Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy

 

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Adres:  ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon: 89 676 07 35, pok. 315

 

Zasady udostępniania reguluje:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).

 

Sposób udostępniania danych:

Dane z rejestru udostępnia się wyłącznie wnioskodawcy, którego dotyczy planowana inwestycja.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1484