Ewidencja utraconych i wydanych dowodów osobistych

 

Ewidencja wydanych i unieważnionych dowodów osobistych

 

Jednostka prowadząca sprawę:

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich

Adres: ul. Jana III Sobieskiego I, 14-100 Ostróda

Telefon: 89 676-07-17, pok. 117

 

Zasady udostępnienia reguluje:

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 lutego 2009 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2009 r. Nr 47, poz.384 z późniejszymi zmianami).

 

Sposób udostępnienia danych:

Dane ze zbiorów ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych udostępnia się na wniosek zainteresowanej osoby lub podmiotu posiadającego interes prawny.

 

 

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1456