Uchwała XLV/264/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

 
Data przekazania do publikacji: 18.11.2013r.
Osoba przekazująca: Marta Podgórska
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5451