Uchwała II/10/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 grudnia 2014r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.

 
Data przekazania do publikacji: 15.12.2014r.
Osoba przekazująca: Marta Podgórska
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=5450