www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5046916
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości

Rejestry i ewidencje

Rejestr Instytucji Kultury
data publikacji: 2012-06-17, ostatnia aktualizacja: 2013-09-01, 643 odsłon   Strona gotowa do druku
Ewidencja Szkół i Placówek Niepublicznych
data publikacji: 2008-01-24, ostatnia aktualizacja: 2013-08-20, 1422 odsłon   Strona gotowa do druku
Rejestr skarg i wniosków
data publikacji: 2007-04-13, ostatnia aktualizacja: 2015-05-05, 1629 odsłon   Strona gotowa do druku
Rejestr Zarządzeń Wójta
data publikacji: 2007-04-12, ostatnia aktualizacja: 2016-12-15, 1468 odsłon   Strona gotowa do druku
Rejestr Uchwał Rady Gminy
data publikacji: 2007-04-12, ostatnia aktualizacja: 2015-05-05, 1550 odsłon   Strona gotowa do druku
Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
data publikacji: 2007-03-19, ostatnia aktualizacja: 2015-05-05, 1589 odsłon   Strona gotowa do druku
Ewidencja uchwalonych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
data publikacji: 2007-03-19, ostatnia aktualizacja: 2015-05-05, 1759 odsłon   Strona gotowa do druku
Rejestr wyborców
data publikacji: 2006-10-03, ostatnia aktualizacja: 2015-05-05, 1524 odsłon   Strona gotowa do druku
Ewidencja Ludności
data publikacji: 2006-10-03, ostatnia aktualizacja: 2015-05-05, 3206 odsłon   Strona gotowa do druku
Ewidencja utraconych i wydanych dowodów osobistych
data publikacji: 2007-03-06, ostatnia aktualizacja: 2015-05-05, 1542 odsłon   Strona gotowa do druku
Rejestr Ewidencji Działalności Gospodarczej
data publikacji: 2006-10-03, ostatnia aktualizacja: 2015-05-05, 2673 odsłon   Strona gotowa do druku
Ewidencja podatkowa nieruchomości
data publikacji: 2007-02-23, ostatnia aktualizacja: 2013-08-20, 1573 odsłon   Strona gotowa do druku
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
data publikacji: 2007-04-05, ostatnia aktualizacja: 2013-08-20, 1442 odsłon   Strona gotowa do druku
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
data publikacji: 2007-04-05, ostatnia aktualizacja: 2013-08-20, 1509 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny