www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787120
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości

Przetargi rozstrzygnięte 2017

W dniu 05.12.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. W dniu 01.12.2017 r. dodano informację z otwarcia ofert. W dniu 28 listopada 2017 roku dodano treść pytań zadanych przez oferentów i odpowiedzi. W dniu 24.11.2017 r. dodano załączniki do SIWZ w formacie edytowalnym. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Bankowa obsługa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych w latach 2018 – 2021". Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-01, godzina: 09:00.
data publikacji: 2017-11-23, ostatnia aktualizacja: 2017-12-05, 101 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 08.12.2017 r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 04.12.2017 r. dodano informację z otwarcia ofert. W dniu 29.11.2017r. dodano pytania zadane przez oferentów i odpowiedzi. W dniu 23.11.2017 dodano odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu oraz zmodyfikowany załącznik nr 9. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: ,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Kajkowo, ul. Polna”. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-12-04, godzina: 10:00.
data publikacji: 2017-11-17, ostatnia aktualizacja: 2017-12-08, 229 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 13.12.2017 r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 27 listopada dodano informację z otwarcia ofert. W dniu 23.11.2017 r. dodano odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu oraz zmodyfikowany załącznik nr 9. W dniu 14.11.2017 r. dodano informację dotyczącą zmiany ogłoszenia. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w m. Idzbark kol. etap I”. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-11-27, godzina: 10:00.
data publikacji: 2017-11-10, ostatnia aktualizacja: 2017-12-13, 343 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 21.11.2017 r. dodano informację dotyczącą wyniku przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin, oznaczonej jako działka ew. Nr 49/7, o pow. 0,1183 ha. Przetarg odbędzie się dnia 10 listopada 2017 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
data publikacji: 2017-10-05, ostatnia aktualizacja: 2017-11-21, 86 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 20.11.2017 r. dodano informacje o wynikach przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działki: Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha, Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha. Przetargi odbędą się dnia 9 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek: Nr 676/18 o godz. 9:00, Nr 676/19 o godz. 10:00.
data publikacji: 2017-10-03, ostatnia aktualizacja: 2017-11-20, 94 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 11.12.2017 r. dodano informację dotyczącą wyniku przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, położonej w obrębie Górka. Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2017 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-09-25, ostatnia aktualizacja: 2017-12-11, 81 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 11.12.2017 r. dodano informacje dotyczace wyników przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Górka, stanowiących kompleks 6 działek o łącznej powierzchni 63,3893 ha, oznaczonych jako działki ewidencyjne: Nr 7/23 o pow. 1,4324 ha, Nr 7/26 o pow. 31,4210, Nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, Nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, Nr 12/14 o pow. 1,5886 ha, Nr 12/16 o pow. 1,1478 ha. Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2017 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-09-25, ostatnia aktualizacja: 2017-12-11, 85 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 07.11.2017 r. dodano informacje o wynikach przetargu. W dniu 26.10.2017 r. dodano informację dotyczącą zmiany miejsca przeprowadzenia przetargów. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Międzylesie, oznaczonych jako działki: Nr 235/8 o pow. 0,1914 ha, Nr 235/9 o pow. 0,1683 ha, Nr 235/10 o pow. 0,1402 ha. Przetargi odbędą się dnia 27 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek: Nr 235/8 o godz. 9:00, Nr 235/9 – o godz. 10:00, Nr 235/10 – o godz. 11:00.
data publikacji: 2017-09-20, ostatnia aktualizacja: 2017-11-07, 110 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonych w obrębie Tyrowo oznaczonych jako dz. ew.: Nr 675/7 o pow. 0,2212 ha, Nr 675/16 o pow. 0,3259 ha, Nr 675/28 o pow. 0,2127 ha; oraz VI przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. Nr 675/31, o pow. 0,2377 ha. Przetargi odbędą się dnia 26 października 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401: dla działki nr 675/7 o godzinie 9:00, dla działki nr 675/16 o godzinie 10:00, dla działki nr 675/28 o godzinie 11:00, dla działki nr 675/31 o godzinie 12:00.
data publikacji: 2017-09-19, ostatnia aktualizacja: 2017-11-06, 117 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 25.10.2017 r. dodano informację dotyczącą wyniku przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działka ew. nr 676/48 o pow. 0,1158 ha.
data publikacji: 2017-09-05, ostatnia aktualizacja: 2017-10-25, 127 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Zorganizowanie wypoczynku letniego w formie kolonii letniej z programem profilaktycznym z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom”.
data publikacji: 2017-08-16, ostatnia aktualizacja: 2017-08-16, 54 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 31.08.2017r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 25.08.2017r. dodano informację dotyczącą otwarcia ofert. W dniu 21.08.2017r. dodano załączniki do przetargu w formie edytowalnej. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Przebudowa dróg gminnych wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 16 w km 97+031 w m. Tyrowo gm. Ostróda”. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1,14-100 Ostróda, w sekretariacie (I piętro) w terminie do dnia 25.08.2017 do godz. 10:00.
data publikacji: 2017-08-10, ostatnia aktualizacja: 2017-08-31, 225 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 15.09.2017 r. dodano informacje o wynikach przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Międzylesie, oznaczonych jako działki: Nr 235/6 o pow. 0,1639 ha, Nr 235/7 o pow. 0,2227 ha, Nr 235/11 o pow. 0,1382 ha. Przetargi odbędą się dnia 1 września 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek: Nr 235/6 o godz. 9:00, Nr 235/7 – o godz. 10:00, Nr 235/11 – o godz. 11:00.
data publikacji: 2017-07-27, ostatnia aktualizacja: 2017-09-15, 229 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 16.08.2017 r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 04.08.2017r dodano informację dotyczącą otwarcia ofert. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ,,Odwóz dzieci w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 2017-08-04, godzina: 08:30, miejsce: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, I piętro sekretariat.
data publikacji: 2017-07-27, ostatnia aktualizacja: 2017-08-16, 111 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 07.09.2017 r. dodano informacje dotyczące wyników przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę dwóch obszarów A i B, stanowiących część nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Samborowo, tj. działki ew. Nr 432/38, o pow. 0,1141 ha (obszar A o pow. 0,0077 ha; obszar B o pow. 0,0143 ha). Przetargi odbędą się dnia 25 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy – sala 401.
data publikacji: 2017-07-20, ostatnia aktualizacja: 2017-09-07, 116 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 10.08.2017r. dodano informację dot. roztrzygnięcia procedury przetargowej. W dniu 04.08.2017r. dodano informację dotyczącą otwarcia ofert. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ,,Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Ostróda poprzez modernizację kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Ostrowin oraz budowę stacji uzdatniania wody w m. Szyldak”. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2017 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, I piętro sekretariat.
data publikacji: 2017-07-20, ostatnia aktualizacja: 2017-08-10, 447 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 10.08.2017r. dodano informację dot. roztrzygnięcia procedury przetargowej. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: ,,Przebudowa świetlic wiejskich na terenie Gminy Ostróda w m. Glaznoty i Grabinek”. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2017-08-01, godzina: 10:00.
data publikacji: 2017-07-17, ostatnia aktualizacja: 2017-08-10, 231 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 30.08.2017 r. dodano informacje dotyczące roztrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działki: Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha, Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha. Przetargi odbędą się dnia 18 sierpnia 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek: Nr 676/18 – o godz. 9:00, Nr 676/19 – o godz. 10:00
data publikacji: 2017-07-11, ostatnia aktualizacja: 2017-09-20, 144 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 20.09.2017 r. dodano informację dotyczącą wyniku przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawo własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, stanowiącej kompleks 19 działek o łącznej powierzchni 12,7673 ha, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, nr 76/4 o pow. 2,9282 ha, nr 76/5 o pow. 6,6166 ha, nr 76/6 o pow. 0,1323 ha, nr 76/7 o pow. 0,1623 ha, nr 76/8 o pow. 0,1621 ha, nr 76/9 o pow. 0,1618 ha, nr 76/10 o pow. 0,1613 ha, nr 76/11 o pow. 0,1570 ha, nr 76/12 o pow. 0,1586 ha, nr 76/13 o pow. 0,1607 ha, nr 76/14 o pow. 0,1727 ha, nr 76/15 o pow. 0,1771 ha, nr 76/16 o pow. 0,1841 ha, nr 76/17 o pow. 0,1974 ha, nr 76/18 o pow. 0,1890 ha, nr 76/20 o pow. 0,1499 ha, nr 76/21 o pow. 0,2906 ha, nr 76/22 o pow. 0,4053 ha. Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2017 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-07-04, ostatnia aktualizacja: 2017-09-20, 161 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 22.08.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu dwóch działek ew.: Nr 36/6, o pow. 0,0356 ha oraz Nr 35/7, o pow. 0,0441 ha, stanowiących nieruchomości gruntowe, położone w obrębie Górka. Przetarg odbędzie się dnia 11 sierpnia 2017 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-07-04, ostatnia aktualizacja: 2017-08-22, 130 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 22.08.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Idzbark, oznaczonej jako działka ew. Nr 258/2, o pow. 0,2170 ha, stanowiącą własność Gminy Ostróda. Przetarg odbędzie się dnia 11 sierpnia 2017 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
data publikacji: 2017-07-04, ostatnia aktualizacja: 2017-08-22, 161 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 20.09.2017 r. dodano informację dotyczącą wyniku przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka. Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2017 r. o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-07-04, ostatnia aktualizacja: 2017-09-20, 125 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 28.08.2017r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. W dniu 02.08.2017 dodano informację z otwarcia ofert. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Kompleksowa dostawa i dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Ostróda z jednostkami organizacyjnymi.”
data publikacji: 2017-06-22, ostatnia aktualizacja: 2017-08-28, 238 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 02.08.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stare Jabłonki, oznaczonej jako działka ew. nr 54/4 o pow. 0,0363 ha.
data publikacji: 2017-06-14, ostatnia aktualizacja: 2017-08-02, 198 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 05.07.2017r. dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części I, II i III. W dniu 21.06.2017 dodano informację z otwarcia ofert. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Dowożenie uczniów z terenu Gminy Ostróda do placówek oświatowych w roku szkolnym 2017/2018".
data publikacji: 2017-06-12, ostatnia aktualizacja: 2017-07-06, 195 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 02.08.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Naprom, oznaczonej jako dz. ew. Nr 205, o pow. 1,0100 ha. Przetarg odbędzie się dnia 21 lipca 2017 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-06-14, ostatnia aktualizacja: 2017-08-02, 190 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 26.07.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działka ew. nr 676/48 o pow. 0,1158 ha.
data publikacji: 2017-06-06, ostatnia aktualizacja: 2017-07-26, 144 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 26.07.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. nr 675/24, o pow. 0,1927 ha, oraz V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. nr 675/31, o pow. 0,2377 ha.
data publikacji: 2017-06-06, ostatnia aktualizacja: 2017-07-26, 205 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 31.05.2017r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. W dniu 18.05.2017r. dodano sprostowanie informacji z otwarcia ofert. W dniu 17.05.2017r. dodano informację z otwarcia ofert. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI. Termin składania ofert w postępowaniu 17.05.2017r.
data publikacji: 2017-05-09, ostatnia aktualizacja: 2017-05-31, 208 odsłon   Strona gotowa do druku
Informacja dot. rozstrzygnięcia procedury zapytania ofertowego na zadanie pn.: „Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Urzędu Gminy Ostróda.”
data publikacji: 2017-05-09, ostatnia aktualizacja: 2017-05-09, 98 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 20.06.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie Międzylesie, oznaczonych jako działki: Nr 235/6 o pow. 0,1639 ha, Nr 235/7 o pow. 0,2227 ha, Nr 235/11 o pow. 0,1382 ha.
data publikacji: 2017-05-04, ostatnia aktualizacja: 2017-06-20, 254 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 24.05.2017r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. W dniu 15.05.2017r. dodano informację z otwarcia ofert. W dniu 12.05.2017r. dodano załączniki w formacie edytowalnym. W dniu 10.05.2017r. dodano pytania oferentów i odpowiedzi. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w m. Kajkowo". Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 15/05/2017, godzina: 10:00.
data publikacji: 2017-04-26, ostatnia aktualizacja: 2017-05-24, 427 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 05.05.2017r. dodano informację o unieważnieniu postępowania. W dniu 28.04.2017 roku dodano informację z otwarcia ofert. W dniu 25.04.2017 roku dodano pytania oferentów i odpowiedzi. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Organizacja obozu edukacyjnego w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 28/04/2017, godzina: 10:00.
data publikacji: 2017-04-19, ostatnia aktualizacja: 2017-05-05, 180 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 27.04.2017 rok dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. W dniu 24.04.2017 r. dodano informację z otwarcia ofert. W dniu 20.04.2017 roku dodano pytania oferentów i odpowiedzi. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dowożenie dzieci w ramach projektu - Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda”. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 24/04/2017, godzina: 10:00
data publikacji: 2017-04-14, ostatnia aktualizacja: 2017-05-12, 182 odsłon   Strona gotowa do druku
dniu 07.06.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 10/40 o pow. 2,0473 ha, położonej w obrębie Morliny.
data publikacji: 2017-04-13, ostatnia aktualizacja: 2017-06-07, 170 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 07.06.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Kątno, oznaczonej jako dz. ew. Nr 97/2, o pow. 0,1652 ha
data publikacji: 2017-04-13, ostatnia aktualizacja: 2017-06-07, 258 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 31.05.2017r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej.Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działki: Nr 676/11 o pow. 0,1631 ha, Nr 676/12 o pow. 0,1491 ha, Nr 676/13 o pow. 0,1556 ha, Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha, Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha.
data publikacji: 2017-04-11, ostatnia aktualizacja: 2017-05-31, 452 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 24.04.2017r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. W dniu 11.04.2017 roku dodano informację z otwarcia ofert. W dniu 06.04.2017 roku dodano pytania oferentów i odpowiedzi. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Dostawa, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych do 4 Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 10/04/2017, godzina: 10:00
data publikacji: 2017-03-31, ostatnia aktualizacja: 2017-04-24, 255 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 24.05.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Dnia 11.05.2017 r. dodano informację zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Idzbark, oznaczonej jako działka ew. Nr 258/2, o pow. 0,2170 ha, stanowiącą własność Gminy Ostróda.
data publikacji: 2017-03-29, ostatnia aktualizacja: 2017-05-24, 215 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 24.05.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Dnia 11.05.2017 r. dodano informację zmiany miejsca przeprowadzenia przetargu. Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż kompleksu dwóch działek ew.: Nr 36/6, o pow. 0,0356 ha, stanowiącej część nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Górka, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00015325/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie; Nr 35/7, o pow. 0,0441 ha, stanowiącej nieruchomość gruntową, położoną w obrębie Górka, objętą księgą wieczystą Nr EL1O/00034296/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
data publikacji: 2017-03-30, ostatnia aktualizacja: 2017-05-24, 174 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 11.04.2017r. dodano informację o unieważnieniu przetargu dla części I i II oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części III i VI. W dniu 31.03.2017r. dodano informację z otwarcia ofert. Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Dowożenie dzieci w ramach projektu - Kreatywne przedszkolaki w Gminie Ostróda". Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 31/03/2017, godzina: 10:00
data publikacji: 2017-03-22, ostatnia aktualizacja: 2017-04-11, 183 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 10.05.2017r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo: Nr 675/31 o pow. 0,2377 ha, Nr 675/32 o pow. 0,2283 ha.
data publikacji: 2017-03-16, ostatnia aktualizacja: 2017-05-10, 280 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 30.03.2017r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. W dniu 16.03.2017r. dodano informację dot. otwarcia ofert. W dniu 13.03.2017r. dodano odpowiedzi Zamawiającego na zadane pytania, SIWZ po modyfikacji oraz załączniki w formacie edytowalnym. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: Ostróda: Remont i adaptacja 5-ciu świetlic wiejskich w Gminie Ostróda na potrzeby Centrum Aktywności Społecznej OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 16/03/2017, godzina: 10:00
data publikacji: 2017-03-01, ostatnia aktualizacja: 2017-03-30, 700 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 26.04.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka.
data publikacji: 2017-02-02, ostatnia aktualizacja: 2017-04-26, 311 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 29.03.2017 r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia procedury przetargowej. Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. nr 675/24, o pow. 0,1927 ha.
data publikacji: 2017-01-31, ostatnia aktualizacja: 2017-03-29, 299 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 10/40 o pow. 2,0473 ha, położonej w obrębie Morliny. Przetarg odbędzie się dnia 24 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
data publikacji: 2017-01-10, ostatnia aktualizacja: 2017-03-08, 313 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Kątno, oznaczonych jako działki ewidencyjne: Nr 97/1 o pow. 0,1512 ha, Nr 97/2 o pow. 0,1652 ha, Nr 97/3 o pow. 0,1649 ha, Nr 97/4 o pow. 0,1646 ha.
data publikacji: 2017-01-09, ostatnia aktualizacja: 2017-03-01, 394 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo: Nr 675/31 o pow. 0,2377 ha, Nr 675/32 o pow. 0,2283 ha.
data publikacji: 2016-12-05, ostatnia aktualizacja: 2017-01-25, 415 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny