony uzdrowiskowej, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.
 
Opłaty miejscowej nie pobiera się:
 
1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 
2) od osób przebywających w szpitalach;
 
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
 
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
 
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.
 
Informacje szczegółowe:
Na terenie Gminy Ostróda opłata miejscowa jest pobierana w następujących miejscowościach: STARE JABŁONKI, OSTROWIN, KLONOWO, WAŁDOWO, WYSOKA WIEŚ, KAJKOWO, KRAPLEWO.
 
Wysokość opłaty miejscowej za każdą rozpoczętą dobę pobytu wynosi 2,18 zł.
 
Pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa. Na inkasentów opłaty miejscowej zostali wyznaczeni prowadzący hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, domy zakwaterowań, pola namiotowe lub inne podobne obiekty.
 
Podstawa prawna:
 
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z  2014 r. poz. 849  z późn. zm.)
 
 


data publikacji: 2006-12-20, ostatnia aktualizacja: 2015-12-30, 1668 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Monika Klimowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Tryb i sposób załatwiania spraw ]
Panel aktualizacyjny