Zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

 

Zawarcie umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego.

 

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (druk do pobrania).

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Inwestycyjny, Rozwoju Lokalnego i Zamówień Publicznych

Adres: Urząd Gminy w Ostródzie

ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 311

Tel.(089) 6760731.

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr VI/25/03 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Ostróda.

 

Wymagane opłaty:

-bez opłat

 

Termin i tryb realizacji wniosku:

Wnioski rozpatrywane są w chwili uzyskania wolnego lokalu mieszkalnego.

 

Tryb odwoławczy:

1. Skarga do Przewodniczącego Rady Gminy Ostróda.

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=2475