www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5588703
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości

Podatki i opłaty

Zarządzenie Nr 123/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z sal gimnastycznych oraz dydaktycznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostróda.
data publikacji: 2017-09-07, ostatnia aktualizacja: 2017-09-12, 29 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVI/177/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Uchwała Nr XIV/94/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny oraz informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego
data publikacji: 2015-12-23, ostatnia aktualizacja: 2016-12-27, 870 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVI/178/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie
data publikacji: 2016-12-28, ostatnia aktualizacja: 2016-12-28, 148 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/164/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad poboru. Uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad poboru
data publikacji: 2015-11-24, ostatnia aktualizacja: 2016-11-14, 354 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/163/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej
data publikacji: 2016-11-14, ostatnia aktualizacja: 2016-11-14, 173 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/160/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Ostróda
data publikacji: 2016-11-14, ostatnia aktualizacja: 2016-11-14, 376 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/161/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości gruntów oraz budynków lub ich części niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
data publikacji: 2016-11-14, ostatnia aktualizacja: 2016-11-14, 245 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/162/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
data publikacji: 2016-11-14, ostatnia aktualizacja: 2016-11-14, 195 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. Uchwała Nr V/25/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia
data publikacji: 2015-02-12, ostatnia aktualizacja: 2016-03-01, 672 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XIII/87/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od środków transportowych. Uchwała Nr LVIII/368/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie podatku od środków transportowych
data publikacji: 2015-11-24, ostatnia aktualizacja: 2015-11-24, 416 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XIII/88/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. uchylająca uchwałę w sprawie opłaty targowej
data publikacji: 2015-11-24, ostatnia aktualizacja: 2015-11-24, 304 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LVIII/366/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
data publikacji: 2014-11-19, ostatnia aktualizacja: 2014-11-19, 495 odsłon   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 83/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24 lipca 2014 roku. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz stawek czynszu za lokale socjalne.
data publikacji: 2014-07-29, ostatnia aktualizacja: 2014-07-29, 794 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIII/332/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy de minimis.
data publikacji: 2014-06-25, ostatnia aktualizacja: 2014-06-25, 544 odsłon   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 63/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 09 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz służebności gruntowej nieruchomości mienia komunalnego
data publikacji: 2014-06-11, ostatnia aktualizacja: 2014-06-11, 818 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr L/310/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2014 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
data publikacji: 2014-04-02, ostatnia aktualizacja: 2014-04-02, 598 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLVI/272/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. Uchwała Nr XVI/101/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową.
data publikacji: 2013-12-16, ostatnia aktualizacja: 2013-12-16, 668 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXVII/215/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Ostróda. Uchwała Nr XXXVI/201/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Ostróda.
data publikacji: 2013-05-10, ostatnia aktualizacja: 2013-05-10, 757 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/191/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia. Uchwała Nr VI/19/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości oraz ustalenia wynagrodzenia.
data publikacji: 2012-02-04, ostatnia aktualizacja: 2013-02-27, 849 odsłon   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 6/2013 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie: okazjonalnego udostępniania podmiotom trzecim Sali sesyjnej, znajdującej się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie.
data publikacji: 2013-01-14, ostatnia aktualizacja: 2013-01-14, 699 odsłon   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 142/2012 Wójta Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 20/2011 Wójta Gminy Ostróda z dnia 02 marca 2011r. dotyczącego ustalenia odpłatności za korzystanie z sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych. Zarządzenie Nr 20/2011 Wójta Gminy Ostróda z dnia 02 marca 2011r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z sal gimnastycznych przy placówkach oświatowych.
data publikacji: 2012-12-22, ostatnia aktualizacja: 2012-12-22, 753 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVIII/151/2012 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012 r. w sprawie umieszczania reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Ostróda oraz pobierania z tego tytułu opłat.
data publikacji: 2012-11-02, ostatnia aktualizacja: 2012-11-02, 725 odsłon   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 99/2012 Wójta Gminy Ostróda z dnia 9 sierpnia 2012r. w sprawie: ustalenia odpłatności za korzystanie z lokali świetlic wiejskich
data publikacji: 2012-08-13, ostatnia aktualizacja: 2012-08-13, 749 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XIX/119/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przez dotychczasowych użytkowników wieczystych i współużytkowników wieczystych w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda, zabudowanych na cele mieszkaniowe albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę.
data publikacji: 2012-04-03, ostatnia aktualizacja: 2012-04-03, 767 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XIX/120/2012 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
data publikacji: 2012-04-03, ostatnia aktualizacja: 2012-04-03, 877 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XIX/121/2012 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
data publikacji: 2012-04-03, ostatnia aktualizacja: 2012-04-03, 756 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwały Nr XV/87/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 listopada 2011 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.
data publikacji: 2011-12-05, ostatnia aktualizacja: 2011-12-05, 768 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XII/56/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków.
data publikacji: 2011-08-05, ostatnia aktualizacja: 2012-02-04, 936 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr IX/40/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 3 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia w publicznych przedszkolach prowadzonych przez gminę Ostróda.
data publikacji: 2011-06-07, ostatnia aktualizacja: 2011-06-07, 907 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LIII/262/10 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawione nieruchomości stanowiące własność Gminy Ostróda
data publikacji: 2010-09-02, ostatnia aktualizacja: 2010-09-02, 1403 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/256/10 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostróda i jej jednostkom podległym oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną
data publikacji: 2010-08-04, ostatnia aktualizacja: 2010-08-04, 1145 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIX/215/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 września 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
data publikacji: 2009-09-17, ostatnia aktualizacja: 2009-09-23, 1146 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIX/170/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 12 lutego 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
data publikacji: 2009-02-16, ostatnia aktualizacja: 2009-02-16, 1350 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIX/171/09 Rady Gminy Ostróda w sprawie ustalenia opłat za tymczasowe składowanie i utylizację zwłok zwierzęcych.
data publikacji: 2009-03-06, ostatnia aktualizacja: 2009-09-23, 1265 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XV/98/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
data publikacji: 2008-01-04, ostatnia aktualizacja: 2008-01-04, 1395 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XIII/91/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 listopada 2007r. w sprawie: zwolnienia od podatku rolnego gruntów w obrębie wysypiska śmieci w miejscowości Rudno.
data publikacji: 2007-12-06, ostatnia aktualizacja: 2007-12-06, 1912 odsłon   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 114/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie określenia stawek opłat za centralne ogrzewanie lokali mieszkalnych znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminy Ostróda.
data publikacji: 2007-11-28, ostatnia aktualizacja: 2007-11-28, 1396 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr X/67/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 września 2007r. uchylająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.
data publikacji: 2007-09-28, ostatnia aktualizacja: 2007-09-28, 1939 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr VI/31/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2007r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na terenie Gminy Ostróda w ramach pomocy de minimis.
data publikacji: 2007-03-27, ostatnia aktualizacja: 2007-03-27, 1638 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXI/110/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 maja 2004r. w sprawie ustalenia ceny za składowanie odpadów na składowisku odpadów komunalnych w Rudnie.
data publikacji: 2004-06-17, ostatnia aktualizacja: 2004-06-17, 2011 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr III/16/88 Gminnej Rady Narodowej w Ostródzie z dnia 23 września 1988r. w sprawie zaliczenia wsi Glaznoty, Wygoda i Wysoka Wieś do III okręgu podatkowego
data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 1974 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny