www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5374498
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

Zagospodarowanie przestrzenne
Uchwały w sprawie uchwalenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Nr XXIII/157/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 września 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 141/127 położonej w obrębie Mała Ruś i miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2016-09-22, ostatnia aktualizacja: 2016-09-22, 177 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXII/149/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 13/3 położonej w obrębie i miejscowości Górka, gmina Ostróda
data publikacji: 2016-07-14, ostatnia aktualizacja: 2016-07-14, 194 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.
data publikacji: 2016-04-14, ostatnia aktualizacja: 2016-04-19, 536 odsłon   Strona gotowa do druku
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr pn.4131.35.2016 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 12 lutego 2016 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XV/105/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark nad rzeką Drwęcą - w części dotyczącej § 4 ust. 1 pkt 5 lit. e). Uchwała Nr XV/105/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark nad rzeką Drwęcą
data publikacji: 2016-01-06, ostatnia aktualizacja: 2016-04-06, 286 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XV/106/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/216/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 września 2009r.
data publikacji: 2016-01-06, ostatnia aktualizacja: 2016-01-06, 261 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XI/79/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/40 położonej w obrębie i miejscowości Morliny gmina Ostróda
data publikacji: 2015-10-27, ostatnia aktualizacja: 2015-10-27, 236 odsłon   Strona gotowa do druku
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr pn.4131.228.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 5 sierpnia 2015 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec - w części dotyczącej § 2 ust. 4 pkt 2. Uchwała Nr VIII/59/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec
data publikacji: 2015-06-23, ostatnia aktualizacja: 2016-04-06, 346 odsłon   Strona gotowa do druku
Rozstrzygnięcie Nadzorcze nr pn.4131.236.2015 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 21 sierpnia 2015 r. stwierdzające nieważność § 2 ust. 4 pkt 2 uchwały Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej Nr 7. Uchwała Nr VIII/60/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej Nr 7
data publikacji: 2015-06-23, ostatnia aktualizacja: 2016-04-06, 314 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr VII/45/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, obręb Kajkowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2015-04-30, ostatnia aktualizacja: 2015-04-30, 362 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr VII/46/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda
data publikacji: 2015-04-30, ostatnia aktualizacja: 2015-04-30, 337 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr II/8/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec.
data publikacji: 2014-12-12, ostatnia aktualizacja: 2014-12-12, 410 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr II/9/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda
data publikacji: 2014-12-12, ostatnia aktualizacja: 2014-12-12, 329 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr L/313/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo przy ulicy Partyzantów
data publikacji: 2014-04-02, ostatnia aktualizacja: 2014-04-02, 431 odsłon   Strona gotowa do druku
Rozstrzygnięcie nadzorcze nr pn.4131.86.2014 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XLIX/301/2014 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda - w części dotyczącej § 6 ust. 5 i 6, § 7 ust. 3 pkt 2 i ust. 3.6 w zakresie wyrazów: „zalecany gaz, olej opałowy, drewno, energia elektryczna”.Uchwała Nr XLIX/301/2014 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda
data publikacji: 2014-03-04, ostatnia aktualizacja: 2015-06-10, 479 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLV/261/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zachodniej stronie Jeziora Morliny, gmina Ostróda
data publikacji: 2013-11-18, ostatnia aktualizacja: 2013-11-18, 864 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 04.09.2013r. dodano informację dot. rozstrzygnięcia nadzorczego odnoszącego się do niniejszej uchwały. Uchwała Nr XXXVIII/225/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, sportu i rekreacji w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2013-07-02, ostatnia aktualizacja: 2013-09-04, 643 odsłon   Strona gotowa do druku
W dniu 10.06.2013r. dodano informację dot. Rozstrzygnięcia nadzorczego nr PN.4131.341.2013 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 9 maja 2013r. stwierdzające nieważność w części uchwały Nr XXXIII/185/13 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo. Uchwała Nr XXXIII/185/13 Rady Gminy Ostróda z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo
data publikacji: 2013-02-19, ostatnia aktualizacja: 2013-06-10, 771 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVIII/152/2012 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 października 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Górka gmina Ostróda
data publikacji: 2012-11-02, ostatnia aktualizacja: 2012-11-02, 674 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XVIII/110/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda
data publikacji: 2012-03-01, ostatnia aktualizacja: 2012-03-01, 685 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XVIII/109/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej części miejscowości Samborowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2012-03-01, ostatnia aktualizacja: 2012-03-01, 659 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XVIII/108/12 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 lutego 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-03-01, ostatnia aktualizacja: 2012-03-01, 744 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XIV/77/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2011 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo.
data publikacji: 2011-11-04, ostatnia aktualizacja: 2011-11-04, 698 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XIV/78/11 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 października 2011 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-11-04, ostatnia aktualizacja: 2011-11-04, 752 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIX/216/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 września 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-09-17, ostatnia aktualizacja: 2009-09-17, 1318 odsłon   Strona gotowa do druku
Dodano informację o zmianie uchwały. Uchwała Nr XXX/182/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-03-25, ostatnia aktualizacja: 2009-04-30, 1187 odsłon   Strona gotowa do druku
Dodano informację o zmianie uchwały. Uchwała Nr XXX/183/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-03-25, ostatnia aktualizacja: 2009-04-30, 1224 odsłon   Strona gotowa do druku
Dodano informację o zmianie uchwały. Uchwała Nr XXX/184/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-03-25, ostatnia aktualizacja: 2009-04-30, 1131 odsłon   Strona gotowa do druku
Dodadno informację o zmianie uchwały. Uchwała Nr XXX/185/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 marca 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-03-25, ostatnia aktualizacja: 2009-04-30, 1131 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XX/138/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda terenu części miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś.
data publikacji: 2008-05-28, ostatnia aktualizacja: 2008-05-28, 1431 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XX/139/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda terenu części miejscowości Kajkowo, obręb Kajkowo.
data publikacji: 2008-05-28, ostatnia aktualizacja: 2008-05-28, 1480 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XX/140/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 21 maja 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda terenu części miejscowości Lubajny, obręb Lubajny.
data publikacji: 2008-05-28, ostatnia aktualizacja: 2008-05-28, 1325 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XVI/113/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-02-05, ostatnia aktualizacja: 2008-02-05, 1764 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XVI/114/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 stycznia 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Durąg, gmina Ostróda
data publikacji: 2008-02-13, ostatnia aktualizacja: 2008-02-13, 1477 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LVI/213/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec.
data publikacji: 2006-06-14, ostatnia aktualizacja: 2006-06-14, 2662 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr LVI/212/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006r. w sprawie nieuwzględnienia uwagi wniesionej do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębów: Kajkowo, Górka i Lipowiec.
data publikacji: 2006-06-13, ostatnia aktualizacja: 2006-06-13, 1867 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXVI/176/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej w obrębie Idzbark gmina Ostróda
data publikacji: 2005-09-03, ostatnia aktualizacja: 2005-09-03, 1780 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXVI/177/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 sierpnia 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda
data publikacji: 2005-09-03, ostatnia aktualizacja: 2005-09-03, 1732 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/167/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda
data publikacji: 2005-06-16, ostatnia aktualizacja: 2005-06-16, 1639 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/168/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu działki nr 171/6, położonej przy ul. Spacerowej w miejscowości Stare Jabłonki.
data publikacji: 2005-06-16, ostatnia aktualizacja: 2005-06-16, 1807 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXIV/169/05 Rady Gminy Ostróda z dnia 24 maja 2005 roku w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda
data publikacji: 2005-06-16, ostatnia aktualizacja: 2005-06-16, 7666 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVIII/139/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu działki nr 171/6 położonej przy ul. Spacerowej w miejscowości Stare Jabłonki.
data publikacji: 2005-02-08, ostatnia aktualizacja: 2005-02-08, 1643 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXVIII/140/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 20 grudnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej i zagrodowej z agroturystyką na obszarze położonym w rejonie wsi Ostrowin w gminie Ostróda.
data publikacji: 2005-01-02, ostatnia aktualizacja: 2005-01-02, 1629 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XVIII/86/04 Rady Gminy Ostróda z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda.
data publikacji: 2004-03-07, ostatnia aktualizacja: 2004-03-07, 2209 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XIII/72/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 października 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno – usługowej, obręb geodezyjny Stare Jabłonki (działka nr 8), gmina Ostróda.
data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 1756 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XIII/71/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 października 2003r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno - usługowej w miejscowości Żurejny (część działki 20/2), obręb geodezyjny Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 1748 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XIII/70/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 października 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno - usługowej, obręb geodezyjny Kątno (część działek nr 5/68 i12/2), gmina Ostróda.
data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 1770 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XIII/69/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 października 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno - usługowej na południe od wsi Kątno, obręb geodezyjny Kątno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 1895 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XIII/68/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 października 2003r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, obręb Kajkowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 1910 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLIX/368/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 3 września 2002r.w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ostróda w odniesieniu do części miejscowości Stare Jabłonki
data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 1766 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLIX/369/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 3 września 2002 r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda w odniesieniu do terenu położonego w Wałdowie przy ul. Wypoczynkowej obręb Mała Ruś.
data publikacji: 2016-05-23, ostatnia aktualizacja: 2016-05-23, 225 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLVIII/366/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 11 lipca 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Górka gmina Ostróda
data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 2145 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno - usługowej na zachód od wsi Tyrowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 2763 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XXXII/259/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 23 marca 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich
data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 2090 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XVI/158/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w obrębie Tyrowo
data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 1875 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XVI/157/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 21 grudnia 1999r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda w miejscowości Szafranki obręb Kajkowo
data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 1894 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr XI/112/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 27 maja 1999r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Starych Jabłonkach
data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 3488 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr VII/69/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 3 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego fragmentu gminy Ostróda w miejscowości Górka dotycząca zakładu produkcyjnego artykułów spożywczych o charakterze nieuciążliwym
data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 2007 odsłon   Strona gotowa do druku
Uchwała Nr VII/67/99 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 3 lutego 1999r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy jednorodzinnej, letniskowej i usługowej w Starych Jabłonkach, gmina Ostróda
data publikacji: 2004-01-11, ostatnia aktualizacja: 2004-01-11, 2054 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny