www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5588698
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości

Strategie, plany, opracowania

Uchwała Nr XXXII/237/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024.
data publikacji: 2017-07-13, ostatnia aktualizacja: 2017-07-13, 56 odsłon   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 22/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie „Planu rozwoju sieci dróg gminnych w gminie Ostróda na lata 2017-2021”
data publikacji: 2017-03-08, ostatnia aktualizacja: 2017-03-08, 102 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVII/196/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2017 r.
data publikacji: 2017-02-20, ostatnia aktualizacja: 2017-02-20, 122 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVII/195/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 17 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2016-2019. Uchwała Nr XXIII/156/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2016-2019
data publikacji: 2016-09-22, ostatnia aktualizacja: 2017-02-20, 224 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVI/182/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dla Gminy Ostróda na 2017 rok
data publikacji: 2016-12-27, ostatnia aktualizacja: 2016-12-27, 123 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIV/169/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 listopada 2016 r. o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda. Uchwała Nr XVIII/128/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostróda.
data publikacji: 2016-04-12, ostatnia aktualizacja: 2016-11-14, 241 odsłon   Strona gotowa do druku
Zarządzenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 stycznia 2016r. w sprawie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Ostróda
data publikacji: 2016-01-13, ostatnia aktualizacja: 2016-01-13, 369 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XIII/83/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego”
data publikacji: 2015-11-29, ostatnia aktualizacja: 2015-11-29, 309 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr IX/66/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
data publikacji: 2015-09-04, ostatnia aktualizacja: 2015-09-04, 396 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwały dotyczące uchwalenia Planów Gospodarczych Rozwoju i Odnowy dla miejscowości Ornowo, Stare Jabłonki, Zwierzewo, Morliny, Samborowo, Tyrowo, Durąg, Idzbark, Glaznoty, Szyldak, Gierłoż, Turznica, Ostrowin, Międzylesie, Smykówko, Grabin, Grabinek, Wysoka Wieś, Brzydowo, Górka, Kajkowo, Reszki, Kraplewo, Kątno, Pietrzwałd, Lubajny.
data publikacji: 2007-03-18, ostatnia aktualizacja: 2014-04-29, 2033 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLIX/297/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostróda na lata 2014 - 2018
data publikacji: 2014-03-04, ostatnia aktualizacja: 2014-03-04, 511 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLVIII/285/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie: ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
data publikacji: 2014-01-26, ostatnia aktualizacja: 2014-01-26, 548 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała XLV/264/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
data publikacji: 2013-11-18, ostatnia aktualizacja: 2013-11-18, 532 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda. Uchwała zawiera: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda.
data publikacji: 2013-05-17, ostatnia aktualizacja: 2013-05-17, 907 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwały Nr XXIII/132/2012 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Ostróda na lata 2012 - 2032
data publikacji: 2012-07-03, ostatnia aktualizacja: 2012-07-03, 698 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XIX/118/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostróda w 2012r.
data publikacji: 2012-04-03, ostatnia aktualizacja: 2012-04-03, 608 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XVII/102/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Ostróda na lata 2012-2015
data publikacji: 2012-01-30, ostatnia aktualizacja: 2012-01-30, 707 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała XV/86/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie rocznego programu i zasad współpracy Gminy Ostróda z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
data publikacji: 2011-12-02, ostatnia aktualizacja: 2011-12-02, 657 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr VII/27/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie lata 2011 - 2013
data publikacji: 2011-04-01, ostatnia aktualizacja: 2011-04-01, 750 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr VII/26/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2011r. w sprawie Programu Aktywności Lokalnej na rok 2011
data publikacji: 2011-04-07, ostatnia aktualizacja: 2011-04-07, 728 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXIII/153/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2008r. w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Ostróda
data publikacji: 2008-10-08, ostatnia aktualizacja: 2008-10-08, 1690 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XVII/117/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2008r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy i inne składniki wynagrodzenia, wysokość i szczegółowe zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego oraz tryb i kryteria przyznawania nagród nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze.
data publikacji: 2008-02-28, ostatnia aktualizacja: 2008-02-28, 1286 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XII/87/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 listopada 2007r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu korzystania z obiektów sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Ostróda”
data publikacji: 2007-11-28, ostatnia aktualizacja: 2007-11-28, 1282 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr VIII/48/07 Rady Gminy Ostróda z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie ustalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2007 - 2011.
data publikacji: 2007-06-26, ostatnia aktualizacja: 2007-06-26, 1529 odsłon   Strona gotowa do druku
Zintegrowana Strategia Rozwoju Obszarów Wiejskich „Kraina Drwecy i Pasłeki”
data publikacji: 2006-11-28, ostatnia aktualizacja: 2006-11-28, 1788 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LII/197/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ostróda na lata 2006 - 2015.
data publikacji: 2006-03-07, ostatnia aktualizacja: 2006-03-07, 1764 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LI/194/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ostróda.
data publikacji: 2006-02-20, ostatnia aktualizacja: 2006-02-20, 1684 odsłon   Strona gotowa do druku


rozmiar pliku: 0 bytes, dodano: 2003-07-18 14:52:24 1. Strategia i kierunki rozwoju gminy Ostróda
rozmiar pliku: 0 bytes, dodano: 2003-07-18 14:54:06 a. Tabele


Panel aktualizacyjny