Rozstrzygnięcie nadzorcze nr pn.4131.86.2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/301/2014 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda - w części dotyczącej § 6 ust. 5 i 6, § 7 ust. 3 pkt 2 i ust. 3.6 w zakresie wyrazów: „zalecany gaz, olej opałowy, drewno, energia elektryczna”.Uchwała Nr XLIX/301/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda

 
 
Data przekazania do publikacji: 04.03.2014r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska
Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=4964