www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5591264
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

Przetargi rozstrzygnięte 2017

Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom”.
data publikacji: 2017-08-16, ostatnia aktualizacja: 2017-08-16, 35 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 31.08.2017r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 25.08.2017r. dodano informację dotyczącą otwarcia ofert. W dniu 21.08.2017r. dodano załączniki do przetargu w formie edytowalnej. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 16 w km 97+031 w m. Tyrowo gm. Ostróda”. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1,14-100 Ostróda, w sekretariacie (I piętro) w terminie do dnia 25.08.2017 do godz. 10:00.
data publikacji: 2017-08-10, ostatnia aktualizacja: 2017-08-31, 197 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 15.09.2017 r. dodano informacje o wynikach przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Międzylesie, oznaczonych jako działki: Nr 235/6 o pow. 0,1639 ha, Nr 235/7 o pow. 0,2227 ha, Nr 235/11 o pow. 0,1382 ha. Przetargi odbędą się dnia 1 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek: Nr 235/6 o godz. 9:00, Nr 235/7 – o godz. 10:00, Nr 235/11 – o godz. 11:00.
data publikacji: 2017-07-27, ostatnia aktualizacja: 2017-09-15, 207 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 16.08.2017 r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 04.08.2017r dodano informację dotyczącą otwarcia ofert. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ,,Odwóz dzieci w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2017-08-04, godzina: 08:30, miejsce: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, I piętro sekretariat.
data publikacji: 2017-07-27, ostatnia aktualizacja: 2017-08-16, 85 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 07.09.2017 r. dodano informacje dotyczące wyników przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dwóch obszarów A i B, stanowiących część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Samborowo, tj. działki ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha (obszar A o pow. 0,0077 ha; obszar B o pow. 0,0143 ha). Przetargi odbędą się dnia 25 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy – sala 401.
data publikacji: 2017-07-20, ostatnia aktualizacja: 2017-09-07, 95 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 10.08.2017r. dodano informację dot. roztrzygnięcia procedury przetargowej. W dniu 04.08.2017r. dodano informację dotyczącą otwarcia ofert. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ,,Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostróda poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę stacji uzdatniania wody w m. Szyldak”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2017 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, I piętro sekretariat.
data publikacji: 2017-07-20, ostatnia aktualizacja: 2017-08-10, 415 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 10.08.2017r. dodano informację dot. roztrzygnięcia procedury przetargowej. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ,,Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w m. Glaznoty i Grabinek”. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-01, godzina: 10:00.
data publikacji: 2017-07-17, ostatnia aktualizacja: 2017-08-10, 192 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 30.08.2017 r. dodano informacje dotyczące roztrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działki: Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha, Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha. Przetargi odbędą się dnia 18 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek: Nr 676/18 – o godz. 9:00, Nr 676/19 – o godz. 10:00
data publikacji: 2017-07-11, ostatnia aktualizacja: 2017-09-20, 119 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 20.09.2017 r. dodano informację dotyczącą wyniku przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawo własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, stanowiącej kompleks 19 działek o łącznej powierzchni 12,7673 ha, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, nr 76/4 o pow. 2,9282 ha, nr 76/5 o pow. 6,6166 ha, nr 76/6 o pow. 0,1323 ha, nr 76/7 o pow. 0,1623 ha, nr 76/8 o pow. 0,1621 ha, nr 76/9 o pow. 0,1618 ha, nr 76/10 o pow. 0,1613 ha, nr 76/11 o pow. 0,1570 ha, nr 76/12 o pow. 0,1586 ha, nr 76/13 o pow. 0,1607 ha, nr 76/14 o pow. 0,1727 ha, nr 76/15 o pow. 0,1771 ha, nr 76/16 o pow. 0,1841 ha, nr 76/17 o pow. 0,1974 ha, nr 76/18 o pow. 0,1890 ha, nr 76/20 o pow. 0,1499 ha, nr 76/21 o pow. 0,2906 ha, nr 76/22 o pow. 0,4053 ha. Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2017 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-07-04, ostatnia aktualizacja: 2017-09-20, 141 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 22.08.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu dwóch działek ew.: Nr 36/6, o pow. 0,0356 ha oraz Nr 35/7, o pow. 0,0441 ha, stanowiących nieruchomości gruntowe, położone w obrębie Górka. Przetarg odbędzie się dnia 11 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-07-04, ostatnia aktualizacja: 2017-08-22, 111 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 22.08.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Idzbark, oznaczonej jako działka ew. Nr 258/2, o pow. 0,2170 ha, stanowiącą własność Gminy Ostróda. Przetarg odbędzie się dnia 11 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
data publikacji: 2017-07-04, ostatnia aktualizacja: 2017-08-22, 118 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 20.09.2017 r. dodano informację dotyczącą wyniku przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka. Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2017 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-07-04, ostatnia aktualizacja: 2017-09-20, 107 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 28.08.2017r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 02.08.2017 dodano informację z otwarcia ofert. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Ostróda z jednostkami organizacyjnymi.”
