Ewidencja uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Ewidencja uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Telefon: 89 676 07 34, pok. 314

 

Zasady udostępniania reguluje:

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami).

 

Sposób udostępniania danych:

Dane z ewidencji uchwalonych planów miejscowych udostępnia się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu. Wydaje się wypis i wyrys z miejscowego planu.

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1482