Informacja dotycząca wyrobów zawierających azbest

Informacja dotycząca wyrobów zawierających azbest

 

Zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876) na właścicielu - miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest (np. płyty faliste azbestowo - cementowe) spoczywa obowiązek dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

 

Wynik inwentaryzacji ujmuje się w informacji wg wzoru, który można otrzymać w Urzędzie Gminy Ostróda pok. nr 313, lub u sołtysa.

 

Sporządzoną informację należy złożyć do Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.

 

Informacja podlega corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

 

Załączniki:

 

- Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania.

 

- Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystywanie zostało zakończone.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1919