www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787133
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

Rejestr wyborców

Rejestr wyborców

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon: 89 676 07 16, pok. 116

 

Zasady udostępniania rejestru reguluje:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 388).

 

Sposób udostępniania danych:

Rejestr wyborców jest udostępniany w urzędzie gminy (pok. 116) do publicznego wglądu w celu zapewnienia społecznej kontroli prawidłowości jego sporządzenia. Ze względu na ochronę danych osobowych, udostępnianie polega na złożeniu pisemnego zapytania umożliwiającego identyfikację wyborcy, którego zapytanie dotyczy. Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej (wniosek do pobrania).data publikacji: 2006-10-03, ostatnia aktualizacja: 2015-05-05, 1623 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Iwona Kubaszczyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Rejestry i ewidencje ]
Panel aktualizacyjny