Opłata skarbowa

Opłata skarbowa

 

 

Uwagi ogólne:

Opłata skarbowa jest pobierana za wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości:

 

a) od wypisu

 

- do 5 stron 30 zł.

 

- powyżej 5 stron 50 zł.

 

b) od wyrysu

 

- za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 20 zł.

 

- nie więcej niż 200 zł.

 

Opłata skarbowa za wykonanie w/w czynności urzędowych płatna jest przed dokonaniem czynności

 

w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy - Nr rachunku: Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie, Nr: 66 8300 0009 0000 1930 2000 0110

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635).

Informacja pochodzi z Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostróda
http://www.ugostroda.f117.pl

Adres tego artykułu to:
http://www.ugostroda.f117.pl/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=1390