Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej (pobyt sta造 i czasowy)

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej (pobyt sta造 i czasowy)
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek (podanie) o zameldowanie na pobyt sta造 lub pobyt czasowy.
 
 
3. Dokument potwierdzaj帷y tytu prawny do lokalu w którym ma nast徙i zameldowanie tj. umowa cywilno – prawna, wypis z ksi璕i wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie s康u lub inny dokument potwierdzaj帷y tytu prawny do lokalu.
 
Jednostka prowadz帷a spraw:
 Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
Telefon (89) 6760750 i (89) 6760716 pok. nr 114 i 116.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 24 wrze郾ia 2010r. o ewidencji ludno軼i (Dz. U. z 2016 r.,  poz. 722 ze zm.).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1960r. Kodeks post瘼owania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o op豉cie skarbowej (tekst jednolity Dz.U z 2016 r., poz. 1827)
 
Wymagane op豉ty:
Op豉t skarbow za decyzj administracyjn nale篡 wp豉ci gotówk w wysoko軼i 10 z.
Op豉ta skarbowa w wysoko軼i 17 z za z這瞠nie dokumentu stwierdzaj帷ego udzielenie pe軟omocnictwa (je瞠li osob wnosz帷 reprezentuje pe軟omocnik) nale篡 wp豉ci gotówk w kasie Urz璠u Gminy lub na konto Urz璠u Gminy - Nr rachunku: Powi郵a雟ki Bank Spó責zielczy w Kwidzynie, Nr: 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010
 
Nie podlega op豉cie skarbowej czynno嗆 z這瞠nia dokumentu stwierdzaj帷ego udzielenie pe軟omocnictwa ma鹵onkowi, wst瘼nemu, zst瘼nemu lub rodze雟twu.
 
Termin i sposób za豉twienia sprawy:
Do 2 miesi璚y, w wyniku przeprowadzonego post瘼owania wydaje si decyzj administracyjn.

Tryb odwo豉wczy:
Od decyzji przys逝guje pisemne odwo豉nie do Wojewody Warmi雟ko - Mazurskiego w Olsztynie za po鈔ednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia dor璚zenia decyzji.
 
Uwagi:
W toku prowadzonego post瘼owania organ administracji kompletuje materia dowodowy w celu ustalenia stanu faktycznego b璠帷ego podstaw do wydania decyzji w sprawie.
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostr鏚a
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artyku逝 to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5646