Wójt Gminy Ostróda ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.

Wójt Gminy Ostróda ogłasza konkurs ofert na realizację  zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2017r.
do 31.12.2017r.
 
        Na podstawie art. 25  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ( Dz. U. z  2016r. poz.930  ze zm.) Wójt Gminy Ostróda ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w okresie od 02.01.2017r. do 31.12.2017r.
 
Oferty na ww zadanie należy składać w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (pok.108)  w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie do dnia 28.12.2016r. do godz.12.00.
Otwarcie ofert nastąpi 29.12.2015r. o godz. 10.00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1.
Opis zadania, wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania, zasady składania ofert,termin, miejsce i tryb rozpatrywania ofert  oraz kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zawarte są w Wytycznych stanowiących załącznik do niniejszego ogłoszenia.
 
 
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6725