Rozstrzygnięcie nadzorcze nr pn.4131.35.2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12 lutego 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/105/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark nad rzeką Drwęcą - w części dotyczącej § 4 ust. 1 pkt 5 lit. e). Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark nad rzeką Drwęcą

 
 
 
Data przekazania do publikacji: 05.01.2016r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=6212