data publikacji: 2017-06-22, ostatnia aktualizacja: 2017-08-28, 219 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 02.08.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stare Jabłonki, oznaczonej jako działka ew. nr 54/4 o pow. 0,0363 ha.
data publikacji: 2017-06-14, ostatnia aktualizacja: 2017-08-02, 178 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 05.07.2017r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, II i III. W dniu 21.06.2017 dodano informację z otwarcia ofert. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018".
data publikacji: 2017-06-12, ostatnia aktualizacja: 2017-07-06, 171 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 02.08.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Naprom, oznaczonej jako dz. ew. Nr 205, o pow. 1,0100 ha. Przetarg odbędzie się dnia 21 lipca 2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-06-14, ostatnia aktualizacja: 2017-08-02, 140 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 26.07.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działka ew. nr 676/48 o pow. 0,1158 ha.
data publikacji: 2017-06-06, ostatnia aktualizacja: 2017-07-26, 125 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 26.07.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. nr 675/24, o pow. 0,1927 ha, oraz V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. nr 675/31, o pow. 0,2377 ha.
data publikacji: 2017-06-06, ostatnia aktualizacja: 2017-07-26, 169 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 31.05.2017r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. W dniu 18.05.2017r. dodano sprostowanie informacji z otwarcia ofert. W dniu 17.05.2017r. dodano informację z otwarcia ofert. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI. Termin składania ofert w postępowaniu 17.05.2017r.
data publikacji: 2017-05-09, ostatnia aktualizacja: 2017-05-31, 151 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Ostróda.”
data publikacji: 2017-05-09, ostatnia aktualizacja: 2017-05-09, 78 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 20.06.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Międzylesie, oznaczonych jako działki: Nr 235/6 o pow. 0,1639 ha, Nr 235/7 o pow. 0,2227 ha, Nr 235/11 o pow. 0,1382 ha.
data publikacji: 2017-05-04, ostatnia aktualizacja: 2017-06-20, 234 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 24.05.2017r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. W dniu 15.05.2017r. dodano informację z otwarcia ofert. W dniu 12.05.2017r. dodano załączniki w formacie edytowalnym. W dniu 10.05.2017r. dodano pytania oferentów i odpowiedzi. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo". Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15/05/2017, godzina: 10:00.
data publikacji: 2017-04-26, ostatnia aktualizacja: 2017-05-24, 404 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 05.05.2017r. dodano informację o unieważnieniu postępowania. W dniu 28.04.2017 roku dodano informację z otwarcia ofert. W dniu 25.04.2017 roku dodano pytania oferentów i odpowiedzi. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28/04/2017, godzina: 10:00.
data publikacji: 2017-04-19, ostatnia aktualizacja: 2017-05-05, 158 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 27.04.2017 rok dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. W dniu 24.04.2017 r. dodano informację z otwarcia ofert. W dniu 20.04.2017 roku dodano pytania oferentów i odpowiedzi. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dowożenie dzieci w ramach projektu - Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 24/04/2017, godzina: 10:00
data publikacji: 2017-04-14, ostatnia aktualizacja: 2017-05-12, 165 odsłon   Strona gotowa do druku
dniu 07.06.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 10/40 o pow. 2,0473 ha, położonej w obrębie Morliny.
data publikacji: 2017-04-13, ostatnia aktualizacja: 2017-06-07, 152 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 07.06.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kątno, oznaczonej jako dz. ew. Nr 97/2, o pow. 0,1652 ha
data publikacji: 2017-04-13, ostatnia aktualizacja: 2017-06-07, 240 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 31.05.2017r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej.Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działki: Nr 676/11 o pow. 0,1631 ha, Nr 676/12 o pow. 0,1491 ha, Nr 676/13 o pow. 0,1556 ha, Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha, Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha.
data publikacji: 2017-04-11, ostatnia aktualizacja: 2017-05-31, 424 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 24.04.2017r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. W dniu 11.04.2017 roku dodano informację z otwarcia ofert. W dniu 06.04.2017 roku dodano pytania oferentów i odpowiedzi. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych do 4 Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 10/04/2017, godzina: 10:00
data publikacji: 2017-03-31, ostatnia aktualizacja: 2017-04-24, 227 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 24.05.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Dnia 11.05.2017 r. dodano informację zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Idzbark, oznaczonej jako działka ew. Nr 258/2, o pow. 0,2170 ha, stanowiącą własność Gminy Ostróda.
data publikacji: 2017-03-29, ostatnia aktualizacja: 2017-05-24, 197 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 24.05.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Dnia 11.05.2017 r. dodano informację zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu dwóch działek ew.: Nr 36/6, o pow. 0,0356 ha, stanowiącej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Górka, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00015325/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie; Nr 35/7, o pow. 0,0441 ha, stanowiącej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Górka, objętą księgą wieczystą Nr EL1O/00034296/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
data publikacji: 2017-03-30, ostatnia aktualizacja: 2017-05-24, 156 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 11.04.2017r. dodano informację o unieważnieniu przetargu dla części I i II oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części III i VI. W dniu 31.03.2017r. dodano informację z otwarcia ofert. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dowożenie dzieci w ramach projektu - Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda". Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 31/03/2017, godzina: 10:00
data publikacji: 2017-03-22, ostatnia aktualizacja: 2017-04-11, 162 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 10.05.2017r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo: Nr 675/31 o pow. 0,2377 ha, Nr 675/32 o pow. 0,2283 ha.
data publikacji: 2017-03-16, ostatnia aktualizacja: 2017-05-10, 261 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 30.03.2017r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. W dniu 16.03.2017r. dodano informację dot. otwarcia ofert. W dniu 13.03.2017r. dodano odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania, SIWZ po modyfikacji oraz załączniki w formacie edytowalnym. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Ostróda: Remont i adaptacja 5-ciu świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 16/03/2017, godzina: 10:00
data publikacji: 2017-03-01, ostatnia aktualizacja: 2017-03-30, 661 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 26.04.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka.
data publikacji: 2017-02-02, ostatnia aktualizacja: 2017-04-26, 281 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 29.03.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. nr 675/24, o pow. 0,1927 ha.
data publikacji: 2017-01-31, ostatnia aktualizacja: 2017-03-29, 264 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 10/40 o pow. 2,0473 ha, położonej w obrębie Morliny. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-01-10, ostatnia aktualizacja: 2017-03-08, 271 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Kątno, oznaczonych jako działki ewidencyjne: Nr 97/1 o pow. 0,1512 ha, Nr 97/2 o pow. 0,1652 ha, Nr 97/3 o pow. 0,1649 ha, Nr 97/4 o pow. 0,1646 ha.
data publikacji: 2017-01-09, ostatnia aktualizacja: 2017-03-01, 357 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo: Nr 675/31 o pow. 0,2377 ha, Nr 675/32 o pow. 0,2283 ha.
data publikacji: 2016-12-05, ostatnia aktualizacja: 2017-01-25, 369 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny