www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5588705
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości

Obwieszczenia

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 13 października 2017 r. w związku z wniesieniem powództwa negatoryjnego do Sądu Rejonowego w Ostródzie wystąpiono z prośbą o udzielenie informacji czy ww. powództwo faktycznie się toczy, czy zostały uzupełnione braki formalne pisma procesowego wraz z podaniem kiedy to nastąpiło oraz przedstawieniem potwierdzenia przedłożenia dokumentów których zażądał Sąd lub wskazaniem czy pozew został zwrócony.
data publikacji: 2017-10-17, ostatnia aktualizacja: 2017-10-17, 4 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 11.10.2017 r. na wniosek została wydana decyzja o lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 227, położonej w obrębie geodezyjnym Brzydowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-10-13, ostatnia aktualizacja: 2017-10-13, 8 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową sieci wodociągowej dla miejscowości Ornowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-10-12, ostatnia aktualizacja: 2017-10-12, 6 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Ruś Mała, gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 41/1, 10/7, 10/18, 10/21, 10/17, 10/23, 10/24, 10/15, 42, 20/4, 68, 20/3, 45/5, 45/4, 20/2, 24/4, 3055/18, 24/1, 7/4, 21/1, 6, 18, 3055/22, 3055/21, 3/8, 179, 3072/8, 3072/4, 10/9, obręb geodezyjny Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-10-06, ostatnia aktualizacja: 2017-10-06, 14 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że na wniosek Gminy Ostróda zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową drogi gminnej we wsi Durąg, gmina Ostróda”.
data publikacji: 2017-10-09, ostatnia aktualizacja: 2017-10-09, 10 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że że dnia 26 września 2017 r. na wniosek została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Idzbark kol.”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 401/3, 401/4, 390/1, 404, 405, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2, 409, 410, oraz 406/1, położonych w obrębie geodezyjnym Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-09-28, ostatnia aktualizacja: 2017-09-28, 13 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 20.09.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji ubojni drobiu w Lubajnach, gm. Ostróda.
data publikacji: 2017-09-21, ostatnia aktualizacja: 2017-09-21, 24 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że na wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa dwóch wiat wraz z infrastrukturą, funkcja - obiekty pomocnicze, przeładunek odpadów”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 75/11 i 75/15, położonych w obrębie geodezyjnym Rudno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-09-20, ostatnia aktualizacja: 2017-09-20, 18 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 15 września 2017 r. w związku z wniesieniem powództwa negatoryjnego do Sądu Rejonowego w Ostródzie wystąpiono o przedstawienie odpisu pozwu z prezentatą sądu, ewentualnie potwierdzenie nadania pozwu oraz wskazanie czy sąd wyznaczył termin rozprawy w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Ostróda Nr 13/2017, z dnia 26 maja 2017 r., znak: RGP.6733.15.2017.AS.
data publikacji: 2017-09-19, ostatnia aktualizacja: 2017-09-19, 30 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na budowie hali produkcyjnej pstrąga konsumpcyjnego w ilości maksymalnej 100 000 kg na rok oraz budowie dwóch studni głębinowych o wydajności maksymalnej ujęcia 90 m3 na godzinę, w miejscowości Warlity Wielkie, gminie Ostróda.
data publikacji: 2017-09-08, ostatnia aktualizacja: 2017-09-08, 25 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 05.09.2017 r. wystąpiono o udzielenie informacji czy zostało wniesione powództwo do Sądu Rejonowego w Ostródzie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Ostróda Nr 13/2017, z dnia 26 maja 2017 r., znak: RGP.6733.15.2017.AS.
data publikacji: 2017-09-06, ostatnia aktualizacja: 2017-09-06, 34 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny.
data publikacji: 2017-09-04, ostatnia aktualizacja: 2017-09-04, 26 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 31.08.2017 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Dębowa i ul. Świetlińska w Kajkowie”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 190/1, 238/4, 45/5, 238/6, 238/7, 44/11, 44/12, 48/1 oraz na części działki nr ew. 52/6 (nie objętej obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), położonych w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-09-04, ostatnia aktualizacja: 2017-09-04, 27 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 227, położonej w obrębie geodezyjnym Brzydowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-08-30, ostatnia aktualizacja: 2017-08-30, 36 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 30.08.2017 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek gminnych w m. Międzylesie”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 235/6, 235/7, 235/8, 235/9, 235/10, 235/11, 235/12, 235/13, 254/1, 261/1, 255/31 oraz 255/19, położonych w obrębie geodezyjnym Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-09-04, ostatnia aktualizacja: 2017-09-04, 24 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 29.08.2017r. zostało wydane postanowienie o odmowie zawieszenia wznowionego postępowania administracyjnego.
data publikacji: 2017-09-01, ostatnia aktualizacja: 2017-09-01, 46 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 25.08.2017r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi gminnej nr 153060N - ul. Polna w m. Kajkowo (dz. Nr 12-71/15), przewidzianej do realizacji na działjkach nr ew. 71/15, 72/1, 245/11, 203, położonych w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-08-28, ostatnia aktualizacja: 2017-08-28, 30 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Henrykowskiej w Kajkowie wraz z budową studni redukcyjnej”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 146/30, 146/31, 146/33, 146/34, 146/22, 190/1, położonych w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-08-18, ostatnia aktualizacja: 2017-08-18, 35 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Idzbark kol.”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 401/3, 401/4, 390/1, 404, 405, 407/1, 407/2, 408/1, 408/2, 409, 410, oraz 406/1, położonych w obrębie geodezyjnym Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-08-11, ostatnia aktualizacja: 2017-08-11, 37 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wniesieniu zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Ostróda, z dnia 14 lipca 2017 r. o wstrzymaniu wykonania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 15/2, położonej w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda przez mieszkańców miejscowości Wólka Lichtajńska oraz miejscowości Lipowiec.
data publikacji: 2017-08-09, ostatnia aktualizacja: 2017-08-09, 44 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 269/14, 311, 309, 53/7, położonych w miejscowości Nowe Siedlisko, w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-08-02, ostatnia aktualizacja: 2017-08-02, 40 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 24 lipca 2017 r. Pan Mariusz Mikołajczyk złożył pismo, w którym zwrócił się z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na działce nr ew. 15/2, położonej w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-08-02, ostatnia aktualizacja: 2017-08-02, 51 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Idzbark kol.”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 401/3, 401/4, 401/5, 390/1, 404, 405, 412, 407/1, 407/2, 408/1, 409, 410, oraz 406/1, położonych w obrębie geodezyjnym Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-07-21, ostatnia aktualizacja: 2017-07-21, 51 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Ostróda Nr 13/2017, z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 15/2, położonej w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda przez mieszkańców miejscowości Wólka Lichtajńska oraz miejscowości Lipowiec.
data publikacji: 2017-07-21, ostatnia aktualizacja: 2017-07-21, 45 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej drogi gminnej nr 153060N – ul. Polna w m. Kajkowo (dz. Nr 12-71/15), przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 71/15, 72/1, 245/11, 203, położonych w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-07-20, ostatnia aktualizacja: 2017-07-20, 56 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wydane postanowienie o wstrzymaniu wykonania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 15/2, położonej w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-07-17, ostatnia aktualizacja: 2017-07-17, 58 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wydane postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 15/2, położonej w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-07-17, ostatnia aktualizacja: 2017-07-17, 48 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. Dębowa i ul. Świetlińska w Kajkowie”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 190/1, 238/4, 45/5, 238/6, 238/7, 44/11, 44/12, 48/1 oraz na części działki nr ew. 52/6 (nie objętej obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), położonych w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-07-07, ostatnia aktualizacja: 2017-07-07, 53 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Przebudowa sieci wodociągowej przy ul. Henrykowskiej w Kajkowie wraz z budową studni redukcyjnej”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 146/30, 146/31, 146/33, 146/34, 146/22, 190/1, położonych w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-07-07, ostatnia aktualizacja: 2017-07-07, 53 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej w m. Idzbark kol.”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 401/3, 401/4, 401/5, 390/1, 404, 405, 412, 407/1, 407/2, 408/1, 409, 410, oraz 406/1, położonych w obrębie geodezyjnym Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-07-07, ostatnia aktualizacja: 2017-07-07, 46 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. „Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną działek gminnych w m. Międzylesiu”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 235/6, 235/7, 235/8, 235/9, 235/10, 235/11, 235/12, 235/13, 254/1, 261/1, 255/31 oraz 255/19, położonych w obrębie geodezyjnym Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-07-07, ostatnia aktualizacja: 2017-07-07, 50 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 28 czerwca 2017 r. na wniosek strony została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci energetycznej nN i SN, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 10/34, obręb geodezyjny Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-06-29, ostatnia aktualizacja: 2017-06-29, 63 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Górka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XXIX/208/2017 z dnia 28 marca 2017 r.
data publikacji: 2017-06-29, ostatnia aktualizacja: 2017-06-29, 60 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacyjnych w miejscowości Ruś Mała gmina Ostróda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XXIX/209/2017 z dnia 28 marca 2017 r.
data publikacji: 2017-06-29, ostatnia aktualizacja: 2017-06-29, 56 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych przy oczyszczalni ścieków w obrębie Morliny i Tyrowo gmina Ostróda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XXIV/167/2016 z dnia 9 listopada 2016 r.
data publikacji: 2017-06-29, ostatnia aktualizacja: 2017-06-29, 55 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 27 czerwca 2017 r. została wydała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda”.
data publikacji: 2017-06-27, ostatnia aktualizacja: 2017-06-27, 56 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 19/7, 19/8, 19/4, obręb geodezyjny Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-06-16, ostatnia aktualizacja: 2017-06-16, 62 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 położonych w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny – Zwierzewo
data publikacji: 2017-06-09, ostatnia aktualizacja: 2017-06-09, 85 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie abonenckiej stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz sieci energetycznej nN i SN, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 10/34, obręb geodezyjny Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-06-07, ostatnia aktualizacja: 2017-06-07, 61 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią zbiorczą w miejscowości Idzbark, gm. Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 307/31, 307/32, 307/25, 307/21, 307/30, 307/17, 307/16, 307/15, 307/18, 307/5, 307/29, obręb geodezyjny Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-06-05, ostatnia aktualizacja: 2017-06-05, 101 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury technicznej do uzbrojenia terenów pod budowę osiedla mieszkaniowego na dz. 7/6 i 7/7 obr. Górka i na dz. 233/7 obr. Kajkowo, gm. Ostróda.
data publikacji: 2017-05-31, ostatnia aktualizacja: 2017-05-31, 83 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 269/14, 311, 309, 53/7, położonych w miejscowości Nowe Siedlisko, w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-06-01, ostatnia aktualizacja: 2017-06-01, 66 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda„, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
data publikacji: 2017-05-30, ostatnia aktualizacja: 2017-05-30, 64 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w Kajkowie, gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 263 i 264/1, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-05-31, ostatnia aktualizacja: 2017-05-31, 68 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabinek, gm. Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 132, 248/2, 248/1, 7/37, 7/34, 7/39, 7/41, 190/2, 190/9, 190/8, 190/7, 190/6, 214, 243, 160/1, 109/4, 109/3, 220/5, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 253, 159, 111/3, obręb geodezyjny Grabin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-05-29, ostatnia aktualizacja: 2017-05-29, 65 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 15/2, położonej w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-05-29, ostatnia aktualizacja: 2017-05-29, 77 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda„: dnia 12 maja 2017 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie w sprawie ponownego uzgodnienia warunków realizacji inwestycji w związku z rozszerzeniem zasięgu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
data publikacji: 2017-05-15, ostatnia aktualizacja: 2017-05-15, 71 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 364, 365, 362, 363/14, 363/16, 372, 377/1, 211/3 obręb geodezyjny Lubajny, gmina Ostróda oraz na działce nr 131, obręb geodezyjny 6, miasto Ostróda.
data publikacji: 2017-05-12, ostatnia aktualizacja: 2017-05-12, 76 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii SN 15 kV w celu powiązania istniejących elektroenergetycznych linii SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 186/4, 53/2, 54, 56, 55, 85, 86/2, 86/1, 88, 87, 89/7, 89/6, 91, 92/1, 92/2, 93, 94, 95, 96/3, 96/2, 98, 99/1, 99/6, 99/5, 100, 99/4, 102, 359, 103, 108, 107, 110, 133, 134, 135, 191, 192, 193, 195, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 202/4, 202/6, 202/5, 202/1, 204, 205, 361/2, 209, 210, 211, 300, 299/1, 212, 274, 299/2, 297/2, obręb geodezyjny Brzydowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-05-05, ostatnia aktualizacja: 2017-05-05, 78 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 113/113, 113/134, 113/131, 113/130, 113/111, 113/4, 113/120, 113/118, 113/1, 113/2, 113/3, 117/2, 90/36, 90/21, 90/13, 90/12, 90/8, 90/7, 90/19, 90/20, 90/18, 114/9, 114/8, 87/6, 85, 84, 87/5, 86, 3026, 3027, 3052, 3053, 3056, 3057, 3074/1, 2, 3, 1/3, 3075/1, obręb geodezyjny Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-05-05, ostatnia aktualizacja: 2017-05-05, 72 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Lubajny o mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdowa oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Lubajny, na działce ew. Nr 39/2 obręb Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-04-28, ostatnia aktualizacja: 2017-04-28, 84 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Kajkowo, ul. Polna”, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 135, 204/2, 88, 204/4, 83/6, 203, 76/7, 76/9, 329/5, 329/4, 59/5, 329/1, 246/4, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-04-28, ostatnia aktualizacja: 2017-04-28, 69 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Bukowa w Kajkowie”, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 147/4, 209, 155/3, 155/4, 140/1, 135, 195, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-04-28, ostatnia aktualizacja: 2017-04-28, 76 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergetycznych SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 19/7, 19/8, 19/4, obręb geodezyjny Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-04-19, ostatnia aktualizacja: 2017-04-19, 77 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. ”Przebudowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w Kajkowie, gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 263 i 264/1, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-04-14, ostatnia aktualizacja: 2017-04-14, 84 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew.: 15/2, w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-04-10, ostatnia aktualizacja: 2017-04-10, 84 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompownią zbiorczą w miejscowości Idzbark, gm. Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 307/31, 307/32, 307/25, 307/21, 307/30, 307/17, 307/16, 307/15, 307/18, 307/5, 307/29, obręb geodezyjny Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-04-10, ostatnia aktualizacja: 2017-04-10, 84 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 203/2, 97/1, położonych w obrębie geodezyjnym Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-04-07, ostatnia aktualizacja: 2017-04-07, 95 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda.”
data publikacji: 2017-04-05, ostatnia aktualizacja: 2017-04-05, 82 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda„: dnia 5 kwietnia 2017 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w związku z przedłożeniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji inwetycji.
data publikacji: 2017-04-05, ostatnia aktualizacja: 2017-04-05, 79 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabinek, gm. Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 132, 248/2, 248/1, 7/37, 7/34, 7/39, 7/41, 190/2, 190/9, 190/8, 190/7, 190/6, 214, 243, 160/1, 109/4, 109/3, 220/5, 221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 253, 159, 111/3, obręb geodezyjny Grabin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-04-04, ostatnia aktualizacja: 2017-04-04, 80 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku stacji odwadniania i zagęszczania osadu, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 676/2, położonej w obrębie geodezyjnym Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-03-29, ostatnia aktualizacja: 2017-03-29, 87 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 364, 365, 362, 363/14, 363/16, 372, 377/1, 211/3 obręb geodezyjny Lubajny, gmina Ostróda oraz na działce nr 131, obręb geodezyjny 6, miasto Ostróda.
data publikacji: 2017-03-24, ostatnia aktualizacja: 2017-03-24, 87 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 113/113, 113/134, 113/131, 113/130, 113/111, 113/4, 113/120, 113/118, 113/1, 113/2, 113/3, 117/2, 90/36, 90/21, 90/13, 90/12, 90/8, 90/7, 90/19, 90/20, 90/18, 114/9, 114/8, 87/6, 85, 84, 87/5, 86, 3026, 3027, 3052, 3053, 3056, 3057, 3074/1, 2, 3,1/3, 3075/1, obręb geodezyjny Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-03-17, ostatnia aktualizacja: 2017-03-17, 109 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: „Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Bukowa w Kajkowie”, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 147/4, 209, 155/3, 155/4, 140/1, 135, 195, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-03-09, ostatnia aktualizacja: 2017-03-09, 111 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej wraz z rozbudową sieci wodociągowej w m. Kajkowo, ul. Polna”, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 135, 204/2, 88, 204/4, 83/6, 203, 76/7, 76/9, 329/5, 329/4, 59/5, 329/1, 246/4, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-03-09, ostatnia aktualizacja: 2017-03-09, 111 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii SN 15 kV w celu powiązania istniejących elektroenergetycznych linii SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 186/4, 53/2, 54, 56, 55, 85, 86/2, 86/1, 88, 87, 89/7, 89/6, 91, 92/1, 92/2, 93, 94, 95, 96/3, 96/2, 98, 99/1, 99/6, 99/5, 100, 99/4, 102, 359, 103, 108, 107, 110, 133, 134, 135, 191, 192, 193, 195, 194, 196, 197, 198, 199, 200, 202/4, 202/6, 202/5, 202/1, 204, 205, 361/2, 209, 210, 211, 300, 299/1, 212, 274, 299/2, 297/2, obręb geodezyjny Brzydowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-03-08, ostatnia aktualizacja: 2017-03-08, 115 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 121, 38/15, 38/9, położonych w obrębie geodezyjnym Kątno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-03-02, ostatnia aktualizacja: 2017-03-02, 112 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działce nr ew.: 233/3, położonej w obrębie geodezyjnym Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-02-28, ostatnia aktualizacja: 2017-03-01, 109 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 328/1, 331, 430/6 oraz 430/4, położonych w obrębie geodezyjnym Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-02-24, ostatnia aktualizacja: 2017-02-24, 113 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku stacji odwadniania i zagęszczania osadu, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 676/2, położonej w obrębie geodezyjnym Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-02-23, ostatnia aktualizacja: 2017-02-23, 119 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie zawiadamiające, iż na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Pana Krzysztofa Ruczyńskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 0,4 kV oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 203/2, 97/1, położonych w obrębie geodezyjnym Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-02-16, ostatnia aktualizacja: 2017-02-16, 125 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 24 stycznia 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu budynków usługowych z zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 19/4, 20/7, 20/9, 21/8, 87/7, 87/12 obr. Górka, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-01-24, ostatnia aktualizacja: 2017-01-25, 199 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działce nr ew.: 233/3, położonej w obrębie geodezyjnym Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-01-20, ostatnia aktualizacja: 2017-01-20, 142 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polega na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zlokalizowanego na działce nr 189/2 w miejscowości Tyrowo, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
data publikacji: 2017-01-19, ostatnia aktualizacja: 2017-01-19, 148 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 328/1, 331, 430/6 oraz 430/4, położonych w obrębie geodezyjnym Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-01-09, ostatnia aktualizacja: 2017-01-19, 150 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 121, 38/15, 38/9, położonych w obrębie geodezyjnym Kątno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-01-05, ostatnia aktualizacja: 2017-01-05, 152 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda„: zostało wydane postanowienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego do czasu przedłożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko; uzyskano opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; uzyskano opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko.
data publikacji: 2017-01-05, ostatnia aktualizacja: 2017-01-05, 149 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kompostownia komunalnych osadów ściekowych i innych odpadów biodegradowalnych np. osadów ściekowych z zakładowych oczyszczalni ścieków w m. Wyżnice, gm. Ostróda”, wydana została decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań.
data publikacji: 2017-01-05, ostatnia aktualizacja: 2017-01-05, 146 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 308, 307/5, 307/21, 307/30, 307/29, położonych w obrębie geodezyjnym Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2017-01-04, ostatnia aktualizacja: 2017-01-04, 139 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Fermy Indyków w Międzylesiu, na działce nr 31/2 obręb Międzylesie, gm. Ostróda”.
data publikacji: 2016-12-20, ostatnia aktualizacja: 2016-12-20, 165 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda„.
data publikacji: 2016-12-14, ostatnia aktualizacja: 2016-12-14, 169 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 203 i 246/2, położonych w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-11-25, ostatnia aktualizacja: 2016-11-25, 166 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Fermy Indyków w Międzylesiu, na działce nr 31/2 obręb Międzylesie, gm. Ostróda”, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
data publikacji: 2016-11-18, ostatnia aktualizacja: 2016-11-18, 142 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 308, 307/5, 307/21, 307/30, 307/29, położonych w obrębie geodezyjnym Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-11-18, ostatnia aktualizacja: 2016-11-18, 162 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi (4 szt.), przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 3291/5, 290/2, 200, 34/1, 35/4, obręb geodezyjny Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-11-17, ostatnia aktualizacja: 2016-11-17, 192 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XXII/150/2016 z dnia 8 lipca 2016r.
data publikacji: 2016-11-07, ostatnia aktualizacja: 2016-11-07, 166 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na budowie budynku stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce nr 189/2 w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-11-07, ostatnia aktualizacja: 2016-11-07, 180 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia i przyłącza gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 240/12 oraz na części działki nr ew. 52/6 nie objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, położonych w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-11-02, ostatnia aktualizacja: 2016-11-02, 179 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej SN i nN, stacji transformatorowej kontenerowej oraz słupa SN, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 398/1 oraz 398/2, położonych w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-10-19, ostatnia aktualizacja: 2016-10-19, 180 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 46, 124, 125, 183, 186, położonych w obrębie geodezyjnym Glaznoty, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-10-19, ostatnia aktualizacja: 2016-10-19, 174 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 203 i 246/2, położonych w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-10-10, ostatnia aktualizacja: 2016-10-10, 188 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia, że dnia 3 października 2016 r. Wójt Gminy Ostróda zmienił decyzję z dnia 16 listopada 2015 r. Nr 15/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa nawierzchni drogi Reszki - Kolonia, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-10-03, ostatnia aktualizacja: 2016-10-03, 211 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi (4 szt.), przewidzianej do realizacji na działkach nr 3291/5, 290/2, 200, 34/1, 35/4, obręb geodezyjny Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-09-30, ostatnia aktualizacja: 2016-09-30, 188 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie obiektu inwentarskiego do hodowli indyków w Międzylesiu gm. Ostróda na działkach nr 261/4 i 261/2, obręb Międzylesie.
data publikacji: 2016-09-20, ostatnia aktualizacja: 2016-09-20, 189 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm o długości około 657 m i 2 przyłączy gazu średniego ciśnienia dn 32mm o długości około 2 x 5 m, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 35/7, 35/10, 36, 202/3, 200, 290/2, 35/4, obręb geodezyjny Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-09-15, ostatnia aktualizacja: 2016-09-15, 209 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda na temat zawiadomienia, że na wniosek firmy Polskie Mięso i Wędliny Łukosz, ul. Bielska 69, 43-520 Chybie, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Jarosław Koper reprezentujący firmę PRONAD, ul. Kościuszki 13/117, 10-502 Olsztyn, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii energetycznej SN i nn, stacji transformatorowej kontenerowej oraz słupa SN, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 398/1 oraz 398/2, położonych w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-09-09, ostatnia aktualizacja: 2016-09-09, 200 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia stron postępowania, że w toku postępowania zmierzającego do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ przebudowa nawierzchni drogi Reszki - kolonia”, w dniu 8 września 2016 r. wydane zostało postanowienie, w którym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2016-09-08, ostatnia aktualizacja: 2016-09-08, 189 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia, że w toku postępowania zmierzającego do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa nawierzchni drogi Reszki - kolonia”, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
data publikacji: 2016-09-08, ostatnia aktualizacja: 2016-09-08, 204 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 46, 124, 125, 183, 186, położonych w obrębie geodezyjnym Glaznoty, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-09-05, ostatnia aktualizacja: 2016-09-05, 213 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji istniej ubojni drobiu w miejscowości Międzylesie, przy ul. Jeziornej 15, gm. Ostróda, powiat ostródzki.
data publikacji: 2016-09-01, ostatnia aktualizacja: 2016-09-01, 213 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 129/16, 128/58, 128/26, 315, 111/2, 128/46, 267/2, 209, obręb geodezyjny Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-08-19, ostatnia aktualizacja: 2016-08-19, 220 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na polegającej na „Przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 142/35, 142/37, 142/25, 142/26, 190/1 obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-08-19, ostatnia aktualizacja: 2016-08-19, 204 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu i przyłącza gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego w m. Kajkowo, ul. Henrykowska, gm. Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 142/30, 142/27 i 190/1, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-08-11, ostatnia aktualizacja: 2016-08-11, 223 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu i przyłącza gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego na ul. Ogrodowej 27, dz. 59/12, w m. Kajkowo, gm. Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 59/12 i 59/7, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-08-11, ostatnia aktualizacja: 2016-08-11, 216 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 172/5 i 172/3, położonych w obrębie geodezyjnym Turznica, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-08-11, ostatnia aktualizacja: 2016-08-11, 218 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Gminy Ostróda, postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Reszki - kolonia”.
data publikacji: 2016-07-27, ostatnia aktualizacja: 2016-07-27, 203 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. zawiadomienia, że w toku postępowania zmierzającego do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Reszki - kolonia”, Wójt Gminy Ostróda pismem z dnia 27 lipca 2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2016-07-27, ostatnia aktualizacja: 2016-07-27, 212 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie gminy Ostróda
data publikacji: 2016-07-26, ostatnia aktualizacja: 2016-07-26, 207 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. zawiadomienia, że dnia 26 lipca 2016 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, w imieniu której z upoważnienia występuje Pan Wojciech Sekulak, przedstawiciel firmy JT PROJEKT Jolanta Tadeusiak, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu n/c DN 180 PE, przewidzianej do realizacji na działkach nr 285, 286, 287, 284, 291, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-07-26, ostatnia aktualizacja: 2016-07-26, 214 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, zawiadamiające o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm, L= 657 m i 2 przyłączy gazu średniego ciśnienia dn 32mm, L= 2 x 5m, przewidzianej do realizacji na działkach nr 35/7, 35/10, 36, 202/3, 200, 290/2, 35/4, obręb geodezyjny Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-07-22, ostatnia aktualizacja: 2016-07-22, 204 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn, w imieniu której z upoważnienia występuje Pan Wojciech Sekulak, przedstawiciel firmy JT PROJEKT Jolanta Tadeusiak, ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu n/c DN 180 PE, przewidzianej do realizacji na działkach nr 285, 286, 287, 284, 291, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-07-04, ostatnia aktualizacja: 2016-07-04, 224 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125 mm, L=110 m i przyłącza gazu dn 63 mm, L=7 m, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 71/17, 71/15, 203, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-07-01, ostatnia aktualizacja: 2016-07-01, 209 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego dla inwestycji polegającej na Przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 142/35, 142/37 oraz 190/1, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-06-30, ostatnia aktualizacja: 2016-06-30, 221 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu i przyłącza gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego w m. Kajkowo, ul. Henrykowska, gm. Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr 142/30, 142/27 i 190/1, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-06-28, ostatnia aktualizacja: 2016-06-28, 207 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu i przyłącza gazu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego na ul. Ogrodowej 27, dz. 59/12, w m. Kajkowo, gm. Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr 59/12 i 59/7, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-06-28, ostatnia aktualizacja: 2016-06-28, 225 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie istniejącej linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 172/5 i 172/3, położonych w obrębie geodezyjnym Turznica, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-06-28, ostatnia aktualizacja: 2016-06-28, 229 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 142/35, 142/37, 142/25, 142/26, 190/1 obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-06-28, ostatnia aktualizacja: 2016-06-28, 204 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 141/127 położonej w obrębie Mała Ruś i miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
data publikacji: 2016-06-22, ostatnia aktualizacja: 2016-06-22, 236 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiajace, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie nawierzchni drogi gminnej wraz z budową odwodnienia w m. Lubajny”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 129/16, 128/58, 128/26, 315, 111/2, 128/46, 267/2, 209, obręb geodezyjny Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-06-22, ostatnia aktualizacja: 2016-06-22, 227 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. informacji o zmienia wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 142/35 i 142/37, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda. Zmiana przedmiotowego wniosku dotyczy włączenia w zakres inwestycji działki nr 190/1, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-06-17, ostatnia aktualizacja: 2016-06-17, 223 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 125mm, L=110m i przyłącza gazu dn 63 mm, L=7, przewidzianej do realizacji na działkach nr 71/17, 71/15, 203, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-06-10, ostatnia aktualizacja: 2016-06-10, 227 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działce nr 252/2, położonej w obrębie geodezyjnym Grabin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-06-07, ostatnia aktualizacja: 2016-06-07, 230 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Słonecznej w Kajkowie”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 142/35 i 142/37, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-06-08, ostatnia aktualizacja: 2016-06-08, 240 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji istniejącej ubojni drobiu w miejscowości Międzylesie, przy ul. Jeziornej 15, gm. Ostróda.
data publikacji: 2016-06-02, ostatnia aktualizacja: 2016-06-02, 218 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające społeczeństwo, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Fermy Indyków w Międzylesiu, na działce nr 31/2 obręb Międzylesie, gm. Ostróda.
data publikacji: 2016-06-02, ostatnia aktualizacja: 2016-06-02, 221 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. Informacji o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV z szafkami pomiarowymi do zasilenia zabudowy mieszkalnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 76/11, 76/13, 76/14, 76/15 oraz 243/8, położonych w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-05-31, ostatnia aktualizacja: 2016-05-31, 244 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. Informacji o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej od ul. Grunwaldzkiej w mieście Ostróda do msc. Górka, gm. Ostróda, tzw. spinka”, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 24/1 i 24/2, położonych w obrębie geodezyjnym Górka, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-05-31, ostatnia aktualizacja: 2016-05-31, 211 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 13/3 położonej w obrębie i miejscowości Górka, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
data publikacji: 2016-05-19, ostatnia aktualizacja: 2016-05-19, 224 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko pn. Rozbudowa obiektu inwentarskiego do hodowli indyków w Międzylesiu gm. Ostróda na działkach 261/4 i 261/2 obręb Międzylesie.
data publikacji: 2016-05-17, ostatnia aktualizacja: 2016-05-17, 236 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przemysłowych w miejscowości Morliny gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XVIII/133/2016 z dnia 8 kwietnia 2016r.
data publikacji: 2016-05-17, ostatnia aktualizacja: 2016-05-17, 213 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 położonych w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XVIII/135/2016 z dnia 8 kwietnia 2016r.
data publikacji: 2016-05-17, ostatnia aktualizacja: 2016-05-17, 220 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kajkowo miejscowości Szafranki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XVIII/134/2016 z dnia 8 kwietnia 2016r.
data publikacji: 2016-05-17, ostatnia aktualizacja: 2016-05-17, 207 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia „Rozbudowa kanalizacji burzowej przy ul. Henrykowskiej w msc. Kajkowo, gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 190/1, 142/34 i 142/37, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-05-10, ostatnia aktualizacja: 2016-05-10, 267 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działce nr 252/2, położonej w obrębie geodezyjnym Grabin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-05-06, ostatnia aktualizacja: 2016-05-06, 260 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie i miejscowości Kajkowo przy ulicy Bukowej, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XVI/117/2016 z dnia 26 lutego 2016r.
data publikacji: 2016-05-06, ostatnia aktualizacja: 2016-05-06, 219 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w wyniku podjęcia przez Radę Gminy Ostróda uchwały Nr XVI/118/2016 z dnia 26 lutego 2016r.
data publikacji: 2016-05-06, ostatnia aktualizacja: 2016-05-06, 236 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko pn. „Kompostowanie komunalnych osadów ściekowych i innych odpadów biodegradowalnych w miejscowości Wyżnice, gm. Ostróda.”
data publikacji: 2016-04-29, ostatnia aktualizacja: 2016-04-29, 239 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa sieci wodociągowej od ul. Grunwaldzkiej w mieście Ostróda do msc. Górka gm. Ostróda, tzw. spinka”, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 24/1 i 24/2, położonych w obrębie geodezyjnym Górka, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-04-15, ostatnia aktualizacja: 2016-04-15, 213 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia „Rozbudowa kanalizacji deszczowej przy ul. Henrykowskiej w msc. Kajkowo, gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 190/1, 142/34 i 142/37, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-04-13, ostatnia aktualizacja: 2016-04-13, 234 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy o budynek do tuczu indyków w ilości równoważnej 24 DJP inwentarza na działce nr 27/3 w Wirwajdach, gm. Ostróda, powiat ostródzki, województwo warmińsko – mazurskie.
data publikacji: 2016-04-05, ostatnia aktualizacja: 2016-04-05, 288 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. poinformowania społeczeństwa, iż dnia 11 lutego 2016 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Fermy Drobiu w miejscowości Dziadyk, gm. Ostróda.”
data publikacji: 2016-03-17, ostatnia aktualizacja: 2016-03-17, 237 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wód odciekowych o pojemności 1500 m3 z kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK RUDNO, przewidzianej do realizacji na działkach nr 75/11, 75/15, 143/3, obręb geodezyjny Rudno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-03-14, ostatnia aktualizacja: 2016-03-14, 240 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Lichtajny wraz z odprowadzeniem ścieków przewodem tłocznym do miejscowości Kajkowo”.
data publikacji: 2016-02-19, ostatnia aktualizacja: 2016-02-19, 269 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. wydania w dniu że dnia 11 lutego 2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu wytwarzającego elementy jednostek pływających i otuliny rurociągów przemysłowych na działkach nr 169 i 170 obręb 38 Tyrowo, gm. Ostróda.”
data publikacji: 2016-02-11, ostatnia aktualizacja: 2016-02-11, 300 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1239N Smykowo-Naprom” przewidzianej do realizacji na działkach nr 111, 117, 118, obręb geodezyjny Rudno, gmina Ostróda oraz działkach nr 153 i 154 obręb geodezyjny Smykowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-02-09, ostatnia aktualizacja: 2016-02-09, 307 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostroda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika wód odciekowych o pojemności 1500 m3 z kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZUOK RUDNO, przewidzianej do realizacji na działkach nr 75/11, 75/15, 143/3, obręb geodezyjny Rudno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-02-01, ostatnia aktualizacja: 2016-02-19, 318 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 26 stycznia 2016 r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego – obory na 50 szt. DJP na działce siedliskowej oznaczonej nr 71/3 obręb Ostrowin wraz z obiektami towarzyszącymi tj. zbiornik na gnojówkę i płytę gnojową”.
data publikacji: 2016-01-26, ostatnia aktualizacja: 2016-01-26, 254 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzwałd, Gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 169, 166/4, 166/1, 165 oraz 172/3, położonych w obrębie geodezyjnym Pietrzwałd, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-01-22, ostatnia aktualizacja: 2016-01-22, 301 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa zbiornika wód odciekowych o pojemności czynnej 1500m3 z kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na terenie ZOUK Rudno.
data publikacji: 2016-01-21, ostatnia aktualizacja: 2016-01-21, 238 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiajace, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi powiatowej nr 1239N Smykowo-Naprom” przewidzianej do realizacji na działkach nr 111, 117, 118, obręb geodezyjny Rudno, gmina Ostróda oraz działkach nr 153 i 154 obręb geodezyjny Smykowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2016-01-13, ostatnia aktualizacja: 2016-01-13, 255 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Lichtajny wraz z odprowadzeniem ścieków przewodem tłocznym do miejscowości Kajkowo”.
data publikacji: 2015-12-31, ostatnia aktualizacja: 2015-12-31, 294 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta, zawiadamiające społeczeństwo, że dnia 18 grudnia 2015r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na budowie infrastruktury terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, gm. Ostróda.
data publikacji: 2015-12-18, ostatnia aktualizacja: 2015-12-18, 310 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2015-12-18, ostatnia aktualizacja: 2015-12-18, 358 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2015-12-14, ostatnia aktualizacja: 2015-12-14, 268 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: ”Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pietrzwałd, Gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 169, 166/4, 166/1, 165 oraz 172/3, położonych w obrębie geodezyjnym Pietrzwałd, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-11-27, ostatnia aktualizacja: 2015-11-27, 245 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające społeczeństwo, że dnia 25 listopada 2015r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1239N Smykowo-Naprom, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-11-25, ostatnia aktualizacja: 2015-11-25, 232 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia strony postępowania, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Budowa infrastruktury terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej na zachód od wsi Tyrowo” w dniu 25 listopada 2015r. wydane zostało postanowienie, w którym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-11-25, ostatnia aktualizacja: 2015-11-25, 242 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej na zachód od wsi Tyrowo” został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
data publikacji: 2015-11-25, ostatnia aktualizacja: 2015-11-25, 222 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza pomiarowego do zasilenia budynku letniskowego w miejscowości Cibory, gm. Ostróda, przewidzianej do realizacji na działce nr 198, położonej w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-11-24, ostatnia aktualizacja: 2015-11-24, 234 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda.
data publikacji: 2015-11-23, ostatnia aktualizacja: 2015-11-23, 245 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia, iż w dniu 13 czerwca 2014r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Fermy Drobiu w miejscowości Dziadyk”, dla którego została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko oraz sporządzony raport o ocenie oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2015-11-17, ostatnia aktualizacja: 2015-11-17, 239 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we wsi Gerłoż, gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1/5, 1/8, 7, 9, 10, 11, 12/1, 13, 16, 19, 21, 26/2, 26/3, 26/4, 57, 59/1, 59/2, 63, 100/11, 101/2, 102/2, 104/11, 104/12, 104/13, 104/14, 104/21, 104/22, 104/29, 105/1, 105/2, 117/40, 117/41, 117/42, obręb geodezyjny Gierłoż, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-11-16, ostatnia aktualizacja: 2015-11-17, 273 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające społeczeństwo, że dnia 16 listopada 2015r. wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Lichtajny wraz z odprowadzeniem ścieków przewodem tłocznym do miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-11-16, ostatnia aktualizacja: 2015-11-16, 230 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostroda zawiadamiające społeczeństwo, że dnia 16 listopada 2015r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. przebudowa nawierzchni drogi Reszki – kolonia, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-11-16, ostatnia aktualizacja: 2015-11-16, 239 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew: 271/3 i 272, położonych w obrębie geodezyjnym Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-11-16, ostatnia aktualizacja: 2015-11-16, 236 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 3218/1 i 510, położonych w obrębie geodezyjnym Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-11-12, ostatnia aktualizacja: 2015-11-12, 257 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. wydania decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 364, 365, 362, 363/14, 363/16, 372, 377/1 oraz 211/3, położonych w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda oraz na działkach nr ew.: 131 i 14/2, położonych na terenie miasta Ostróda w obrębie geodezyjnym 6 M. Ostróda.
data publikacji: 2015-11-12, ostatnia aktualizacja: 2015-11-12, 251 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, iż została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Worniny, gmina Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 28/1, 28/2, 28/5, 76/1, 29, 5/53, 5/69, 5/34, 5/35, 5/22, 5/21, 5/20, 5/19, 5/18, 5/17, 5/36 oraz 5/56, położonych w obrębie geodezyjnym Górka, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-11-10, ostatnia aktualizacja: 2015-11-10, 254 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta gminy zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek Pana Andrzeja Wygonowskiego Projektowanie i Nadzór PIN ul. Wyspiańskiego 44, 14-100 Ostróda występującego z upoważnienia Wójta Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. „Budowa infrastruktury terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej na zachód od wsi Tyrowo”.
data publikacji: 2015-11-04, ostatnia aktualizacja: 2015-11-04, 264 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury terenu zabudowy mieszkaniowo – usługowej na zachód od wsi Tyrowo” pismem z dnia 30 października 2015r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-11-04, ostatnia aktualizacja: 2015-11-04, 253 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Ośrodku Salezjańskim Oratorium Dominik w Kaczorach”, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 76/5, położonej w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-11-04, ostatnia aktualizacja: 2016-02-19, 283 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1239N Smykowo-Naprom” został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
data publikacji: 2015-11-02, ostatnia aktualizacja: 2015-11-02, 235 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiająze, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza pomiarowego do zasilenia budynku letniskowego w miejscowości Cibory, gm. Ostróda, przewidzianej do realizacji na działce nr 198, położonej w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-10-28, ostatnia aktualizacja: 2015-10-28, 257 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV do zasilenia MOP Grabin, obejmującą: wymianę słupa w linii 15 kV, budowę linii kablowej SN 15 kV, budowę słupowej stacji transformatorowej oraz budowę linii kablowej nN 0,4 kV z szafkami kablowymi i pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 7/42 i 7/43, położonych w obrębie geodezyjnym Grabin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-10-23, ostatnia aktualizacja: 2015-10-23, 256 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające strony postępowania, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „ przebudowa nawierzchni drogi Reszki - kolonia”, w dniu 21 października 2015r. wydane zostało postanowienie, w którym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-10-22, ostatnia aktualizacja: 2015-10-22, 265 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające strony postępowania, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Lichtajny wraz z odprowadzeniem ścieków przewodem tłocznym do miejscowości Kajkowo”, w dniu 21 października 2015r. wydane zostało postanowienie, w którym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-10-22, ostatnia aktualizacja: 2015-10-22, 242 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Lichtajny wraz z odprowadzeniem ścieków przewodem tłocznym do miejscowości Kajkowo”, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
data publikacji: 2015-10-22, ostatnia aktualizacja: 2015-10-22, 248 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwiesczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ przebudowa nawierzchni drogi Reszki - kolonia”, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
data publikacji: 2015-10-22, ostatnia aktualizacja: 2015-10-22, 270 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz złącza pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 271/3 i 272, położonych w obrębie geodezyjnym Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-10-16, ostatnia aktualizacja: 2015-10-16, 281 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 306/1, 269/4 i 269/14, obręb geodezyjny Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-10-05, ostatnia aktualizacja: 2015-10-05, 267 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamiam, że w dniu 29 września 2015 r. został zmieniony wniosek z dnia 10 lipca 2015 r. ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Wojciech Wykowski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „SIECIOPROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą 10-802 Olsztyn, ul. Rolna 241, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 364, 365, 362, 363/14, 363/16, 372, 377/1 oraz 211/3, położonych w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda. Zmiana przedmiotowego wniosku dotyczy włączenia w zakres inwestycji działek nr: 131 i 14/2, położonych na terenie miasta Ostróda w obrębie geodezyjnym 6 M. Ostróda.
data publikacji: 2015-10-02, ostatnia aktualizacja: 2015-10-02, 266 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 30 września 2015 r. została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie, z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Tadeusz Minkowski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych „ELTEM” Tadeusz Minkowski z siedzibą 14 – 202 Iława, ul. Wojska Polskiego 22C/14, z dnia 17 września 2015 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV do zasilenia węzła drogowego „Ostróda Południe” obejmująca: budowę linii kablowej SN 15 kV, budowę słupowej stacji transformatorowej oraz budowę linii kablowej nN 0,4 kV z szafką kablową i pomiarową, przewidzianej do realizacji na działkach nr 21/5, 22/2, 22/8, 22/10, 22/12, 23/87, 30/43, 30/44, 61/2, położonych w obrębie geodezyjnym Górka, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-09-30, ostatnia aktualizacja: 2015-09-30, 274 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, o wszczęciu na wniosek Pana Grzegorza Kowalewskiego INNTECH s.c. Krzysztof Kowalewski, Danuta Kowalewska, Grzegorz Kowalewski ul. Cicha 23, 14-100 Ostróda, występującego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Lichtajny wraz z odprowadzeniem ścieków przewodem tłocznym do miejscowości Kajkowo Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda”.
data publikacji: 2015-10-02, ostatnia aktualizacja: 2015-10-02, 270 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej dla miejscowości Lichtajny wraz z odprowadzeniem ścieków przewodem tłocznym do miejscowości Kajkowo”, pismem z dnia 23 września 2015r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-10-02, ostatnia aktualizacja: 2015-10-02, 260 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, o wszczęciu na wniosek Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Reszki - kolonia”.
data publikacji: 2015-10-02, ostatnia aktualizacja: 2015-10-02, 268 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Reszki - kolonia”, pismem z dnia 30 września 2015r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-10-02, ostatnia aktualizacja: 2015-10-02, 248 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda, zatwierdzonego uchwałą Nr XXXIX/216/09 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 września 2009r.
data publikacji: 2015-09-28, ostatnia aktualizacja: 2015-09-28, 242 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark nad rzeką Drwęcą
data publikacji: 2015-09-28, ostatnia aktualizacja: 2015-09-28, 228 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. zawiadomienia, że dnia 28 września 2015 r. w sprawie z wniosku ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 - 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Wojciech Wykowski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „SIECIOPROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą 10 - 802 Olsztyn, ul. Rolna 241 zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego w dniu 06 października 2014 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 3218/1 i 510, położonych w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-09-29, ostatnia aktualizacja: 2015-09-29, 242 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. zawiadomienia, że dnia 28 września 2015 r. w sprawie z wniosku ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 - 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Wacław Wykowski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „SIECIOPROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą 10-802 Olsztyn, ul. Rolna 241 zostało wydane postanowienie o podjęciu zawieszonego w dniu 31 lipca 2015 r. postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 364, 365, 362, 363/14, 363/16, 372, 377/1 oraz 211/3, położonych w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-09-29, ostatnia aktualizacja: 2015-09-29, 283 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków dla miasta Ostróda w Tyrowie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 676/2, obręb geodezyjny Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-09-24, ostatnia aktualizacja: 2015-09-24, 258 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w Ośrodku Salezjańskim Oratorium Dominik w Kaczorach, przewidzianej do realizacji na działce nr 76/5, położonej w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-09-22, ostatnia aktualizacja: 2015-09-22, 238 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV do zasilenia węzła drogowego „Ostróda Południe” obejmująca: budowę linii kablowej SN 15 kV, budowę słupowej stacji transformatorowej oraz budowę linii kablowej nN 0,4 kV z szafką kablową i pomiarową, przewidzianej do realizacji na działkach nr 21/5, 22/2, 22/8, 22/10, 22/12, 23/87, 30/43, 30/44, 61/2, położonych w obrębie geodezyjnym Górka, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-09-18, ostatnia aktualizacja: 2015-09-18, 308 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiajace, że w dniu 14 września 2015 r. zostało ponownie wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Worniny, gmina Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 28/1, 28/2, 28/5, 76/1, 29, 5/53, 5/69, 5/34, 5/35, 5/22, 5/21, 5/20, 5/19, 5/18, 5/17, 5/36 oraz 5/56 położonych w obrębie geodezyjnym Górka, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-09-16, ostatnia aktualizacja: 2015-09-16, 332 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków we wsi Gerłoż, gmina Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1/5, 1/8, 7, 9, 10, 11, 12/1, 13, 16, 19, 21, 26/2, 26/3, 26/4, 57, 59/1, 59/2, 63, 100/11, 101/2, 102/2, 104/11, 104/12, 104/13, 104/14, 104/21, 104/22, 104/29, 105/1, 105/2, 117/40, 117/41, 117/42, obręb geodezyjny Gierłoż, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-09-14, ostatnia aktualizacja: 2015-09-14, 286 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV do zasilenia MOP Grabin, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 7/42 i 7/43, położonych w obrębie geodezyjnym Grabin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-09-14, ostatnia aktualizacja: 2015-09-14, 310 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi Worniny, gmina Ostróda, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 28/1, 28/2, 28/5, 76/1, 29, 5/53, 5/69, 5/34, 5/35, 5/22, 5/21, 5/20, 5/19, 5/18, 5/17 oraz 5/36, położonych w obrębie geodezyjnym Górka, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-09-11, ostatnia aktualizacja: 2015-09-11, 299 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi w celu zasilenia zespołu budynków jednorodzinnych w miejscowości Lubajny, przewidzianej do realizacji na działkach nr 306/1, 269/4 i 269/14, obręb geodezyjny Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-09-09, ostatnia aktualizacja: 2015-09-09, 276 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 4 września 2015r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ budowa oczyszczani ścieków wraz z kanalizacją sanitarną tłoczno-grawitacyjną oraz siecią wodociągową w miejscowości Gierłoż, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-09-04, ostatnia aktualizacja: 2015-09-04, 281 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 4 września 2015r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Worniny, gmina Ostróda”.
data publikacji: 2015-09-04, ostatnia aktualizacja: 2015-09-04, 327 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda informujące, iż na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji OSTRÓDA Sp. z o.o. z siedzibą w Tyrowie 104, 14-100 Ostróda zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „rozbudowie i przebudowie (modernizacji) oczyszczalni ścieków dla miasta Ostróda w Tyrowie”, przewidzianej do realizacji na działce nr 676/2, obręb geodezyjny Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-09-04, ostatnia aktualizacja: 2015-09-04, 286 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 14, 301, 371, 370/2, 370/1, 363/17, 363/4 oraz 363/11, położonych w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-08-20, ostatnia aktualizacja: 2015-08-20, 305 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. konsultacji społecznych projektu „Zintegrowanej Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ostródzko-Iławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2015-2025” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
data publikacji: 2015-08-18, ostatnia aktualizacja: 2015-08-18, 285 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia, że dnia 14 sierpnia 2015 r. na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której, z pełnomocnictwa występuje Pan Wojciech Wykowski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Inżynieryjnych „SIECIOPROJEKT” Sp. z o.o. z siedzibą 10-802 Olsztyn, ul. Rolna 241 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 87/9, 87/10 oraz 87/11, położonych w obrębie geodezyjnym Górka, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-08-14, ostatnia aktualizacja: 2015-08-14, 289 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 87/9, 87/10 oraz 87/11, położonych w obrębie geodezyjnym Górka, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-08-17, ostatnia aktualizacja: 2015-08-20, 286 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – tłoczno – grawitacyjną oraz siecią wodociągową w miejscowości Gierłoż”, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
data publikacji: 2015-08-12, ostatnia aktualizacja: 2015-08-12, 296 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające strony postępowania, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną tłoczno-grawitacyjną oraz siecią wodociągową w miejscowości Gierłoż, gm. Ostróda, w dniu 11 sierpnia 2015r. wydane zostało postanowienie, w którym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-08-12, ostatnia aktualizacja: 2015-08-12, 270 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Worniny, gm. Ostróda” został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
data publikacji: 2015-08-12, ostatnia aktualizacja: 2015-08-12, 278 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające strony postępowania, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Worniny, gm. Ostróda”, w dniu 11 sierpnia 2015r. wydane zostało postanowienie, w którym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-08-12, ostatnia aktualizacja: 2015-08-12, 271 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o zmianie decyzji nr 13/2015 z dnia 08 lipca 2015 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dobudowie wiatrołapu do budynku świetlicy, przewidzianej do realizacji na działce nr 123/6 oraz części działki nr 123/8, położonych w obrębie geodezyjnym Ostrowin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-08-12, ostatnia aktualizacja: 2015-08-12, 302 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia ”Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szyldak, gmina Ostróda” przewidzianej do realizacji na działkach nr 17/7 i 87, obręb geodezyjny Szyldak, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-08-11, ostatnia aktualizacja: 2015-08-11, 354 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 141/127 położonej w obrębie Mała Ruś i miejscowości Wałdowo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2015-08-06, ostatnia aktualizacja: 2015-08-06, 260 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 364, 365, 362, 363/14, 363/16, 372, 377/1 oraz 211/3, położonych w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-08-03, ostatnia aktualizacja: 2015-08-03, 340 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wydane postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu dokumentów wymienionych w art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).
data publikacji: 2015-08-03, ostatnia aktualizacja: 2015-08-03, 309 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 364, 365, 362, 363/14, 363/16, 372, 377/1 oraz 211/3, położonych w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-07-31, ostatnia aktualizacja: 2015-07-31, 337 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przedsięwzięcia pn. „Budowa jednego budynku inwentarskiego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, który wchodził będzie w skład projektowanej Fermy Drobiu w miejscowości Zwierzewo”, wydana została decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań.
data publikacji: 2015-07-31, ostatnia aktualizacja: 2015-07-31, 297 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda sp. z o.o., dnia 28 lipca 2015r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków w Tyrowie.
data publikacji: 2015-07-31, ostatnia aktualizacja: 2015-07-31, 309 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia. pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1239N Smykowo –Naprom”,w dniu 30 lipca 2015r.: wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o ustalenie warunków realizacji przedsięwzięcia.
data publikacji: 2015-07-31, ostatnia aktualizacja: 2015-07-31, 338 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2015-07-31, ostatnia aktualizacja: 2015-07-31, 289 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 13/3 położonej w obrębie i miejscowości Górka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2015-07-30, ostatnia aktualizacja: 2015-07-30, 266 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci uzbrojenia terenu – urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 199/1 i 221, obręb geodezyjny Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-07-22, ostatnia aktualizacja: 2015-07-22, 277 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, żew dniu 21 lipca 2015 r. została wydana decyzja o umorzeniu postepowania administracyjnego.
data publikacji: 2015-07-22, ostatnia aktualizacja: 2015-07-22, 276 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/40 położonej w obrębie i miejscowości Morliny gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2015-07-16, ostatnia aktualizacja: 2015-08-04, 325 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 87/9, 87/10 oraz 87/11, położonych w obrębie geodezyjnym Górka, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-07-14, ostatnia aktualizacja: 2015-07-14, 286 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 14, 301, 371, 370/2, 370/1, 363/17, 363/4 oraz 363/11, położonych w obrębie geodezyjnym Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-07-14, ostatnia aktualizacja: 2015-07-14, 291 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dobudowie wiatrołapu do budynku świetlicy, przewidzianej do realizacji na działce nr 123/6 oraz części działki nr 123/8, położonych w obrębie geodezyjnym Ostrowin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-07-09, ostatnia aktualizacja: 2015-07-09, 292 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Romuald Iwaszkiewicz - Zespół Usług Projektowo-Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB” Sp. z o.o. u. Morska 10, 10-145 Olsztyn, postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – tłoczno – grawitacyjną oraz siecią wodociągową w miejscowości Gierłoż”.
data publikacji: 2015-07-01, ostatnia aktualizacja: 2015-07-01, 303 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną – tłoczno – grawitacyjną oraz siecią wodociągową w miejscowości Gierłoż”, pismem z dnia 30 czerwca 2015r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-07-01, ostatnia aktualizacja: 2015-07-01, 305 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w imieniu której występuje pełnomocnik Pan Andrzej Wygonowski – Projektowane i Nadzór PIN ul. Wyspiańskiego 44, 14-100 Ostróda, postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Worniny, gm. Ostróda”.
data publikacji: 2015-07-01, ostatnia aktualizacja: 2015-07-01, 284 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Worniny, gm. Ostróda” pismem z dnia 30 czerwca 2015r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-07-01, ostatnia aktualizacja: 2015-07-01, 293 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia ”Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szyldak, gmina Ostróda” przewidzianej do realizacji na działkach nr 17/7 i 87, obręb geodezyjny Szyldak, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-06-26, ostatnia aktualizacja: 2015-06-26, 326 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda etap I od km 0+950 do km 2+016, etap II od km 3+592 do km 4+791, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 71/1, 138, 35, 267, 269, 270/1 oraz 202/1, położonych w obrębie geodezyjnym Turznica, gmina Ostróda oraz na działkach nr: 40, 90, 109, 39, 29, 125, 158, 131, 42/2, 128/3, 130, 133/2, 133/3, 134, 35/7 oraz 34/2, położonych w obrębie geodezyjnym Reszki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-06-23, ostatnia aktualizacja: 2015-06-23, 287 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej – w ramach zadania – Opaska Sanitarna m. Ostródy III Etap Szafranki – Morliny gm. Ostróda, na działkach oznaczonych nr ewid.: nr 337/7, 337/8, 149/29, 149/25, 149/26, obr. 12 Kajkowo, gm. Ostróda.
data publikacji: 2015-06-18, ostatnia aktualizacja: 2015-06-18, 323 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci uzbrojenia terenu – urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 199/1 i 221, obręb geodezyjny Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-06-17, ostatnia aktualizacja: 2015-06-17, 323 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie infrastruktury komunalnej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, przebudowy drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej i budową oświetlenia ulicznego”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 43, 270/3, 312, 311, 269/14, 309, 305, 306/1, 269/4, 269/12, 269/10, 269/5, 269/6, 269/7, 269/8, 269/9, 269/11, 269/13 oraz 269/15, położonych w miejscowości Nowe Siedlisko, obręb geodezyjny Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-05-29, ostatnia aktualizacja: 2015-05-29, 340 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na dobudowie wiatrołapu do budynku świetlicy, przewidzianej do realizacji na działce nr 123/6 oraz części działki nr 123/8, położonych w obrębie geodezyjnym Ostrowin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-05-29, ostatnia aktualizacja: 2015-05-29, 303 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1239N Smykowo-Naprom”, dnia 26 maja 2015r. wydał postanowienie, w którym zwiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-05-27, ostatnia aktualizacja: 2015-05-29, 329 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1239N Smykowo-Naprom”, dnia 26 maja 2015r. wydał postanowienie, w którym nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym zakresie zgodnie z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.).
data publikacji: 2015-05-27, ostatnia aktualizacja: 2015-05-29, 344 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiamiające o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/41 położonej w obrębie i miejscowości Morliny, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2015-05-27, ostatnia aktualizacja: 2015-05-27, 322 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci uzbrojenia terenu – urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 6/14 i 6/28, położonych w obrębie geodezyjny Szyldak, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-05-21, ostatnia aktualizacja: 2015-05-21, 329 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwiszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiamiające, że zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci światłowodowej szerokopasmowej dofinansowanej ze środków UE na terenie miejscowości Samborowo, gm. Ostróda na obszarach chronionych (rezerwat i obszar Natura 2000), przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 598/3, 653, 333/1, 619/3, 621, 260/2, 260/1, 341, 261/2, 342, 328/1, obręb geodezyjny Samborowo, gm. Ostróda.
data publikacji: 2015-05-18, ostatnia aktualizacja: 2015-05-18, 391 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwiszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN 15 kV poprzez skablowania odcinka linii wraz z budową 2 (dwóch) słupów linii napowietrznej, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 245/6, położonej w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-05-18, ostatnia aktualizacja: 2015-05-18, 303 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni drogi wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w miejscowości Kajkowo na działkach nr: 201 i 191/5, położonych w obrębie geodezyjnym Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-05-18, ostatnia aktualizacja: 2015-05-18, 341 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwiszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiamiające, że zostało wydane postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu dokumentów wymienionych w art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).
data publikacji: 2015-05-18, ostatnia aktualizacja: 2015-05-18, 343 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci światłowodowej szerokopasmowej dofinansowanej ze środków UE na terenie miejscowości Samborowo, gm. Ostróda na obszarach chronionych (rezerwat i obszar Natura 2000), przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 598/3, 653, 333/1, 619/3, 621, 260/2, 260/1, 341, 261/2, 342, 328/1, obręb geodezyjny Samborowo, gm. Ostróda.
data publikacji: 2015-05-15, ostatnia aktualizacja: 2015-05-15, 336 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu rekreacyjnego wraz z urządzeniem plaży na części działek nr 80/97 i 81 (jezioro Lichtajny), obręb geodezyjny 16- Lipowiec, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-05-13, ostatnia aktualizacja: 2015-05-13, 444 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Powiatu Ostródzkiego ul. Jana III Sobieskiego 5, 14-100 Ostróda, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Andrzej Roman Usługi Inżynierskie Tatary 40 13-100 Nidzica, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1239N Smykowo-Naprom”.
data publikacji: 2015-04-24, ostatnia aktualizacja: 2015-04-24, 366 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1239N Smykowo-Naprom”, pismem z dnia 23 kwietnia 2015r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-04-24, ostatnia aktualizacja: 2015-04-24, 350 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie, z wniosku Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Pana Krzysztofa Ruczyńskiego, z dnia 19 marca 2015 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu rekreacyjnego wraz z urządzeniem plaży na części działek nr 80/125 i 81 (jezioro Lichtajny), obręb geodezyjny 16- Lipowiec, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-04-24, ostatnia aktualizacja: 2015-04-24, 346 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. informacji o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - w ramach zadania - Opaska Sanitarna m. Ostródy III Etap Szafranki – Morliny gm. Ostróda, na działkach oznaczonych nr ewid.: nr 337/7, 337/8, 149/29, 149/25, 149/26, obr. 12 Kajkowo, gm. Ostróda.
data publikacji: 2015-04-22, ostatnia aktualizacja: 2015-04-22, 366 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie infrastruktury komunalnej w zakresie sieci wodno-kanalizacyjnej, modernizacji drogi gminnej wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej oraz na rozbudowie oświetlenia ulicznego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 43, 270/3, 312, 311, 269/14, 309, 305, 306/1, 269/4, 269/12, 269/10, 269/5, 269/6, 269/7, 269/8, 269/9, 269/11, 269/13 oraz 269/15, w miejscowości Nowe Siedlisko, obręb geodezyjny Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-04-21, ostatnia aktualizacja: 2015-04-21, 350 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody w m. Szyldak zlokalizowanej na działkach nr 17/7 i 87 obręb Szyldak, gmina Ostróda., w dniu 15 kwietnia 2015r. wydane zostało postanowienie, w którym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-04-16, ostatnia aktualizacja: 2015-04-16, 357 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Stacji Uzdatniania Wody w m. Szyldak zlokalizowanej na działkach nr 17/7 i 87 obręb Szyldak, gmina Ostróda, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
data publikacji: 2015-04-16, ostatnia aktualizacja: 2015-04-16, 343 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci uzbrojenia terenu – urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 6/14 i 6/28, obręb geodezyjny Szyldak, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-04-21, ostatnia aktualizacja: 2015-04-21, 350 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN 15 kV poprzez skablowania odcinka linii przy samej granicy oraz demontaż linii napowietrznej kolidującej z zabudową działki, przewidzianej do realizacji na działce nr 245/6, położonej w obrębie geodezyjnym 12- Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-04-14, ostatnia aktualizacja: 2015-04-14, 347 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni ulicy Kwiatowej, budowie chodnika oraz budowie kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 191/5 i 201, w miejscowości Kajkowo, obręb geodezyjny Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-04-14, ostatnia aktualizacja: 2015-04-14, 326 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej” realizowanej w ramach zadania polegającego na „Budowie infrastruktury technicznej dla przedsięwzięcia polegającego na – Przygotowaniu stref przedsiębiorczości dla Gminy Ostróda” przewidzianej do realizacji na działkach nr 192/1, 191/7, 86/4, 86/2, 86/7, 86/3, 86/5, 84/5, 84/8, 204/7, 246/15, 246/16, 246/17, 78/2, 77/4, 77/3, 77/5 obręb geodezyjny 12- Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-04-08, ostatnia aktualizacja: 2015-04-08, 418 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy węźle komunikacyjnym Górka w ciągu drogi krajowej Nr 7
data publikacji: 2015-04-08, ostatnia aktualizacja: 2015-04-08, 337 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 08 kwietnia 2015 r. na wniosek firmy ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 - 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działa Pan Marek Piesiewicz reprezentujący firmę Instalatorstwo Elektryczne i Sanitarne Marek Piesiewicz z siedzibą 14 - 100 Ostróda, ul. Plac 1000 Lecia PP 9/2 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz z 3 (trzema) szafami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 172/3 i 172/8, położonych w obrębie geodezyjnym Turznica, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-04-09, ostatnia aktualizacja: 2015-04-09, 327 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu rekreacyjnego wraz z urządzeniem plaży na części działek nr 80/97 i 81 (jezioro Lichtajny), obręb geodezyjny 16- Lipowiec, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-03-25, ostatnia aktualizacja: 2015-03-25, 362 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie pomostu rekreacyjnego wraz z urządzeniem plaży na części działek nr 80/125 i 81 (jezioro Lichtajny), obręb geodezyjny 16- Lipowiec, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-03-25, ostatnia aktualizacja: 2015-03-25, 348 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Szyldak” na działkach nr 17/7 i 87 obręb Szyldak, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-03-24, ostatnia aktualizacja: 2015-03-24, 376 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Szyldak” na działkach nr 17/7 i 87 obręb Szyldak, gmina Ostróda, pismem z dnia 23 marca 2015r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-03-24, ostatnia aktualizacja: 2015-03-24, 345 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda: odcinek I przejście przez m. Turznica od km 0+950 do km ok. 2+013 i odcinek II przejście przez m. Reszki od km 3+592 do km ok. 4+767”, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
data publikacji: 2015-03-24, ostatnia aktualizacja: 2015-03-24, 326 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda: odcinek I przejście przez m. Turznica od km 0+950 do km ok. 2+013 i odcinek II przejście przez m. Reszki od km 3+592 do km ok. 4+767, gmina Ostróda, w dniu 19 marca 2015r. wydane zostało postanowienie, w którym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-03-20, ostatnia aktualizacja: 2015-03-20, 331 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda podaje do wiadomości publicznej informację o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
data publikacji: 2015-03-17, ostatnia aktualizacja: 2015-03-17, 344 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny - Zwierzewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
data publikacji: 2015-03-16, ostatnia aktualizacja: 2015-03-16, 350 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 10 marca 2015 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w Warszawie Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie, ul. Lubelska 42A, 10-409 Olsztyn została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia do budynków jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 6/14 oraz 6/15, obręb geodezyjny Szyldak, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-03-11, ostatnia aktualizacja: 2015-03-11, 352 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 09 marca 2015 r. na wniosek firmy ENERGA OPERATOR S.A. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia zabudowy mieszkalnej na działce nr ew. 10/17, położonej w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 10/21, 42 i 68, położonych w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-03-10, ostatnia aktualizacja: 2015-03-10, 354 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz z szafami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr 172/3 i nr 172/8 położonych w obrębie 37-Turznica, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-02-23, ostatnia aktualizacja: 2015-02-23, 337 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działce nr 184 i 441/2, obręb geodezyjny Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-02-12, ostatnia aktualizacja: 2015-02-12, 343 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczęciu postępowania na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie ul. Grunwaldzka 62A 14-100 Ostróda, w imieniu którego występuje pełnomocnik Pan Sławomir Pietraszkiewicz DROTECH Sp. z o.o. ul. Ciołkowskiego 90 15-516 Białystok, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda: odcinek I przejście przez m. Turznica od km 0+950 do km ok. 2+013 i odcinek II przejście przez m. Reszki od km 3+592 do km ok. 4+767”.
data publikacji: 2015-02-11, ostatnia aktualizacja: 2015-02-11, 339 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. . „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda: odcinek I przejście przez m. Turznica od km 0+950 do km ok. 2+013 i odcinek II przejście przez m. Reszki od km 3+592 do km ok. 4+767”.
data publikacji: 2015-02-11, ostatnia aktualizacja: 2015-02-11, 314 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej- Opaska Sanitarna m. Ostródy III Etap Szafranki – Morliny, gm. Ostróda na działkach nr 337/7, 337/5, 337/8, 149/29, 149/25, 149/26 obręb 12 Kajkowo gmina Ostróda, w dniu 10 lutego 2015r. wydane zostało postanowienie, w którym odstąpiono od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-02-10, ostatnia aktualizacja: 2015-02-10, 311 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej- Opaska Sanitarna m. Ostródy III Etap Szafranki – Morliny, gm. Ostróda na działkach nr 337/7, 337/5, 337/8, 149/29, 149/25, 149/26 obręb 12 Kajkowo gmina Ostróda, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
data publikacji: 2015-02-10, ostatnia aktualizacja: 2015-02-10, 328 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o umorzeniu postepowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi do zasilenia zabudowy mieszkalnej na działkach nr 10/17 i 10/18, położonych w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, przewidzianej do realizacji na działkach nr 10/21, 20/5 i 42, położonych w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-02-09, ostatnia aktualizacja: 2015-02-09, 343 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 45/5 i 68 położonych w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-02-09, ostatnia aktualizacja: 2015-02-09, 343 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec, projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, obręb Kajkowo, gmina Ostróda projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda
data publikacji: 2015-02-05, ostatnia aktualizacja: 2015-02-05, 471 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Ostróda zlokalizowanej na dz. nr 1/13 i 1/14 obręb Ryńskie, Gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-02-05, ostatnia aktualizacja: 2015-02-05, 367 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia do budynków jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr 6/28, 6/29, 6/30, 6/31, 6/14 oraz 6/15, obręb geodezyjny Szyldak, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-02-04, ostatnia aktualizacja: 2015-02-04, 360 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej” realizowanej w ramach zadania polegającego na „Budowie infrastruktury technicznej dla przedsięwzięcia polegającego na – Przygotowaniu stref przedsiębiorczości dla Gminy Ostróda” przewidzianej do realizacji na działkach nr 192/1, 191/7, 86/4, 86/2, 86/7, 86/3, 86/5, 84/5, 84/8, 204/7, 246/15, 246/16, 246/17, 78/2, 77/4, 77/3, 77/5 obręb geodezyjny 12- Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-02-02, ostatnia aktualizacja: 2015-02-02, 379 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej” realizowanej w ramach zadania polegającego na „Budowie infrastruktury technicznej dla przedsięwzięcia polegającego na – Przygotowaniu stref przedsiębiorczości dla Gminy Ostróda” przewidzianej do realizacji na działkach nr 192/1, 131, 86/4, 86/2, 86/7, 86/3, 86/5, 84/5, 84/8, 204/7, 246/15, 246/16, 246/17, 78/2, 77/4, 77/3, 77/5 obręb geodezyjny 12- Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-01-28, ostatnia aktualizacja: 2015-01-28, 344 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wszczęciu, na wniosek Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- Opaska Sanitarna m. Ostródy III Etap Szafranki – Morliny, gm. Ostróda na działkach nr 337/7, 337/5, 337/8, 149/29, 149/25, 149/26 obręb 12 Kajkowo gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-01-26, ostatnia aktualizacja: 2015-01-26, 353 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej- Opaska Sanitarna m. Ostródy III Etap Szafranki – Morliny, gm. Ostróda na działkach nr 337/7, 337/5, 337/8, 149/29, 149/25, 149/26 obręb 12 Kajkowo gmina Ostróda” pismem z dnia 20 stycznia 2015r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2015-01-26, ostatnia aktualizacja: 2015-01-26, 353 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działce nr 184 i 441/2, obręb geodezyjny Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-01-09, ostatnia aktualizacja: 2015-01-09, 380 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej” realizowanej w ramach zadania polegającego na „Budowie infrastruktury technicznej dla przedsięwzięcia polegającego na – Przygotowaniu stref przedsiębiorczości dla Gminy Ostróda” przewidzianej do realizacji na działkach nr 192/1, 131, 86/4, 86/2, 86/7, 86/3, 86/5, 84/5, 84/8, 204/7, 246/15, 246/16, 246/17, 78/2, 77/4, 77/3, 77/5 obręb geodezyjny 12- Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-01-14, ostatnia aktualizacja: 2015-01-14, 352 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi do zasilenia zabudowy mieszkalnej na działce nr 10/17, położonej w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, gm. Ostróda przewidzianej do realizacji na działkach nr 10/21, 42 i 68, położonych w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-01-16, ostatnia aktualizacja: 2015-01-16, 380 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda informujące, że dnia 30 grudnia 2014 r. została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu przez kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 110+893 koło miejscowości Stare Jabłonki, przewidzianej do realizacji na działkach nr 347, 348, 143/13, oraz dz. 197/7 położonych w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-12-31, ostatnia aktualizacja: 2014-12-31, 375 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójt Gminy Ostróda dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 64/5, 64/10 i 113 położonych w obrębie geodezyjnym Wysoka Wieś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-01-02, ostatnia aktualizacja: 2015-01-02, 350 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 45/4 i 42 położonych w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2015-01-02, ostatnia aktualizacja: 2015-01-02, 330 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 45/5 i 68 położonych w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-12-17, ostatnia aktualizacja: 2014-12-17, 417 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 16.12.2014r. dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działce nr 639/7, obręb geodezyjny Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-12-17, ostatnia aktualizacja: 2014-12-17, 352 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 15.12.2014r. dot. wydania decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie, z wniosku ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa wystąpił Pan Tadeusz Minkowski reprezentujący firmę Przedsiębiorstwo Usług Elektrycznych „ELTEM” Tadeusz Minkowski z siedzibą 14 – 202 Iława, ul. Wojska Polskiego 22C/14, z dnia 12 listopada 2014 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działce nr 184 i 441/2, obręb geodezyjny Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-12-17, ostatnia aktualizacja: 2014-12-17, 333 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, przewidzianej do realizacji na działce nr 352/3, położonej w obrębie geodezyjnym Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-12-12, ostatnia aktualizacja: 2014-12-12, 375 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz z szafą pomiarową, przewidzianej do realizacji na działkach nr 42 i nr 45/4 położonych w obrębie 18 Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-12-11, ostatnia aktualizacja: 2014-12-11, 357 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo – pomiarowymi do zasilenia zabudowy mieszkalnej na działkach nr 10/17 i 10/18, położonych w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, przewidzianej do realizacji na działkach nr 10/21, 20/5 i 42, położonych w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-12-09, ostatnia aktualizacja: 2014-12-09, 361 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN wraz z szafą pomiarową, przewidzianej do realizacji na działkach nr 332, 331/1 oraz 256/2, obręb Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-11-28, ostatnia aktualizacja: 2014-11-28, 354 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny – kruszywa naturalnego (piasku) ze złoża Kajkowo, położonego w obrębie działki ewidencyjnej o numerze 134/1 w miejscowości Kajkowo, gminie Ostróda, powiecie ostródzkim województwa warmińsko-mazurskiego.
data publikacji: 2014-11-27, ostatnia aktualizacja: 2014-11-27, 364 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że wydał decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni ulicy Zatorze w miejscowości Samborowo, tj. zmiana nawierzchni na bitumiczną, budowa chodnika oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na części działki nr 516, położonej w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-11-21, ostatnia aktualizacja: 2014-11-21, 378 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo – pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 64/5, 64/10 i 113 położonych w obrębie geodezyjnym Wysoka Wieś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-11-18, ostatnia aktualizacja: 2014-11-18, 381 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działce nr 184 i 441/2, obręb geodezyjny Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-11-19, ostatnia aktualizacja: 2014-11-20, 381 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV, przewidzianej do realizacji na działce nr 639/7, obręb geodezyjny Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-11-17, ostatnia aktualizacja: 2014-11-17, 376 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 45/4 i 42 położonych w obrębie geodezyjnym Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-11-06, ostatnia aktualizacja: 2014-11-06, 389 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach nr 117, 113, 42 i 9/37 położonych w miejscowości Wysoka Wieś, obręb Wysoka Wieś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-11-04, ostatnia aktualizacja: 2014-11-04, 357 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu przez kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16 w km 110+893 koło miejscowości Stare Jabłonki, przewidzianej do realizacji na działkach nr 347, 348, 143/13 oraz dz. 197/7 położonych w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-10-31, ostatnia aktualizacja: 2014-10-31, 395 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 121/6, 198 i 117/17 położonych w miejscowości Cibory, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-10-28, ostatnia aktualizacja: 2014-10-28, 363 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zalesieniu części działki nr 3297/2 obręb Morliny, rodzaju gruntu ŁV – 1,94 ha, ŁIV – 6,80 ha.
data publikacji: 2014-10-29, ostatnia aktualizacja: 2014-10-29, 385 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, przewidzianej do realizacji na działce nr 352/3, położonej w obrębie geodezyjnym Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-10-28, ostatnia aktualizacja: 2014-10-28, 405 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej NN wraz z szafą pomiarową, przewidzianej do realizacji na działkach nr 332, 331/1 oraz 256/2, obręb Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-10-28, ostatnia aktualizacja: 2014-10-28, 379 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2014-10-24, ostatnia aktualizacja: 2014-10-24, 405 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz z szafą pomiarową, przewidzianej do realizacji na działkach nr 42 i nr 45/4 położonych w obrębie 18 Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-10-22, ostatnia aktualizacja: 2014-10-22, 402 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, zawiadamiające o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowej z częścią socjalno-administracyjną, wiaty magazynowej, maszynowni, budynku trafostacji, zbiornika ppoż., przepompowni ppoż., przepompowni wód deszczowych, przepompowni kanalizacji sanitarnej, zbiornika retencyjnego, dróg wewnętrznych, parkingów, placów manewrowych, dwóch wjazdów oraz infrastruktury technicznej wraz z przyłączami w Tyrowie, gmina Ostróda na działkach nr 135, 136/1, 136/2, 137, 98, 190.
data publikacji: 2014-10-15, ostatnia aktualizacja: 2014-10-15, 636 odsłon   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie /Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-10-14, ostatnia aktualizacja: 2014-10-14, 382 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz z szafą pomiarową, przewidzianej do realizacji na działkach nr 42 i nr 45/4 położonych w obrębie 18 Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-10-14, ostatnia aktualizacja: 2014-10-14, 385 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 3218/1 i 510, położonych w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-10-07, ostatnia aktualizacja: 2014-10-07, 398 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy, że zostało wydane postanowienie o nałożeniu na wnioskodawcę obowiązku przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu dokumentów wymienionych w art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235).
data publikacji: 2014-10-07, ostatnia aktualizacja: 2014-10-07, 369 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15 kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr 3218/1 i 510, położonych w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-10-06, ostatnia aktualizacja: 2014-10-06, 399 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające społeczeństwo, że decyzją nr 4/2014 z dnia 30 września 2014r. znak: RGP.6220.3.2013 Wójt Gminy Ostróda zmienił decyzję z dnia 4 lipca 2013r. znak: RGP.6220.3.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont mostu przez kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16, km 110+893 koło miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda”.
data publikacji: 2014-10-01, ostatnia aktualizacja: 2014-10-01, 375 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające społeczeństwo, że decyzją nr 5/2014 z dnia 1 października 2014r. znak: RGP.6220.11.2014 Wójt Gminy Ostróda określił środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” na terenie obrębów Kajkowo, Górka i Lipowiec.
data publikacji: 2014-10-01, ostatnia aktualizacja: 2014-10-01, 381 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie nawierzchni ulicy Zatorze w miejscowości Samborowo, tj. zmiana nawierzchni na bitumiczną, budowa chodnika oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej, przewidzianej do realizacji na części działki nr 516, położonej w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-09-25, ostatnia aktualizacja: 2014-09-25, 407 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach nr 310/45, 310/43 i 310/25 położonych w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-09-25, ostatnia aktualizacja: 2014-09-25, 395 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 121/6, 198 i 117/17 położonych w miejscowości Cibory, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-09-22, ostatnia aktualizacja: 2014-09-25, 401 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz złącza pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 198 i 117/17 położonych w miejscowości Cibory, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-09-22, ostatnia aktualizacja: 2014-09-25, 395 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączem pomiarowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 198 i 117/17 położonych w miejscowości Cibory, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-09-11, ostatnia aktualizacja: 2014-09-11, 392 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/40 położonej w obrębie i miejscowości Morliny, gmina Ostróda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2014-09-09, ostatnia aktualizacja: 2014-09-09, 389 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
data publikacji: 2014-09-09, ostatnia aktualizacja: 2014-09-09, 410 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa rolnego na działce ewidencyjnej nr 582 w miejscowości Tyrowo Gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-09-02, ostatnia aktualizacja: 2014-09-02, 432 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda, na terenie obrębów Kajkowo, Górka i Lipowiec”, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
data publikacji: 2014-09-02, ostatnia aktualizacja: 2014-09-02, 468 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2014-09-01, ostatnia aktualizacja: 2014-09-01, 484 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że na wniosek Firmy Terra Baltic Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kołobrzeskiej 58, 78 - 200 Białogard, reprezentowanej przez Panią Lucynę Garbiak występującej z upoważnienia inwestora, tj. Polskiej Spółki Gaz ownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku Zakład w Olsztynie z siedzibą przy ul. Lubelskiej 42A, 10 - 409 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach nr 117, 113, 42 i 9/37 położonych w miejscowości Wysoka Wieś, obręb Wysoka Wieś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-09-02, ostatnia aktualizacja: 2014-09-02, 430 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda podaje do wiadomości publicznej informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej - w wyborach do rad gmin, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
data publikacji: 2014-08-26, ostatnia aktualizacja: 2014-08-26, 432 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wojta Gminy Ostróda o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii energetycznej nN 0,4 kV oraz złącza pomiarowego, przewidzianej do realizacji na działkach nr 30/34 i 26/7 położonych w obrębie Górka, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-07-16, ostatnia aktualizacja: 2014-07-16, 436 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2014-07-15, ostatnia aktualizacja: 2014-07-15, 448 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji na działkach nr 310/45, 310/43 i 310/25 położonych w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-07-15, ostatnia aktualizacja: 2014-07-15, 412 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2014-07-11, ostatnia aktualizacja: 2014-07-11, 415 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” zlokalizowanego w miejscowości Kajkowo, na terenie obrębów Kajkowo, Lipowiec i Górka, pismem z dnia 10 lipca 2014r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Ostródzie w sprawie uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
data publikacji: 2014-07-11, ostatnia aktualizacja: 2014-07-11, 400 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że na podstawie art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) w dniu 8 lipca 2014r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Wiatrowa Pancerzyn”.
data publikacji: 2014-07-10, ostatnia aktualizacja: 2014-07-10, 388 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia że na podstawie art. 63 ust 1 i 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) w dniu 2 lipca 2014r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”
data publikacji: 2014-07-03, ostatnia aktualizacja: 2014-07-03, 388 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wszczęciu, na wniosek Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda”, które zlokalizowane będzie ma terenie miejscowości Kajkowo - obręb Kajkowo, Lipowiec i Górka
data publikacji: 2014-06-13, ostatnia aktualizacja: 2014-06-13, 422 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia iż w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda” zlokalizowanego w miejscowości Kajkowo, na terenie obrębów Kajkowo, Lipowiec i Górka, pismem z dnia 13 czerwca 2014r. Wójt wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2014-06-13, ostatnia aktualizacja: 2014-06-13, 402 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Wiatrowa Pancerzyn”
data publikacji: 2014-06-05, ostatnia aktualizacja: 2014-06-05, 409 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2014-05-28, ostatnia aktualizacja: 2014-05-28, 461 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostroda o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2014-05-27, ostatnia aktualizacja: 2014-05-27, 390 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w Szafrankach, obręb Kajkowo, gmina Ostróda wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2014-05-27, ostatnia aktualizacja: 2014-05-27, 405 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2014-05-22, ostatnia aktualizacja: 2014-05-22, 441 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 13.05.2014 dot. przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Wiatrowa Pancerzyn”.
data publikacji: 2014-05-13, ostatnia aktualizacja: 2014-05-13, 491 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 13.05.2014 o wszczęciu postepowania dot. przedsięwzięcia pn. „Elektrownia Wiatrowa Pancerzyn”.
data publikacji: 2014-05-13, ostatnia aktualizacja: 2014-05-13, 452 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do wytopu tłuszczu ma działce 10/37 obręb Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-05-13, ostatnia aktualizacja: 2014-05-13, 424 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2014-05-07, ostatnia aktualizacja: 2014-05-07, 447 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2014-05-07, ostatnia aktualizacja: 2014-05-07, 452 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda
data publikacji: 2014-04-25, ostatnia aktualizacja: 2014-04-25, 451 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, Gmina Ostróda
data publikacji: 2014-04-17, ostatnia aktualizacja: 2014-04-17, 480 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że z dniem 25 marca 2014r. została wydana decyzja dotycząca umorzenia postępowania na wniosek inwestora - Bruzda i Spółka s.c. Ośrodek Wypoczynkowy Bajka, w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ośrodka wczasowego Bajka na dz. Nr 3103 obr. Mała Ruś, gm. Ostróda.
data publikacji: 2014-04-04, ostatnia aktualizacja: 2014-04-04, 439 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kątno, Gmina Ostróda
data publikacji: 2014-03-28, ostatnia aktualizacja: 2014-03-28, 476 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że na wniosek firmy Instytut OZE Sp. z o.o. ul. Staszica 1/115 25-008 Kielce, dnia 17 marca 2014r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej składającej się z niezależnych bloków o łącznej mocy do ok. 5MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w pobliży wsi Turznica gm. Ostróda, powiat ostródzki.
data publikacji: 2014-03-20, ostatnia aktualizacja: 2014-03-20, 493 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2014-03-18, ostatnia aktualizacja: 2014-03-18, 479 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego przy ul. Bukowej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2014-03-17, ostatnia aktualizacja: 2014-03-17, 440 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2014-03-17, ostatnia aktualizacja: 2014-03-17, 453 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2014-03-10, ostatnia aktualizacja: 2014-03-10, 451 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda
data publikacji: 2014-02-18, ostatnia aktualizacja: 2014-02-18, 446 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo przy ulicy Partyzantów.
data publikacji: 2014-01-29, ostatnia aktualizacja: 2014-01-29, 456 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Idzbark, gmina Ostróda
data publikacji: 2014-02-02, ostatnia aktualizacja: 2014-02-02, 459 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Worniny, obręb Górka, gmina Ostróda
data publikacji: 2014-02-02, ostatnia aktualizacja: 2014-02-02, 439 odsłon   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-01-08, ostatnia aktualizacja: 2014-01-08, 472 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Warlity Wielkie gmina Ostróda.
data publikacji: 2014-01-08, ostatnia aktualizacja: 2014-01-08, 454 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko - Mazurskiego, dotyczące przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pn.:. Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Miłomłyn - Olsztynek, pododcinek „C" od km 18+845 do km 38+900, w zakresie zmiany konstrukcji obiektu MS-30.1.
data publikacji: 2013-12-06, ostatnia aktualizacja: 2013-12-06, 506 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2013-11-26, ostatnia aktualizacja: 2013-11-26, 523 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wysoka Wieś i Glaznoty gmina Ostróda
data publikacji: 2013-11-26, ostatnia aktualizacja: 2013-11-26, 470 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójt Gminy Ostróda w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu zasilającego wysokiego ciśnienia DN 50, stacji pomiarowej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=2000 Nm3/h wraz z towarzyszącą infrastrukturą”. Lokalizacja: dz. 251/7, obręb i miejscowość Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2013-11-13, ostatnia aktualizacja: 2013-11-13, 461 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójt Gminy Ostróda w sprawie przedsięwzięcia polegającego na remoncie mostu przez kanał Warmiński w ciągu drogi krajowej nr 16, km 110+893 koło miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2013-11-13, ostatnia aktualizacja: 2013-11-13, 446 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu zasilającego wysokiego ciśnienia DN 50, stacji redukcyjnej wysokiego ciśnienia o przepustowości Q=2000 Nm3•h-1 wraz z nawanialnią, kotłownią i towarzyszącą infrastrukturą techniczną. Lokalizacja: dz. 251/7, obręb i miejscowość Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2013-11-13, ostatnia aktualizacja: 2013-11-13, 448 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda w sprawie przedsięwzięcia polegającego na instalacji w istniejącym budynku gospodarczym prasy do tłoczenia na zimno oleju z nasion lnu i rzepaku, lokalizacja: działka nr 267/8, obręb i miejscowość Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2013-11-13, ostatnia aktualizacja: 2013-11-13, 433 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 50 wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Lokalizacja: dz. 251/6, obręb i miejscowość Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2013-11-13, ostatnia aktualizacja: 2013-11-13, 455 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda w sprawie przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty technicznej zabudowanej do obsługi instalacji odgazowywania (spalania paliw) w celu wytwarzania energii elektrycznej, o mocy cieplnej mniejszej niż 25 MW, na działce nr 75/15, obręb Rudo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2013-11-13, ostatnia aktualizacja: 2013-11-13, 452 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 4 listopada 2013r. na wniosek Pana Marcina Dobek Dyrektora Biura Opracowywania Projektów i Programów Inżynierii Komunikacyjnej LISPUS ul. Matejki 7, 22-100 Chełm, działającego z pełnomocnictwa Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 62A, 14-100 Ostróda, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy - Lipowo - Zajączki - Wygoda w km 0+250 w miejscowości Wirwajdy.
data publikacji: 2013-11-07, ostatnia aktualizacja: 2013-11-07, 440 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2013-11-05, ostatnia aktualizacja: 2013-11-05, 472 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górka gm. Ostróda.
data publikacji: 2013-11-05, ostatnia aktualizacja: 2013-11-05, 446 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wirwajdy i Turznica, gmina Ostróda
data publikacji: 2013-11-05, ostatnia aktualizacja: 2013-11-05, 459 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej przy ul. Morelowej, Brzoskwiniowej, Wiśniowej i Śliwkowej w Szafrankach, gmina Ostróda – działki nr 259, 330/7, 330/76, 330/77, 330/78, 330/79, 330/83, obręb Kajkowo nr 12.
data publikacji: 2013-10-24, ostatnia aktualizacja: 2013-10-24, 473 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda w km 0+250 w m. Wirwajdy, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
data publikacji: 2013-10-10, ostatnia aktualizacja: 2013-10-10, 444 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójt Gminy Ostróda, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górka gm. Ostróda, został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
data publikacji: 2013-10-10, ostatnia aktualizacja: 2013-10-10, 444 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Osródaw, w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej przy ul. Morelowej, Brzoskwiniowej, Wiśniowej i Śliwkowej w Szafrankach, gmina Ostróda – działki nr 259, 330/7, 330/76, 330/77, 330/78, 330/79, 330/83, obręb Kajkowo nr 12 został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji.
data publikacji: 2013-10-07, ostatnia aktualizacja: 2013-10-07, 482 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie. Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej przy ul. Morelowej, Brzoskwiniowej, Wiśniowej i Śliwkowej w Szafrankach, gmina Ostróda - działki nr 259, 330/7, 330/76, 330/77, 330/78, 330/79, 330/83, obręb Kajkowo nr 12, w dniu 3 października 2013r. wydał postanowienie, w którym odstąpił od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2013-10-04, ostatnia aktualizacja: 2013-10-04, 445 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Durąg, gmina Ostróda
data publikacji: 2013-09-30, ostatnia aktualizacja: 2013-09-30, 474 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda
data publikacji: 2013-09-23, ostatnia aktualizacja: 2013-09-23, 481 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości grabinek
data publikacji: 2013-09-11, ostatnia aktualizacja: 2013-09-11, 483 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu po zachodniej stronie Jeziora Morliny, gmina Ostróda”
data publikacji: 2013-09-10, ostatnia aktualizacja: 2013-09-10, 549 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ DLA POTRZEB ZABUDOWY MIESZKALNEJ JEDNO- I WIELORODZINNEJ PRZY UL. MORELOWEJ, BRZOSKWINIOWEJ, WIŚNIOWEJ I ŚLIWKOWEJ W SZAFRANKACH, GMINA OSTRÓDA – DZIAŁKI NR 259, 330/7, 330/76, 330/77, 330/78, 330/79, 330/83, OBRĘB KAJKOWO NR 12.
data publikacji: 2013-09-11, ostatnia aktualizacja: 2013-09-18, 431 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie. Wójt Gminy Ostróda zawiadamia że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej przy ul. Morelowej, Brzoskwiniowej, Wiśniowej i Śliwkowej w Szafrankach, gmina Ostróda – działki nr 259, 330/7, 330/76, 330/77, 330/78, 330/79, 330/83, obręb Kajkowo nr 12, pismem z dnia 9 września 2013r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2013-09-11, ostatnia aktualizacja: 2013-09-11, 450 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2013-09-09, ostatnia aktualizacja: 2013-09-09, 471 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Durąg, gmina Ostróda
data publikacji: 2013-09-09, ostatnia aktualizacja: 2013-09-09, 475 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. informacji że dnia 9 sierpnia 2013r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy-Lipowo-Wygoda w km 0+250 w miejscowości Wirwajdy” do czasu przedłożenia uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2013-08-12, ostatnia aktualizacja: 2013-08-12, 474 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo Gmina Ostróda
data publikacji: 2013-08-14, ostatnia aktualizacja: 2013-08-14, 483 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo Gmina Ostróda
data publikacji: 2013-08-14, ostatnia aktualizacja: 2013-08-14, 470 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie.Wójt Gminy Ostróda zawiadamia że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górka gmina Ostróda, pismem z dnia 24 lipca 2013r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Ostródzie z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
data publikacji: 2013-07-24, ostatnia aktualizacja: 2013-07-24, 445 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie. Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2013-07-24, ostatnia aktualizacja: 2013-08-12, 500 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
data publikacji: 2013-07-24, ostatnia aktualizacja: 2013-07-24, 501 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2013-07-17, ostatnia aktualizacja: 2013-07-17, 466 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
data publikacji: 2013-07-15, ostatnia aktualizacja: 2013-07-15, 482 odsłon   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM CELU PUBLICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI SAMBOROWO GMINA OSTRÓDA
data publikacji: 2013-07-15, ostatnia aktualizacja: 2013-07-15, 473 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości smykowo gmina Ostróda
data publikacji: 2013-07-08, ostatnia aktualizacja: 2013-07-08, 435 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Grabin Gmina Ostróda
data publikacji: 2013-06-26, ostatnia aktualizacja: 2013-06-26, 431 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanym postanowieniu o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górka gmina Ostróda”
data publikacji: 2013-06-18, ostatnia aktualizacja: 2013-06-18, 477 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Glaznoty gmina Ostróda
data publikacji: 2013-06-14, ostatnia aktualizacja: 2013-06-14, 453 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Samborowo gmina Ostróda
data publikacji: 2013-06-07, ostatnia aktualizacja: 2013-06-07, 523 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Samborowo gmina Ostróda
data publikacji: 2013-06-07, ostatnia aktualizacja: 2013-06-07, 463 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie. Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górka gmina Ostróda, pismem z dnia 28 maja 2013r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2013-05-28, ostatnia aktualizacja: 2013-05-28, 483 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górka gm. Ostróda.
data publikacji: 2013-05-28, ostatnia aktualizacja: 2013-05-28, 474 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szyldak gmina Ostróda
data publikacji: 2013-05-23, ostatnia aktualizacja: 2013-05-23, 507 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Wałdowo przy ulicy Partyzantów.
data publikacji: 2013-05-20, ostatnia aktualizacja: 2013-05-20, 482 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szafranki, gmina Ostróda
data publikacji: 2013-05-23, ostatnia aktualizacja: 2013-05-23, 489 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda
data publikacji: 2013-05-23, ostatnia aktualizacja: 2013-05-23, 489 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu „Programu ochrony Środowiska dla Gminy Ostróda na lata 2012 - 2015 z perspektywą do roku 2019”
data publikacji: 2013-04-29, ostatnia aktualizacja: 2013-04-29, 518 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Samborowo gmina Ostróda
data publikacji: 2013-04-25, ostatnia aktualizacja: 2013-04-25, 520 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości wysoka wieś gmina Ostróda
data publikacji: 2013-04-17, ostatnia aktualizacja: 2013-04-17, 490 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo gmina Ostróda
data publikacji: 2013-04-17, ostatnia aktualizacja: 2013-04-17, 488 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wałdowo Gmina Ostróda
data publikacji: 2013-04-17, ostatnia aktualizacja: 2013-04-17, 482 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wałdowo Gmina Ostróda
data publikacji: 2013-04-17, ostatnia aktualizacja: 2013-04-17, 508 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, sportu i rekreacji w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2013-03-25, ostatnia aktualizacja: 2013-03-25, 508 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda
data publikacji: 2013-04-12, ostatnia aktualizacja: 2013-04-12, 483 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szyldak gmina Ostróda
data publikacji: 2013-03-01, ostatnia aktualizacja: 2013-03-01, 513 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Idzbark
data publikacji: 2013-02-26, ostatnia aktualizacja: 2013-02-26, 502 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zwierzewo i cz. obrębu Lubajny gm. Ostróda
data publikacji: 2013-02-26, ostatnia aktualizacja: 2013-02-26, 468 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Mała Ruś Gmina Ostróda
data publikacji: 2013-02-27, ostatnia aktualizacja: 2013-02-27, 511 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szyldak
data publikacji: 2013-02-13, ostatnia aktualizacja: 2013-02-13, 479 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 4 lutego 2013 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2013 znak : RGP.6220.07.2012 dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda - Brzydowo w miejscowości Ornowo”, przewidziana do realizacji w miejscowości Ornowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2013-02-14, ostatnia aktualizacja: 2013-02-14, 493 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda
data publikacji: 2013-02-13, ostatnia aktualizacja: 2013-02-13, 503 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącego ośrodka wczasowego „Bajka” w obrębie Mała Ruś.
data publikacji: 2013-02-05, ostatnia aktualizacja: 2013-02-05, 503 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w związku z wnioskiem, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 7 ekologicznych domów jednorodzinnych w miejscowości Janowo, obręb Giętlewo - Janowo”.
data publikacji: 2013-02-05, ostatnia aktualizacja: 2013-02-05, 516 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda
data publikacji: 2013-01-10, ostatnia aktualizacja: 2013-01-10, 573 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości nowe siedlisko obręb Lubajny, gmina Ostróda
data publikacji: 2013-01-18, ostatnia aktualizacja: 2013-01-18, 513 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające iż w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ zebrał już wystarczające dowody dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda - Brzydowo w miejscowości Ornowo„ ,gmina Ostróda.
data publikacji: 2013-01-07, ostatnia aktualizacja: 2013-01-07, 501 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda
data publikacji: 2013-01-03, ostatnia aktualizacja: 2013-01-03, 511 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wałdowo, obręb mała Ruś, gmina Ostróda
data publikacji: 2013-01-03, ostatnia aktualizacja: 2013-01-03, 531 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Tyrowo,
data publikacji: 2013-01-10, ostatnia aktualizacja: 2013-01-10, 513 odsłon   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie/Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda
data publikacji: 2012-12-24, ostatnia aktualizacja: 2013-01-07, 581 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Międzylesie
data publikacji: 2012-12-24, ostatnia aktualizacja: 2012-12-24, 497 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Idzbark, gmina Ostróda
data publikacji: 2012-12-17, ostatnia aktualizacja: 2012-12-17, 507 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w obrębie Lubajny, gmina Ostróda
data publikacji: 2012-12-07, ostatnia aktualizacja: 2012-12-07, 528 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w obrębie Samborowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2012-12-07, ostatnia aktualizacja: 2012-12-07, 549 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że w dniu 28 listopada 2012 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Przebudowie mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy - Lipowo - Zajączki - Wygoda w km 0+250 w miejscowości Wirwajdy”, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-11-30, ostatnia aktualizacja: 2012-11-30, 498 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Gierłoż, gmina Ostróda
data publikacji: 2012-12-06, ostatnia aktualizacja: 2012-12-06, 512 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Smykówko, gmina Ostróda
data publikacji: 2012-12-07, ostatnia aktualizacja: 2012-12-07, 540 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Klonowo, obręb geodezyjny wygoda, gmina Ostróda
data publikacji: 2012-12-07, ostatnia aktualizacja: 2012-12-07, 515 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dnia 25 października 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie mostu drogowego leżącego w ciągu drogi leśnej nr 56 na rzece Szelążnica, przewidzianej do realizacji na działkach nr 3056, 3072/13 i 3055/21 położonych w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-11-30, ostatnia aktualizacja: 2012-11-30, 506 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Tyrowo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 grudnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, pokój 401 o godz. 10.00.
data publikacji: 2012-11-16, ostatnia aktualizacja: 2012-11-16, 521 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Durąg, gmina Ostróda
data publikacji: 2012-11-21, ostatnia aktualizacja: 2012-11-21, 517 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w obrębie Durąg, gmina Ostróda, dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4 kV i złącza kablowo - pomiarowego , przewidzianej do realizacji na działkach nr 228, 72, 76, 75, 73 i 77 położonych w miejscowości Durąg, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-11-14, ostatnia aktualizacja: 2012-11-14, 519 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w obrębie Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-11-16, ostatnia aktualizacja: 2012-11-16, 563 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w obrębie Stare Jabłonki, i obrębie Kątno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-11-16, ostatnia aktualizacja: 2012-11-16, 518 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w obrębie Durąg, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-11-16, ostatnia aktualizacja: 2012-11-16, 501 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dnia 4 października 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie mostu na przepust w ciągu drogi powiatowej nr 1233N Wirwajdy - Lipowo - Wygoda w km 0 + 250 w miejscowości Wirwajdy „.
data publikacji: 2012-10-10, ostatnia aktualizacja: 2012-10-10, 500 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-10-10, ostatnia aktualizacja: 2012-10-10, 625 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-10-11, ostatnia aktualizacja: 2012-10-11, 538 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w dniu 25 września 2012 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda - Brzydowo w miejscowości Ornowo” w związku z przedłożeniem przez wnioskodawcę wymaganego raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2012-09-27, ostatnia aktualizacja: 2012-09-27, 482 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda informujące o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2012-10-01, ostatnia aktualizacja: 2012-10-01, 528 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda - Brzydowo w miejscowości Ornowo „ gmina Ostróda pismem z dnia 25 września 2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o udzielenie opinii sanitarnej na realizację planowanego przedsięwzięcia.
data publikacji: 2012-09-27, ostatnia aktualizacja: 2012-09-27, 488 odsłon   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE /OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej, usługowej, sportu i rekreacji w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-09-20, ostatnia aktualizacja: 2012-09-20, 504 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych - w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Ostróda, zarządzonych na dzień 7 października 2012r.
data publikacji: 2012-09-14, ostatnia aktualizacja: 2012-09-14, 529 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Górka gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-09-20, ostatnia aktualizacja: 2012-09-20, 483 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Górka gmina Ostróda i w części miasta Ostróda.
data publikacji: 2012-09-17, ostatnia aktualizacja: 2012-09-17, 507 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Durąg, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-09-12, ostatnia aktualizacja: 2012-09-12, 508 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-09-12, ostatnia aktualizacja: 2012-09-12, 514 odsłon   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Górka.
data publikacji: 2012-08-29, ostatnia aktualizacja: 2012-08-29, 502 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia, iż dnia 13 sierpnia 2012 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego w Rychnowie reprezentowanego przez Pana Jarosława Piórkowskiego wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 2/2012 znak: RGP-7624/24/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ośrodka turystycznego na działkach nr 108, 90/50, 94/1, 94/5 i 113/117 położonych w obrębie Mała Ruś, w miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-08-16, ostatnia aktualizacja: 2012-08-16, 532 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 3/2012 znak: RGP.6220.2.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie zakładu przetwórstwa mięsnego wraz z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną „, przewidzianego do realizacji na działkach nr 22/16, 22/17, 61/10, 61/11, 23/83, 23/84, 23/86 i 23/85 położonych w miejscowości Górka, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-08-09, ostatnia aktualizacja: 2012-08-09, 573 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 24 lipca 2012r. na wniosek Pana Łukasza Wolfa zam. Samborowo wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2012 znak: RGP.6220.4.2012 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy indyków, przewidziana do realizacji na działce nr 457 położonej w Samborowie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-07-26, ostatnia aktualizacja: 2012-07-26, 513 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Pietrzwałd gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-07-31, ostatnia aktualizacja: 2012-07-31, 513 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-07-10, ostatnia aktualizacja: 2012-07-10, 524 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w dniu 4 lipca 2012 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie pawilonu mieszkalnego z funkcją świetlicowo - konsumpcyjną na terenie ośrodka wypoczynkowego SKOWRONEK na działce nr 3246/1 położonej w obrębie Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-07-24, ostatnia aktualizacja: 2012-07-24, 490 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w dniu 3 lipca 2012 r. wydane zostało postanowienie znak: RGP.6220.08.2012 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 1600 kW na działce nr 10/22 w obrębie Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-07-05, ostatnia aktualizacja: 2012-07-05, 499 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda informujące o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2012-07-05, ostatnia aktualizacja: 2012-07-05, 475 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 27 czerwca 2012 r. na wniosek AGART-HURT Pana Tomasza Grzybickiego w Kajkowie wydana została decyzja o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowo - mieszkalnego na usługowy - warsztat samochodowy i hurtownię ryb na działce nr 4/3 położonej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-07-02, ostatnia aktualizacja: 2012-07-02, 503 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda - Brzydowo w miejscowości Ornowo „, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-07-02, ostatnia aktualizacja: 2012-07-02, 483 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Pana Łukasza Wolfa zam. Samborowo postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na budowie fermy indyków na działce nr 457 położonej w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-07-02, ostatnia aktualizacja: 2012-07-02, 504 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2012-07-02, ostatnia aktualizacja: 2012-07-02, 507 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szyldak, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-06-25, ostatnia aktualizacja: 2012-06-25, 478 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-06-22, ostatnia aktualizacja: 2012-06-22, 517 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szyldak, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-06-13, ostatnia aktualizacja: 2012-06-13, 475 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa elektrociepłowni na biogaz rolniczy o mocy 1600 kW „w miejscowości Morliny, pismem z dnia 28 maja 2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2012-06-01, ostatnia aktualizacja: 2012-06-01, 529 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-06-01, ostatnia aktualizacja: 2012-06-01, 492 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-06-01, ostatnia aktualizacja: 2012-06-01, 490 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda - Brzydowo w miejscowości Ornowo „ pismem z dnia 28 maja 2012 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2012-06-01, ostatnia aktualizacja: 2012-06-01, 481 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szklarnia, obręb Kątno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-05-28, ostatnia aktualizacja: 2012-05-28, 542 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że w dniu 16 maja 2012 r. wydana została decyzja znak: RGP.7220.7.2011 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy do 0,49 MW, przewidzianej do realizacji na działce nr 259/7 położonej w miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-05-28, ostatnia aktualizacja: 2012-05-28, 506 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że na wniosek firmy RODEN ROAD DESIGN POLSKA Sp. z o.o.zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda- Brzydowo w miejscowości Ornowo”.
data publikacji: 2012-04-27, ostatnia aktualizacja: 2012-04-27, 501 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda w sprawie odstąpienia od sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ostróda na lata 2011 - 2032”.
data publikacji: 2012-04-22, ostatnia aktualizacja: 2012-04-22, 570 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w dniu 11 kwietnia 2012 r. wydana została decyzja znak: RGP.7624/21/2010 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 500 KW, przewidzianej do realizacji na działce nr 3/13 położonej w miejscowości Smykówko, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-04-13, ostatnia aktualizacja: 2012-04-13, 504 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że w dniu 11 kwietnia 2012 r. wydana została decyzja znak: RGP.7624/21/2010 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 500 KW, przewidzianej do realizacji na działce nr 3/13 położonej w miejscowości Smykówko, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-04-16, ostatnia aktualizacja: 2012-04-16, 519 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-04-05, ostatnia aktualizacja: 2012-04-05, 530 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 28 marca 2012 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „ AUTO COMPLEX „ w Kajkowie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2012 znak: RGP.7220.4.2011 dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów „przewidzianej do realizacji na działce nr 126, położonej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-04-05, ostatnia aktualizacja: 2012-04-05, 466 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wyżnice, Gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-03-28, ostatnia aktualizacja: 2012-03-28, 502 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Tyrowo gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-03-28, ostatnia aktualizacja: 2012-03-28, 515 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego przy ul. Polnej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-03-28, ostatnia aktualizacja: 2012-03-28, 499 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w dniu 16 lutego 2012 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa mięsnego, wraz z infrastrukturą komunikacyjną i techniczną , na działkach nr 22/13, 23/23, 23/78 i 61/7 położonych w obrębie Górka, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-03-19, ostatnia aktualizacja: 2012-03-19, 515 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 09 marca 2012 r. na wniosek Nadleśnictwa Olsztynek w Olsztynku wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 1/2012 znak: RGP.7624/12/2010 dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Napromek „ przewidzianego do realizacji na działce nr 3159/4 położonej w obrębie Glaznoty, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-03-14, ostatnia aktualizacja: 2012-03-14, 457 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ zebrał już wystarczające dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów, przewidzianego do realizacji na działce nr 126, położonej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-03-20, ostatnia aktualizacja: 2012-03-20, 480 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ zebrał już wystarczające dowody do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa zbiornika retencyjnego w Leśnictwie Napromek „, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-02-17, ostatnia aktualizacja: 2012-02-17, 485 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Ruś Mała obręb Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-02-20, ostatnia aktualizacja: 2012-02-20, 514 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-02-20, ostatnia aktualizacja: 2012-02-20, 481 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda informujące o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2012-02-16, ostatnia aktualizacja: 2012-02-16, 469 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w dniu 07 lutego 2012 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie ośrodka turystycznego w miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda „ przewidzianej do realizacji na działkach nr 108, 90/50, 94/5, 94/1 i 113/117 położonych w miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-02-13, ostatnia aktualizacja: 2012-02-13, 489 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 30 stycznia 2012 r. na wniosek Gminy Ostróda w Ostródzie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 9/2011 dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 153021 Międzylesie - Ruś Mała „ gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-02-06, ostatnia aktualizacja: 2012-02-06, 535 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Tomasza Grzybickiego- AGART-HURT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „zmianie sposobu użytkowania budynku garażowo- mieszkalnego na usługowy (warsztat samochodowy, hurtownia ryb)” przewidzianego do realizacji na działce nr 4/3 położonej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2012-01-31, ostatnia aktualizacja: 2012-01-31, 518 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy do 0,49 MW, przewidzianej do realizacji na działce nr 259/7 położonej w miejscowości Międzylesie.
data publikacji: 2012-01-30, ostatnia aktualizacja: 2012-01-30, 509 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Dariusza Skowrońskiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie budynku mieszkalno- usługowego” przewidzianego do realizacji na działce nr 3246/1 położonej w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-12-30, ostatnia aktualizacja: 2011-12-30, 508 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-12-30, ostatnia aktualizacja: 2011-12-30, 520 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 12 grudnia 2011 r. na wniosek PETRO-OIL Janusz Gulan w Biskupcu wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie dwóch zbiorników naziemnych do magazynowania przepracowanych olejów „ przewidzianego do realizacji na części działki nr 168, położonej w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-12-21, ostatnia aktualizacja: 2011-12-21, 536 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 09 grudnia 2011 r. na wniosek Nadleśnictwa Stare Jabłonki w Starych Jabłonkach wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa dróg dojazdu pożarowego nr 14, 16 i 17 przebiegających przez działki o numerach ewidencyjnych 3261/3, 3260/3, 3280/1, 3279, 3296 w obrębie Stare Jabłonki oraz nr ewidencyjnych 3314, 3313, 3329/1 w obrębie Ostrowin”, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-12-21, ostatnia aktualizacja: 2011-12-21, 532 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-12-13, ostatnia aktualizacja: 2011-12-13, 522 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszcenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 06 grudnia 2011 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie wydana została decyzja znak: RGP.7220.3.2011 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi powiatowej Nr 1237N w miejscowości Ornowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-12-09, ostatnia aktualizacja: 2011-12-09, 495 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 16 listopada 2011 r. na wniosek Polskiej Grupy Biogazowej Sp. z o.o. wydana została decyzja znak: RGP-7624/6/2010 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrociepłowni na biogaz, przewidzianej do realizacji na działce nr 163, położonej w miejscowości Stary Las, obręb geodezyjny Turznica, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-11-22, ostatnia aktualizacja: 2011-11-22, 520 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda informujące o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2011-11-21, ostatnia aktualizacja: 2011-11-21, 586 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-11-04, ostatnia aktualizacja: 2011-11-04, 514 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia o sprostowaniu z urzędu postanowienia z dnia 11 października 2011 r. znak: RGP.7220.8.2011.
data publikacji: 2011-10-27, ostatnia aktualizacja: 2011-10-27, 535 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, iż w dniu 19 października 2011 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie ośrodka turystycznego w miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda „ przewidzianej do realizacji na działkach nr 108 i 90/50 położonych w miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-10-25, ostatnia aktualizacja: 2011-10-25, 524 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w dniu 19 października 2011 r. wydał postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie dróg dojazdu pożarowego nr 14, 16 i 17 przebiegających przez działki o numerach ewidencyjnych 3261/3, 3260/3, 3280/1, 3279 i 3296 w obrębie Stare Jabłonki oraz nr ewidencyjnych 3314, 3313, 3329/1 w obrębie Ostrowin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-10-25, ostatnia aktualizacja: 2011-10-25, 473 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające iż w dniu 12 października 2011 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Gruntowną konserwację połączoną z odbudową fragmentów rowów melioracji szczegółowej RD-111, RD-107 i RD-107-1 przewidzianej do realizacji na działce nr 100/14 w obrębie Gierłoż, gmina Ostróda„
data publikacji: 2011-10-20, ostatnia aktualizacja: 2011-10-20, 500 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2011-10-12, ostatnia aktualizacja: 2011-10-12, 529 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, informujące o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.
data publikacji: 2011-10-11, ostatnia aktualizacja: 2011-10-11, 577 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda informujące, że dnia 29 września 2011 r. na wniosek Gminy Ostróda w Ostródzie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 7/2011 znak : RGP-7624/20/2010 dla przedsięwzięcia pn. „Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda„ przewidzianej do realizacji w obrębie Górka, Kajkowo i Lipowiec, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-09-30, ostatnia aktualizacja: 2011-09-30, 552 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenia Wójta Gminy Ostróda podające do publicznej wiadomości informację o zmianie w wszczęciu postępowania polegającej na uznaniu społeczności lokalnej wsi Międzylesie za stronę w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy 0,49 MW „ w miejscowości Międzylesie.
data publikacji: 2011-10-05, ostatnia aktualizacja: 2011-10-05, 529 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Samborowo, gmina OSTRÓDA
data publikacji: 2011-09-26, ostatnia aktualizacja: 2011-09-26, 548 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 153021 Międzylesie - Ruś Mała „gmina Ostróda, pismem z dnia 19 września 2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i udzielenie opinii w sprawie planowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.
data publikacji: 2011-09-26, ostatnia aktualizacja: 2011-09-26, 508 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w dniu 09 września 2011 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni o mocy do 1,1 MW „ przewidzianego do realizacji na działce nr 143/2, położonej w miejscowości Rudno, gmina Ostróda".
data publikacji: 2011-09-19, ostatnia aktualizacja: 2011-09-19, 547 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. podania informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych - w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.
data publikacji: 2011-09-10, ostatnia aktualizacja: 2011-09-10, 582 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Andrzeja Mazik zam. Idzbark 23 , 14-100 Ostróda w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie stacji AUTO-GAZ „ przewidzianego do realizacji na działce nr 30 położonej w miejscowości Idzbark, gmina Ostróda”.
data publikacji: 2011-09-21, ostatnia aktualizacja: 2011-09-21, 528 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Pana Janusza Gulan- PERKO-OIL z siedzibą 11-300 Biskupiec ul. Mickiewicza 27/4 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie dwóch naziemnych zbiorników do magazynowania przepracowanych olejów” przewidzianego do realizacji na działce nr 168 położonej w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda".
data publikacji: 2011-09-21, ostatnia aktualizacja: 2011-09-21, 553 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. wszczęcia postępowania oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa elektrociepłowni na biogaz o mocy do 0,5 MW, przewidzianej do realizacji na działce nr 259/7 położonej w miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda„.
data publikacji: 2011-08-31, ostatnia aktualizacja: 2011-08-31, 609 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa dróg dojazdu pożarowego nr 14, 16, 17 przebiegających przez działki o numerach ewidencyjnych 3261/3, 3260/3, 3280/1, 3279, 3296 w obrębie Stare Jabłonki oraz nr ewidencyjnych 3314, 3313, 3329/1 w obrębie Ostrowin, gmina Ostróda„.
data publikacji: 2011-09-05, ostatnia aktualizacja: 2011-09-05, 559 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Gruntowna konserwacja połączona z odbudową fragmentów rowów melioracji szczegółowej RD-111, RD-107 i RD- 107-1 na działce nr 100/14
data publikacji: 2011-09-05, ostatnia aktualizacja: 2011-09-05, 558 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ zebrał już wystarczające dowody dla przedsięwzięcia pn. Budowa infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda „ przewidzianej do realizacji w obrębie Górka i obrębie Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-09-21, ostatnia aktualizacja: 2011-09-21, 526 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda dot. postępowania administracyjego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 113, 64/15 i 64/10 dla terenu położonego w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-09-01, ostatnia aktualizacja: 2011-09-01, 500 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie informujące, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w Gminie Ostróda „ przewidzianej do realizacji w obrębie Górka i obrębie Kajkowo, gmina Ostróda, pismem z dnia 25 sierpnia 2011 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i udzielenie opinii sanitarnej w sprawie planowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.
data publikacji: 2011-08-31, ostatnia aktualizacja: 2011-08-31, 523 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda informujące,o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
data publikacji: 2011-08-12, ostatnia aktualizacja: 2011-08-12, 573 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że na wniosek Przedsiębiorstwa Handlowo - Usługowego Piórkowski Jarosław Rychnowo 6 „B” zostało wszczęte postępowanie administracyjne dnia 8 grudnia 2010 r. znak : RGP-7624/24/2010 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowę ośrodka turystycznego w miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda „
data publikacji: 2011-08-17, ostatnia aktualizacja: 2011-08-17, 551 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w dniu 25 lipca 2011 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie nawierzchni drogi gminnej Nr 153021 Międzylesie - Ruś Mała ”.
data publikacji: 2011-07-29, ostatnia aktualizacja: 2011-07-29, 564 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda informujące o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
data publikacji: 2011-09-21, ostatnia aktualizacja: 2011-09-21, 497 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-07-13, ostatnia aktualizacja: 2011-07-13, 586 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 5/2011 znak: RGP-7624/13/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowie sieci wodociągowej na działkach nr 113, 64/10 i 64/15 przewidzianej do realizacji w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda”.
data publikacji: 2011-07-11, ostatnia aktualizacja: 2011-07-11, 580 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w dniu 27 czerwca 2011 r. zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1237N Ostróda - Brzydowo w miejscowości Ornowo”.
data publikacji: 2011-06-30, ostatnia aktualizacja: 2011-06-30, 601 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wyżnice gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-06-22, ostatnia aktualizacja: 2011-06-22, 591 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie biogazowni o mocy do 1,1 MW” przewidzianego do realizacji na działce nr 143/2, położonej w miejscowości Rudno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-06-22, ostatnia aktualizacja: 2011-06-22, 567 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „AUTO COMPLEX” Janusz Sieradzki w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynków gospodarczych na stację demontażu pojazdów, przewidzianego do realizacji na działce nr 126, położonej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-06-21, ostatnia aktualizacja: 2011-06-21, 601 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa Biogazowni Rolniczej „, przewidziana do realizacji na działce nr 3/13 położonej w miejscowości Smykówko, gmina Ostróda „.
data publikacji: 2011-06-06, ostatnia aktualizacja: 2011-06-06, 616 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda informujące, o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego.
data publikacji: 2011-06-06, ostatnia aktualizacja: 2011-06-06, 588 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. toczącego się postępowaniem, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie nawierzchni drogi gminnej Nr 153021 Międzylesie - Ruś Mała
data publikacji: 2011-06-06, ostatnia aktualizacja: 2011-06-06, 584 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Zwierzewo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-06-13, ostatnia aktualizacja: 2011-06-13, 603 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-06-02, ostatnia aktualizacja: 2011-06-02, 584 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-06-06, ostatnia aktualizacja: 2011-06-06, 557 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia, że dnia 27 maja 2011 r. na wniosek Pracowni Projektowej Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan w Olsztynie działającej z upoważnienia Burmistrza Miasta Ostródy, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 3/2011 znak : RGP-7624/21/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla terenu przy ul. 11 Listopada w Ostródzie
data publikacji: 2011-06-06, ostatnia aktualizacja: 2011-06-06, 581 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Pietrzwałd, gmina Ostróda
data publikacji: 2011-05-31, ostatnia aktualizacja: 2011-05-31, 588 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na rozbudowie budynku remizy, z przeznaczeniem na dobudowę trzech stanowisk garażowych, przewidzianej do realizacji na działce nr 227/4, położonej w miejscowości Ornowo.
data publikacji: 2011-05-24, ostatnia aktualizacja: 2011-05-24, 597 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Morliny, gmina Ostróda dot. prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania hali sortowni odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz łącznika pomiędzy obiektami z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalno- bytowe na halę sortowni odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki oraz odpadów zmieszanych i łącznika pomiędzy obiektami z przeznaczeniem na pomieszczenie socjalno- bytowe, przewidzianej do realizacji na działce nr 4/103 położonej w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-05-26, ostatnia aktualizacja: 2011-05-26, 613 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV wraz ze złączami kablowo - pomiarowymi do zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 89/6, 89/4 i 90/1 położonych w miejscowości Kątno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-05-24, ostatnia aktualizacja: 2011-05-24, 616 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie nawierzchni drogi gminnej Nr 153021 Międzylesie - Ruś Mała”.
data publikacji: 2011-05-12, ostatnia aktualizacja: 2011-05-12, 602 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Rozbudowie drogi powiatowej Nr 1237N w miejscowości Ornowo”.
data publikacji: 2011-05-12, ostatnia aktualizacja: 2011-05-12, 596 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2011-04-29, ostatnia aktualizacja: 2011-04-29, 635 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o sprostowaniu z urzędu decyzji z dnia 31 marca 2011 r. znak: RGP-7624/14/2011
data publikacji: 2011-04-29, ostatnia aktualizacja: 2011-04-29, 566 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ zebrał już wystarczające dowody dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla terenu przy ul. 11-go Listopada w Ostródzie.
data publikacji: 2011-04-29, ostatnia aktualizacja: 2011-04-29, 638 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 01.04.2011r. dot. Modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tyrowie
data publikacji: 2011-04-01, ostatnia aktualizacja: 2011-04-01, 674 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 01.04.2011r. o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Nowe Siedlisko, Gmina Ostróda
data publikacji: 2011-04-01, ostatnia aktualizacja: 2011-04-01, 668 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 30.03.2011 o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kątno, gmina Ostróda
data publikacji: 2011-04-01, ostatnia aktualizacja: 2011-04-01, 666 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie z dnia 29 marca 2011 r. o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2011-03-31, ostatnia aktualizacja: 2011-03-31, 625 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie z dnia 29 marca 2011 r. o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda
data publikacji: 2011-03-31, ostatnia aktualizacja: 2011-03-31, 587 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie z dnia 24.03.2011 dot. konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia w obrębie Górka, Kajkowo i Lipowiec, gmina Ostróda
data publikacji: 2011-03-24, ostatnia aktualizacja: 2011-03-24, 611 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że wydane zostało postanowienie znak: RGP-7624/20/2010 o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia.
data publikacji: 2011-04-22, ostatnia aktualizacja: 2011-04-22, 603 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-03-23, ostatnia aktualizacja: 2011-03-23, 652 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka Wieś.
data publikacji: 2011-03-16, ostatnia aktualizacja: 2011-03-16, 628 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku warsztatowego na produkcyjny wraz z rozbudową o część socjalną w miejscowości Tyrowo.
data publikacji: 2011-03-16, ostatnia aktualizacja: 2011-03-16, 627 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wygoda, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-03-22, ostatnia aktualizacja: 2011-03-22, 611 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Tyrowie.
data publikacji: 2011-03-16, ostatnia aktualizacja: 2011-03-16, 618 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wirwajdy, gmina Ostróda
data publikacji: 2011-03-10, ostatnia aktualizacja: 2011-03-10, 613 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości KAJKOWO, gmina OSTRÓDA
data publikacji: 2011-03-03, ostatnia aktualizacja: 2011-03-03, 593 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 25.02.2011 dot. odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
data publikacji: 2011-03-02, ostatnia aktualizacja: 2011-03-02, 611 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowościach: Ruś Mała i Międzylesie gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-03-03, ostatnia aktualizacja: 2011-03-03, 621 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Ornowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-03-03, ostatnia aktualizacja: 2011-03-03, 641 odsłon   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów części miejscowości Samborowo, Samborowo, Zwierzewo, Kajkowo, Wałdowo gmina Ostróda oraz prognoz oddziaływania na środowisko w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko do opracowywanych miejscowych planów.
data publikacji: 2011-02-22, ostatnia aktualizacja: 2011-02-22, 667 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-02-24, ostatnia aktualizacja: 2011-02-24, 796 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, zawiadamiające, że dnia 14 lutego 2011 r. na wniosek Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uzupełnieniu infrastruktury technologicznej „Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno”, w ramach projektu „Budowa systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” - II etap”, przewidzianej do realizacji na działkach nr 143/2, 143/3, 75/16, 75/15, 75/12, 119/3, 66/8, 66/10, położonych w obrębie i miejscowości Rudno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-02-14, ostatnia aktualizacja: 2011-02-14, 639 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: zmianie sposobu użytkowania budynku warsztatowego na produkcyjny wraz z rozbudową o część socjalną i przebudową, na działce nr 298/7 w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda, został zgromadzony materiał dowodowy, z którym stronom przysługuje prawo zapoznania i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie.
data publikacji: 2011-02-09, ostatnia aktualizacja: 2011-02-09, 567 odsłon   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM CELU PUBLICZNEGO w miejscowości PIETRZWAŁD, gmina OSTRÓDA
data publikacji: 2011-02-04, ostatnia aktualizacja: 2011-02-04, 593 odsłon   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM CELU PUBLICZNEGO w miejscowości LUBAJNY, gmina OSTRÓDA
data publikacji: 2011-02-04, ostatnia aktualizacja: 2011-02-04, 634 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-02-01, ostatnia aktualizacja: 2011-02-01, 637 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-02-01, ostatnia aktualizacja: 2011-02-01, 637 odsłon   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM CELU PUBLICZNEGO w miejscowości NOWE SIEDLISKO, gmina OSTRÓDA
data publikacji: 2011-02-04, ostatnia aktualizacja: 2011-02-04, 597 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Uzupełnieniu infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno„, przewidzianej do realizacji na działkach nr 143/2, 143/3, 75/16, 75/15, 75/12, 119/3, 66/8, 66/10 położonych w obrębie Rudno, gmina Ostróda, został zgromadzony materiał dowodowy, z którym stronom przysługuje prawo zapoznania i wypowiedzenia się w przedmiotowej sprawie.
data publikacji: 2011-01-31, ostatnia aktualizacja: 2011-01-31, 593 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda informujące, o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora w ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.
data publikacji: 2011-01-26, ostatnia aktualizacja: 2011-01-26, 592 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w obrębie i miejscowości Rudno gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-01-26, ostatnia aktualizacja: 2011-01-26, 576 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wydaniu dnia 11 stycznia 2011 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa śluzy Mała Ruś „ i „ Oznakowanie turystyczne przy tej śluzie’ przewidzianego do realizacji w obrębie Mała Ruś, w miejscowości Międzylesie , gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-01-24, ostatnia aktualizacja: 2011-01-24, 597 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. wszczęcia postępowania oraz przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pt. „ Budowa elektrociepłowni na biogaz, przewidziana do realizacji na działce nr 163 położonej w miejscowości Stary Las, obręb Turznica, gmina Ostróda„.
data publikacji: 2011-01-13, ostatnia aktualizacja: 2011-01-14, 613 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że w dniu 28 grudnia 2010 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku warsztatowego na produkcyjny wraz z rozbudową o część socjalną i przebudową, na działce nr 298/7 położonej w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2011-01-04, ostatnia aktualizacja: 2011-01-04, 582 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że pismem z dnia 21 grudnia 2010 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i udzielenie opinii sanitarnej w sprawie planowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.
data publikacji: 2010-12-27, ostatnia aktualizacja: 2010-12-27, 565 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiajace, że w dniu 17 grudnia 2010 r. wydał postanowienie o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowa śluzy Mała Ruś „ oraz „ Oznakowanie turystyczne przy tej śluzie” przewidzianego do realizacji w obrębie Mała Ruś, w miejscowości Międzylesie , gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-12-27, ostatnia aktualizacja: 2010-12-27, 595 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wszczęciu postępowania na wniosek Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno Sp. z o.o. 14-100 Ostróda w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Uzupełnieniu infrastruktury technologicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Rudno „ na działkach nr 143/2, 143/3, 75/16, 75/15, 75/12, 119/3, 66/8, 66/10 położonych w obrębie Rudno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-12-17, ostatnia aktualizacja: 2010-12-17, 609 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Brzydowo.
data publikacji: 2010-12-14, ostatnia aktualizacja: 2010-12-14, 624 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Grabinek, gmina Ostróda
data publikacji: 2010-12-14, ostatnia aktualizacja: 2010-12-14, 559 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda
data publikacji: 2010-12-14, ostatnia aktualizacja: 2010-12-14, 602 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Durąg, gmina Ostróda
data publikacji: 2010-12-14, ostatnia aktualizacja: 2010-12-14, 608 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Smykówko, gmina Ostróda
data publikacji: 2010-12-14, ostatnia aktualizacja: 2010-12-15, 630 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Smykówko, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-12-02, ostatnia aktualizacja: 2010-12-02, 614 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że na wniosek Pracowni Projektowej Inżynierii Komunalnej w Olsztynie, reprezentowanej przez Pana Grzegorza Bogdana zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Budowę infrastruktury sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla terenu położonego przy ul. 11-go Listopada w Ostródzie „i na obszarze części miejscowości Morliny - gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-11-24, ostatnia aktualizacja: 2010-11-24, 597 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Gierłoż.
data publikacji: 2010-11-24, ostatnia aktualizacja: 2010-11-24, 595 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego przy ul. Polnej w miejscowości Kajkowo gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-11-24, ostatnia aktualizacja: 2010-11-24, 599 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-11-24, ostatnia aktualizacja: 2010-11-24, 593 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego przy ul. Polnej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-11-24, ostatnia aktualizacja: 2010-11-24, 611 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Lipowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-11-24, ostatnia aktualizacja: 2010-11-24, 608 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 8 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Ostróda w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
data publikacji: 2010-11-09, ostatnia aktualizacja: 2010-11-09, 635 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 5 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Ostróda zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
data publikacji: 2010-11-09, ostatnia aktualizacja: 2010-11-09, 702 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 26 października 2010r. dot. podania do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.
data publikacji: 2010-10-29, ostatnia aktualizacja: 2010-10-29, 654 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 20 października 2010 r. na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ostródzie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
data publikacji: 2010-10-29, ostatnia aktualizacja: 2010-10-29, 622 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawaiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie śluzy Mała Ruś i oznakowaniu turystycznym przy śluzie „ w miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-11-03, ostatnia aktualizacja: 2010-11-03, 605 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 18 października 2010 r. na wniosek Wodnej Farmy sp. z o.o. w Iławie wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
data publikacji: 2010-10-25, ostatnia aktualizacja: 2010-10-25, 626 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dnia 31 sierpnia 2009 r. znak: RGP-7624/11/2009 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia.
data publikacji: 2010-11-03, ostatnia aktualizacja: 2010-11-03, 608 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-11-02, ostatnia aktualizacja: 2010-11-02, 628 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego przy ul. Wrzosowej w miejscowości Międzylesie gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-10-20, ostatnia aktualizacja: 2010-10-20, 592 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-10-20, ostatnia aktualizacja: 2010-10-20, 627 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Lubajny i Zwierzewo gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-10-20, ostatnia aktualizacja: 2010-10-20, 629 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Tyrowie”wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia i udzielenie opinii w sprawie planowanego przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.
data publikacji: 2010-10-20, ostatnia aktualizacja: 2010-10-20, 610 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie z dnia 6 października 2010r. dot. budowy infrastruktury technicznej dla strefy przedsiębiorczości w gminie Ostróda
data publikacji: 2010-10-06, ostatnia aktualizacja: 2010-10-06, 613 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ zebrał już wystarczające dowody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na budowie 10 stawów pstrągowych oraz stawu ziemnego o powierzchni 2400 m2 , przewidzianych do realizacji na działce nr 135/1 położonej w miejscowości Wirwajdy, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-10-13, ostatnia aktualizacja: 2010-10-13, 680 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze dla wyboru Rady Gminy w Ostródzie podaje się do publicznej wiadomości informację o podziale Gminy Ostróda na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie:
data publikacji: 2010-09-27, ostatnia aktualizacja: 2010-10-17, 718 odsłon   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ostróda polegające na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek produkcyjny z prze-widzianą produkcją wyrobów stalowych
data publikacji: 2010-09-27, ostatnia aktualizacja: 2010-09-27, 636 odsłon   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ostróda w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na : „ zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek produkcyjny z przewidzianą produkcją wyrobów stalowych z gotowych kształtowników stalowych z wykorzystaniem procesów spawania, wraz z rozbudową o część socjalną i przebudową” przewidzianej do realizacji na działce nr 298/7, położonej w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-09-27, ostatnia aktualizacja: 2010-09-27, 620 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Morliny, Obręb Morliny, gmina Ostróda
data publikacji: 2010-09-27, ostatnia aktualizacja: 2010-09-27, 641 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-09-06, ostatnia aktualizacja: 2010-09-06, 646 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenia Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Spółka z o.o. w Tyrowie postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na modernizacji i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Tyrowie, przewidzianej do realizacji na działce nr 10/50 położonej w obrębie Morliny i działce nr 676/2 położonej w obrębie Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-09-06, ostatnia aktualizacja: 2010-09-06, 649 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 25 sierpnia 2010 r. na wniosek Związku Gmin Regionu Ostródzko -Iławskiego „ CZYSTE ŚRODOWISKO „ w Ostródzie wydana została decyzja Nr 2/2010, znak : RGP-7624/14/2009 dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Przebudowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w miejscowości Rudno, gmina Ostróda „.
data publikacji: 2010-08-31, ostatnia aktualizacja: 2010-08-31, 848 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w części miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-08-31, ostatnia aktualizacja: 2010-08-31, 690 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 19 sierpnia 2010 r. na wniosek Pani Grażyny Tochman „ EUROPOL „ Przedsiębiorstwo Projektowo -Usługowego w Olsztynie działającej z upoważnienia Wójta Gminy Ostróda wydana została decyzja Nr 1/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej dla zespołu działek nr 85/5 85/6, 85/9, 85/37, 85/32, 85/16, 85/21, 85/13, 85/33, 85/27, 85/7, 83, 136/24, 74/9, 77, 130, 136/8, 79/8, 79/2, 136/7, 136/3, 134/4, 134/2, 79/11 i 135/1 położonych w miejscowości Kątno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-08-24, ostatnia aktualizacja: 2010-08-24, 664 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda informujące ogół społeczeństwa, że w trakcie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie 10 stawów pstrągowych oraz stawu ziemnego o powierzchni 2400 m2 na działce nr 135/1 położonej w miejscowości Wirwajdy, gmina Ostróda na obszar Natura 2000 Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk „ Dolina Drwęcy „ (PLH280001) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska przekazał raport o oddziaływaniu tego przedsięwzięcia na wspomniany obszar.
data publikacji: 2010-08-20, ostatnia aktualizacja: 2010-08-20, 643 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające, że w dniu 12 sierpnia 2010 r. inwestor Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie złożył uzupełniony Raport ddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
data publikacji: 2010-08-19, ostatnia aktualizacja: 2010-08-19, 716 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa zbiornika retencyjnego wraz z budowlą piętrzącą „ na działce Nr 3159/4 położonej w obrębie Glaznoty, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-08-16, ostatnia aktualizacja: 2010-08-16, 624 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Brzydowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-08-16, ostatnia aktualizacja: 2010-08-16, 628 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w toku postępowania zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach organ zebrał już wystarczające dowody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w miejscowości Kątno.
data publikacji: 2010-08-16, ostatnia aktualizacja: 2010-08-16, 624 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda podające do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tyrowie „ przewidziana do realizacji na działce nr 10/50 położonej w obrębie Morliny i działce nr 676/2 położonej w obrębie Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-08-16, ostatnia aktualizacja: 2010-08-16, 625 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że postanowieniem z dnia 28 lipca 2010 r. stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-08-10, ostatnia aktualizacja: 2010-08-24, 675 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kraplewo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-07-12, ostatnia aktualizacja: 2010-07-12, 652 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Ryńskie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-07-12, ostatnia aktualizacja: 2010-07-12, 654 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Smykówko, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-07-12, ostatnia aktualizacja: 2010-07-12, 666 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy zawiadamiające, że postanowieniem z dnia 21 czerwca 2010 r. znak: RGP-7624/9/2010 stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i sieci wodociągowej w miejscowości Kątno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-06-25, ostatnia aktualizacja: 2010-06-25, 654 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-06-25, ostatnia aktualizacja: 2010-06-25, 649 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Pietrzwałd, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-06-08, ostatnia aktualizacja: 2010-06-08, 674 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego przy ul. Jeziornej w miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-06-09, ostatnia aktualizacja: 2010-06-09, 696 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda, podaje do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.
data publikacji: 2010-05-14, ostatnia aktualizacja: 2010-06-22, 697 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie w celu uzyskania opinii dotyczącej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu oddziaływania dla przedsięwzięcia polegającego na „ budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków oraz sieci wodociągowej dla zespołu działek w miejscowości Kątno „ gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-05-06, ostatnia aktualizacja: 2010-05-06, 686 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w związku z toczącym się postępowaniem, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia przekazane zostały warunki realizacji przedsięwzięcia w celu uzgodnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie.
data publikacji: 2010-05-06, ostatnia aktualizacja: 2010-05-06, 684 odsłon   Strona gotowa do druku
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ostróda o przystąpieniu do opracowania zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.
data publikacji: 2010-04-23, ostatnia aktualizacja: 2010-04-23, 701 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-04-13, ostatnia aktualizacja: 2010-04-13, 716 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kątno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-04-13, ostatnia aktualizacja: 2010-04-13, 688 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kątno i Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-04-13, ostatnia aktualizacja: 2010-04-13, 668 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-04-13, ostatnia aktualizacja: 2010-04-13, 673 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że na wniosek Gminy Ostróda w imieniu której z upoważnienia występuje „EUROPOL” Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe w Olsztynie zostało wszczęte postępowanie administracyjne dnia 30 marca 2010 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla terenu zabudowy mieszkaniowej przewidzianej do realizacji na działkach nr 85/5, 85/6, 85/9, 85/37, 85/32, 85/16, 85/21, 85/13, 85/33, 85/27, 85/7, 83, 136/24, 74/9, 77, 130, 136/8, 79/8, 79/2, 136/7, 136/3, 134/4, 134/2, 79/11 położonych w miejscowości Kątno, gmina Ostróda„
data publikacji: 2010-04-13, ostatnia aktualizacja: 2010-04-13, 656 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-04-01, ostatnia aktualizacja: 2010-04-01, 667 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w dniu 16 marca 2010 r. wydane zostało postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW oraz linii energetycznej kablowej SN wraz z drogą dojazdową z placem manewrowym na działkach nr 208 i 181 położonych w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-03-18, ostatnia aktualizacja: 2010-03-18, 759 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w obwieszczeniu z dnia 15 lutego 2010 r. odnośnie wszczętego postępowania administracyjnego na wniosek Ostróda Recycling w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia użyto mylnego określenia dotyczącego zakresu działalności.
data publikacji: 2010-03-11, ostatnia aktualizacja: 2010-03-11, 684 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w obwieszczeniu z dnia 15 lutego 2010 r. odnośnie wszczętego postępowania administracyjnego na wniosek Recykling Edyta Jaskółowska w Ostródzie użyto mylnego określenia dotyczącego zakresu działalności, po wnikliwym przeanalizowaniu załączonych dokumentów przedmiotowa działalność polegała będzie na „ Zbiórce i magazynowaniu odpadów tworzyw sztucznych, tekstylii, szkła i drewna „, przewidziana do realizacji na działce nr 194/7 obręb Kątno i działce nr 194/5 obręb Stare Jabłonki położonych w miejscowości Szklarnia, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-02-25, ostatnia aktualizacja: 2010-02-25, 725 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 23 lutego 2010 r. wydane zostało postanowienie w sprawie przekazania akt sprawy zgodnie z kompetencją do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.
data publikacji: 2010-03-17, ostatnia aktualizacja: 2010-03-17, 684 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, podające do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego na terenie gminy Ostróda na działce nr 352 położonej w miejscowości Lubajny, polegającego na wykonaniu stawu wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne.
data publikacji: 2010-03-17, ostatnia aktualizacja: 2010-03-17, 681 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Tyrowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-03-17, ostatnia aktualizacja: 2010-03-17, 676 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie zawiadamiające o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kablowej nn 0,4 kV , przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 63/1 i 135/1 położonych w miejscowości Kątno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-02-19, ostatnia aktualizacja: 2010-02-19, 676 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, Gmina Ostróda, polegające na budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia nN 0,4 kW wraz ze złączem kablowo - pomiarowym do zasilania zabudowy mieszkalnej przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 241/11, 241/19, 241/21 i 241/24 położonych w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda
data publikacji: 2010-02-18, ostatnia aktualizacja: 2010-02-18, 679 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Ostrowin, gmina Ostróda, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV , przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 34/3, 35/1, 12/3, 13/2 i 94/1 położonych w miejscowości Ostrowin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-02-18, ostatnia aktualizacja: 2010-02-18, 687 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda, polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV , przewidzianej do realizacji na działkach oznaczonych nr geodezyjnymi 166/60, 166/64, 160, 166/63 i 243/4 położonych w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-02-18, ostatnia aktualizacja: 2010-02-18, 705 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, zawiadamiające się że na wniosek Ostróda Recycling Edyta Jaskółowska ul. Przemysłowa 8e, 14-100 Ostróda zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środo-wiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „„ Zbiórce, selekcjonowaniu i magazynowaniu odpadów zmieszanych „ , przewidzianej do realizacji na działce nr 194/7 obręb Kątno i działce nr 194/5 obręb Stare Jabłonki położonych w miejscowości Szklarnia, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-02-18, ostatnia aktualizacja: 2010-02-18, 744 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie zawiadamiające, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie w dniu 25 stycznia 2010 r. wydał postanowienie o uzgodnieniu projektu decyzji o lokalizacji inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1/3, 1/5, 1/6, 1/7 i 135/1 położonych w miejscowości Kątno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-02-18, ostatnia aktualizacja: 2010-02-18, 670 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda w związku z toczącym się postępowaniem, zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie, gmina Ostróda zmierzającym do wydania decyzji
data publikacji: 2010-02-05, ostatnia aktualizacja: 2010-02-19, 702 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, Gmina Ostróda polegającym na prowadzanym postępowaniu administracyjnym sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia z przyłączem gazowym, przewidzianego do realizacji na działkach nr nr 96/12, 96/10 i 191/3 położonych przy ulicy Świetlińskiej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-02-05, ostatnia aktualizacja: 2010-02-05, 718 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „ Budowa 10 szt. stawów pstrągowych i stawu ziemnego o pow. 2400 m2, przewidzianych do realizacji na działce nr 135/1 położonej w miejscowości Wirwajdy, gmina Ostróda
data publikacji: 2010-02-05, ostatnia aktualizacja: 2010-02-05, 717 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanym postanowieniu o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 35 domków letniskowych na działce nr 10/10 położonej w miejscowości Ruś Mała, obręb Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-01-27, ostatnia aktualizacja: 2010-01-27, 699 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanym postanowieniu o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 77 domków rekreacyjnych na działkach nr 41/1 i 41/4 położonych w miejscowości Ruś Mała, obręb Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-01-27, ostatnia aktualizacja: 2010-01-27, 678 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanym postanowieniu o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie 8 domków rekreacyjnych na działce nr 76/5 położonej w miejscowości Czerwona Karczma, obręb Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-01-27, ostatnia aktualizacja: 2010-01-27, 673 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ Przebudowie drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie „ gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-01-12, ostatnia aktualizacja: 2010-01-12, 678 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrociepłowni gazowej o mocy elektrycznej 3,9 MWe i mocy cieplnej 5,36 MW, przewidzianej do realizacji na działce Nr 10/36 położonej w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-01-08, ostatnia aktualizacja: 2010-01-08, 681 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1/3, 135/1, 1/5, 1/6 i 1/7 położonych w miejscowości Kątno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-01-08, ostatnia aktualizacja: 2010-01-08, 715 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wóta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 27 listopada 2009 r. inwestor, Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ostródzie złożył Raport o oddziaływaniu na środowisko.
data publikacji: 2010-01-07, ostatnia aktualizacja: 2010-01-07, 724 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej decyzji znak: RGP-7624/32/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty odchowu drobiu na 2500 szt. indyków na działce nr 27/3 w miejscowości Wirwajdy, gmina Ostróda.
data publikacji: 2010-01-04, ostatnia aktualizacja: 2010-01-04, 695 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda informujące, o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
data publikacji: 2009-12-16, ostatnia aktualizacja: 2009-12-17, 727 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda informujące o wystąpieniu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora.
data publikacji: 2009-12-16, ostatnia aktualizacja: 2009-12-16, 722 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że na wniosek Stowarzyszenia Domków Rekreacyjnych w Małej Rusi z siedzibą w Ostródzie z dnia 17 listopada 2009 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne znak: RGP-7624/13/2009 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie 35 domków letniskowych, przewidzianych do realizacji na działce nr 10/10 położonej w miejscowości Ruś Mała, obręb Mała Ruś - gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-12-16, ostatnia aktualizacja: 2009-12-16, 706 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 10 grudnia 2009 r. na wniosek Pracowni Projektowej Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan w Olsztynie organ zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla terenu położonego przy ul. 11 Listopada w Ostródzie i terenie części miejscowości Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-12-17, ostatnia aktualizacja: 2009-12-17, 661 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości kajkowo, gmina ostróda polegające na budowie gazociągu niskiego ciśnienia i przyłącza gazowego do działki nr 52/16, przewidzianego do realizacji na działkach nr nr 52/16, 52/10 i 193 położonych przy ul. Bukowej w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda. Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
data publikacji: 2009-12-09, ostatnia aktualizacja: 2009-12-09, 683 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające się że na wniosek Gminy Miejskiej Ostróda w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24 w imieniu której z upoważnienia występuje Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan w Olsztynie ul. Piłsudskiego 55B/11, 10- 577 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne dnia 31 sierpnia 2009 r. znak : RGP-7624/11/2009 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla terenu położonego przy ul. 11-go Listopada w Ostródzie i terenie części miejscowości Morliny - gmina Ostróda„. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
data publikacji: 2009-12-09, ostatnia aktualizacja: 2009-12-09, 685 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Dziadyk, Gmina Ostróda, polegającym na budowie stawu retencyjnego o powierzchni około 5 ha i głębokości 1,80 m i deszczowni do nawadniania użytków rolnych, przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 13/1, 37, 100, 101/1, 101/2, 102, 16/3, 36/1, 89/4, 66/4, 89/11 i 3/2 położonych w miejscowości Dziadyk, gmina Ostróda. Zainteresowani mogą składać w Urzędzie Gminy w Ostródzie uwagi i wnioski do planowanej inwestycji w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia.
data publikacji: 2009-12-09, ostatnia aktualizacja: 2009-12-09, 671 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 8 domków rekreacyjnych na działce Nr 76/5 położonej na terenie Selezjańskiego Ośrodka Młodzieżowego „ORATORIUM - DOMINIK„ w miejscowości Czerwona Karczma, gmina Ostróda. Uwagi i wnioski należy kierować na adres Urzędu Gminy Ostróda, w terminie 21 dni.
data publikacji: 2009-12-09, ostatnia aktualizacja: 2009-12-09, 696 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej decyzji Nr 10/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. znak: RGP-7624/7/2009 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych nr 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 i 12 oraz przepompowni ścieków P1 ze zbiornikiem awaryjnym na ścieki i złączem kablowym, przewidzianej do realizacji na działkach nr 151/7, 152/3, 153/15, 153/71, 153/72, 153/73, 153/75 i 152/3, położonych w miejscowości Nastajki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-12-03, ostatnia aktualizacja: 2009-12-03, 686 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 23 listopada 2009 r. na wniosek Państwa Henryki i Ryszarda Rębkowskich wydane zostało postanowienie znak: RGP-7624/10/2008 o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ubojni drobiu, przewidzianej do realizacji na działkach nr 251/4 i 266/51 położonych w miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-12-03, ostatnia aktualizacja: 2009-12-03, 724 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrociepłowni gazowej o mocy elektrycznej 3,9 MWe i mocy cieplnej 5,36 MW, przewidzianej do realizacji na działce Nr 10/36, położonej w miejscowości Morliny „ , gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-11-23, ostatnia aktualizacja: 2009-11-23, 731 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-11-23, ostatnia aktualizacja: 2009-11-23, 708 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szafranki obręb Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-11-23, ostatnia aktualizacja: 2009-11-23, 719 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w postępowaniu w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 oraz zmiany lokalizacji przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji na działkach nr 151/7, 152/3, 153/15, 153/71, 153/72, 153/73, 153/75 i 152/3 położonych w miejscowości Nastajki, gmina Ostróda stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się odnośnie dotychczas zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgromadzonych żądań przed wydaniem decyzji orzekającej, co do istoty sprawy.
data publikacji: 2009-11-23, ostatnia aktualizacja: 2009-11-23, 667 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że wydane zostało postanowienie znak: RGP-7624/7/2009 o odstąpieniu od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12, przewidzianej do realizacji na działkach nr 151/7, 152/3, 153/15, 153/71, 153/72, 153/73, 153/75, 152/3 położonych w miejscowości Nastajki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-11-16, ostatnia aktualizacja: 2009-11-16, 674 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w dniu 2 listopada 2009 r. wydane zostało postanowienie znak: RGP-624/9/2009 o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie budynku inwentarskiego - chlewni na 80 macior, przewidzianego do realizacji na działce nr 237 położonej w miejscowości Grabinek, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-11-04, ostatnia aktualizacja: 2009-11-04, 677 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 2 listopada 2009 r. na wniosek KLM - ENERGIA Sp. z o.o. w Smykówku wydana została decyzja znak: RGP-7624/8/2009 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni na biomasę o mocy 0,9 MW na działce Nr 3/13 położonej w miejscowości Smykówko, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-11-04, ostatnia aktualizacja: 2009-11-04, 793 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda informujące, że wystąpiono o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Starosty Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
data publikacji: 2009-10-21, ostatnia aktualizacja: 2009-10-21, 734 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na budowie drogi - ul. Bursztynowej wraz z odwodnieniem, przewidzianej do realizacji na działkach nr 145/6, 147/25 i 147/28 położonych w miejscowości Wałdowo, został zgromadzony materiał dowodowy.
data publikacji: 2009-10-19, ostatnia aktualizacja: 2009-10-19, 679 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że wydane zostało postanowienie znak: RGP-7624/3/2009 o odstąpieniu konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi - ul. Bursztynowej wraz z odwodnieniem, przewidzianej do realizacji na działkach nr 145/6, 147/25 i 147/28 położonych w miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-10-19, ostatnia aktualizacja: 2009-10-19, 680 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Lipowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-10-02, ostatnia aktualizacja: 2009-10-02, 691 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-10-02, ostatnia aktualizacja: 2009-10-02, 746 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy informujące o wystąpieniu o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Starosty Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
data publikacji: 2009-09-04, ostatnia aktualizacja: 2009-09-04, 724 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie budynku inwentarskiego - chlewni na 80 macior „ przewidzianej do realizacji na działce nr 237 położonej w miejscowości Grabinek, obręb Grabin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-09-02, ostatnia aktualizacja: 2009-09-02, 711 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji z dnia 2 marca 2006 r. znak: RGP-7624/4/2005 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ zmianie lokalizacji przepompowni ścieków P1 ze zbiornikiem do awaryjnego gromadzenia ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą z działki Nr 153/73 na działkę 153/75 oraz zmianie trasy przebiegu kanalizacji grawitacyjnej przewidzianej do realizacji na działach nr 151/3, 151/6, 153/15, 152/3, 153/72 i 151/7 w miejscowości Nastajki, obręb Wirwajdy „ gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-09-02, ostatnia aktualizacja: 2009-09-02, 706 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie elektrowni na biomasę o mocy 0,9 MW , przewidzianej do realizacji na działce nr 3/13 położonej w miejscowości Smykówko, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-09-03, ostatnia aktualizacja: 2009-09-03, 742 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że zostało zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji na działkach nr 1/5, 1/6, 1/7, 5/71 i 135/1 położonych w miejscowości Kątno „gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-08-24, ostatnia aktualizacja: 2009-08-24, 705 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-08-26, ostatnia aktualizacja: 2009-08-26, 732 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Międzylesie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-08-25, ostatnia aktualizacja: 2009-08-25, 788 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Warlity Wielkie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-08-25, ostatnia aktualizacja: 2009-08-25, 728 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda podające do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego na terenie gminy Ostróda na działkach nr 41/1 i 41/4, polegającego na budowie 77 domków rekreacyjnych.
data publikacji: 2009-08-25, ostatnia aktualizacja: 2009-08-25, 725 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kątno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-08-25, ostatnia aktualizacja: 2009-08-25, 762 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości SzafrankI, Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-08-24, ostatnia aktualizacja: 2009-08-24, 702 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Pancerzyn i Durąg, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-08-24, ostatnia aktualizacja: 2009-08-24, 780 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie zawiadamiające o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV dla zasilenia zabudowy mieszkalno - usługowej w miejscowości Szafranki , przewidzianej do realizacji 263, 264/1, 330/84, 284, 330/80, 330/43, 255 i 256 położonych w miejscowości Szafranki , obręb Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-08-17, ostatnia aktualizacja: 2009-08-17, 716 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie zawiadamiające o prowadzanym postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV i węzła rozdzielczego SN/SN 15/15kV dla zasilenia zabudowy mieszkalno - usługowej przy ul. Turystycznej w miejscowości Wałdowo, przewidzianej do realizacji 142/1 i 144/57 położonych w miejscowości Wałdowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-08-17, ostatnia aktualizacja: 2009-08-17, 722 odsłon   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ostróda informujące że na wniosek Stowarzyszenia Społeczno Gospodarczego „Bursztynowa Droga„ w imieniu, którego występuje z upoważnienia GIGA Leszek Szymański zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie ulicy Bursztynowej wraz z odwodnieniem, przewidzianej do realizacji na działkach nr 145/6, 147/25, 147/28 położonych w miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś i działce nr 588 obręb nr 1 miasta Ostróda
data publikacji: 2009-08-09, ostatnia aktualizacja: 2009-08-09, 710 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wysoka Wieś, obręb Wygoda, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-07-24, ostatnia aktualizacja: 2009-07-24, 725 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w obrębie Stare Jabłonki i Ostrowin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-07-24, ostatnia aktualizacja: 2009-07-24, 727 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-07-20, ostatnia aktualizacja: 2009-07-20, 744 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-07-20, ostatnia aktualizacja: 2009-07-20, 714 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-07-16, ostatnia aktualizacja: 2009-07-16, 756 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanejdecyzji znak: RGP-7624/24/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, przewidzianej do realizacji na działkach nr 432/24, 432/52, 648, 646/38, 572/8, 670/4, 576/3, 578/4, 581/7, 676/41, 676/42, 431/7, 676/39, 557/1 położonych w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-07-13, ostatnia aktualizacja: 2009-07-13, 752 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, zawiadamiające, że dnia 6 lipca 2009 r. wydał postanowienie o sprostowaniu z urzędu decyzji z dnia 16 marca 2009 r. znak: RGP-7624/17/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Ruś Mała ze względu na zaistniałą omyłkę drukarską polegającą na pominięciu działek oznaczonych nr geodezyjnymi 3055/9, 18, 179 i 16, na których zostały usytuowane przedmiotowe sieci położone w miejscowości Ruś Mała.
data publikacji: 2009-07-13, ostatnia aktualizacja: 2009-07-13, 690 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. informacji o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego na terenie gminy Ostróda na działce nr 4/103 w miejscowości Morliny, polegającego na zmianie sposobu użytkowania obiektu inwentarskiego z przeznaczeniem na halę sortowni odpadów oraz łącznika pomiędzy obiektami z przeznaczeniem na pomieszczenia socjalno - bytowe.
data publikacji: 2009-06-29, ostatnia aktualizacja: 2009-06-29, 752 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dot. decyzja znak: RGP-7624/15/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie Zakładu Wytwórni Betonu z przenośnym urządzeniem technicznym, przewidzianej do realizacji na działce nr 19/1 położonej w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-06-22, ostatnia aktualizacja: 2009-06-22, 743 odsłon   Strona gotowa do druku
Ogloszenie /Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-06-10, ostatnia aktualizacja: 2009-06-10, 734 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-05-28, ostatnia aktualizacja: 2009-05-28, 743 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Samborowo gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-05-26, ostatnia aktualizacja: 2009-05-26, 790 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-05-27, ostatnia aktualizacja: 2009-05-27, 727 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kątno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-05-11, ostatnia aktualizacja: 2009-05-11, 801 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „ Budowa Stacjonarnej Wytwórni Betonu na działce Nr 129 położonej w miejscowości Tyrowo „ na rzecz DUKE INTERNATIONAL Sp. z o.o. w Sopocie.
data publikacji: 2009-05-07, ostatnia aktualizacja: 2009-05-07, 778 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda podaje do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
data publikacji: 2009-05-05, ostatnia aktualizacja: 2009-05-05, 781 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda podaje do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji ds. referendum w wyborach do referendum gminnego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
data publikacji: 2009-05-06, ostatnia aktualizacja: 2009-05-06, 760 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-04-08, ostatnia aktualizacja: 2009-04-08, 773 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że wydane zostało postanowienie znak: RGP-7624/22/2008 o odstąpieniu konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i remoncie Hotelu Anders - Resort & Spa, przewidzianego do realizacji na działce nr 169 położonej w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-03-26, ostatnia aktualizacja: 2009-03-26, 759 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, o wydanym postanowieniu znak: RGP-7624/22/2008 o odstąpieniu konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i remoncie Hotelu Anders - Resort & Spa, przewidzianego do realizacji na działce nr 169 położonej w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-03-26, ostatnia aktualizacja: 2009-03-26, 785 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda podające do publicznej wiadomości o wydanej w dniu 16 marca 2009 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda w Ostródzie dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-03-20, ostatnia aktualizacja: 2009-03-20, 776 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-03-18, ostatnia aktualizacja: 2009-03-18, 1036 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda podające do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego na terenie gminy Ostróda na działce nr 168 w miejscowości Tyrowo, polegającego na wymianie zbiorników magazynowych paliwa na nowe zbiorniki dwuścienne z monitoringiem wycieków.
data publikacji: 2009-03-18, ostatnia aktualizacja: 2009-03-18, 750 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Samborowo gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-03-26, ostatnia aktualizacja: 2009-03-26, 790 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-03-09, ostatnia aktualizacja: 2009-03-09, 793 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego części miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-02-27, ostatnia aktualizacja: 2009-02-27, 852 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-02-27, ostatnia aktualizacja: 2009-02-27, 830 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-02-27, ostatnia aktualizacja: 2009-02-27, 758 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 17 lutego 2008 r. na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie w imieniu której z upoważnienia Wójta Gminy Ostróda występuje Pani Grażyna Tochman „ EUROPOL „ Przedsiębiorstwo Projektowo - Usługowe z siedzibą w Olsztynie, wydane zostało postanowienie znak : RGP-7624/17/2008 o odstąpieniu konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, przewidzianego w miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-02-23, ostatnia aktualizacja: 2009-02-23, 879 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-02-18, ostatnia aktualizacja: 2009-02-18, 803 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda podające do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na rozbudowie i remoncie Hotelu Anders - Resort & Spa w Starych Jabłonkach, przewidzianej do realizacji na działce nr 169 położonej w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-02-23, ostatnia aktualizacja: 2009-02-23, 803 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda podające do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na budowie trzech elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Kajkowo, przewidzianego do realizacji o realizacji na działkach nr nr 129, 133/7, 131/4 położonych w miejscowości Kajkowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-02-12, ostatnia aktualizacja: 2009-02-12, 835 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Ostrowin gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-01-30, ostatnia aktualizacja: 2009-01-30, 814 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Ostrowin gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-01-30, ostatnia aktualizacja: 2009-01-30, 782 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że dnia 29 grudnia 2008 r. na wniosek Gminy Ostróda , wydana została decyzja znak : RGP-7624/19/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na przebudowie mostu przez rzekę Gizelę w miejscowości Kołodziejki w ciągu drogi krajowej nr 15 na odcinku Lubawa - Ostróda 346 + 678.
data publikacji: 2009-01-08, ostatnia aktualizacja: 2009-01-08, 811 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda zawiadamia że dnia 29 grudnia 2008 r. na wniosek Polskie Mięso i Wędliny „ ŁUKOSZ „ w Chybie wydane zostało postanowienie znak : RGP-7624/12/2008 o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie mechaniczno - chemicznej podczyszczalni ścieków przemysłowych z zakładu ubojni drobiu, przewidzianej do realizacji na działce nr 398/2 położonej w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-01-08, ostatnia aktualizacja: 2009-01-08, 805 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami, przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 3072/4, 3072/8, 3055/17, 3072/7, 42, 3/6, 3055/21, 3055/22, 3055/8, 6, 21/1, 7/4, 45/3, 24/1, 10/18, 10/7, 3055/18, 10/15, 45/4, 45/5, 68, 45/4, 20/2, 20/3, 20/4, 10/16, 10/17, 10/21, 10/9, 41/1 w miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-01-08, ostatnia aktualizacja: 2009-01-08, 803 odsłon   Strona gotowa do druku
Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającej na budowie mechaniczno - chemicznej podczyszczalni ścieków przemysłowych z zakładu ubojni indyka, przewidzianej do realizacji na działce nr 398/2 położonej w miejscowości Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-01-08, ostatnia aktualizacja: 2009-01-08, 777 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda, że dnia 19 grudnia 2008 r. na wniosek Gminy Ostróda , wydana została decyzja znak: RGP-7624/20/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie laboratorium doświadczalnego trzody chlewnej na 100 szt. macior, przewidzianej do realizacji na działce nr 20/3 położonej w miejscowości Bałcyny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2009-01-05, ostatnia aktualizacja: 2009-01-05, 816 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów części miejscowości: Zwierzewo, Stare Jabłonki, Kajkowo.
data publikacji: 2008-12-22, ostatnia aktualizacja: 2008-12-22, 861 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Ruś Mała, obręb Mała Ruś gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-12-18, ostatnia aktualizacja: 2008-12-18, 849 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o odstąpieniu konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie laboratorium doświadczalnego trzody chlewnej na 100 szt. macior (161 DJP ), przewidzianego do realizacji na działce nr 20/3 w miejscowości Bałcyny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-12-11, ostatnia aktualizacja: 2008-12-11, 847 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, że dnia 8 grudnia 2008 r. na wniosek Gminy Ostróda, wydane zostało postanowienie znak: RGP-7624/18/2008 o konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 50 MW ( 20 turbin wiatrowych o mocy 2,5 MW każda ), przewidzianych do realizacji na działkach nr 126/80, 126/81, 3/19, 3/20, 3/21, 192/3, 192/4, 192/5, 193/1, 193/2, 7/1, 9/37, 9/38, 9/39, 9/40, 9/41, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 położonych w miejscowości Pancerzyn i Durąg.
data publikacji: 2008-12-09, ostatnia aktualizacja: 2008-12-09, 939 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Rudno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-11-24, ostatnia aktualizacja: 2008-11-24, 874 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda podające do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia realizowanego na terenie gminy Ostróda w miejscowości Bałcyny.
data publikacji: 2008-11-26, ostatnia aktualizacja: 2008-11-26, 903 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-11-19, ostatnia aktualizacja: 2008-11-19, 841 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Rudno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-10-23, ostatnia aktualizacja: 2008-10-23, 865 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy 50 MW (20 turbin wiatrowych o mocy 2,5 MW każda), przewidzianego do realizacji na działkach Nr 126/80, 126/81, 3/19, 3/20, 3/21, 192/3, 192/4, 192/5, 193/1, 193/2, 7/1, 9/37, 9/38, 9/39, 9/40, 9/41, 11/1, 11/2, 11/3, 11/4 położonych w obrębie Pancerzyn oraz Durąg, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-10-08, ostatnia aktualizacja: 2008-10-08, 989 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowościach Pancerzyn, Durąg obręby Pancerzyn, Durąg z oddziaływaniem na tereny położone w obrębach Pancerzyn i Durąg gmina Ostróda oraz obrębach Domkowo i Glądy gmina Grunwald.
data publikacji: 2008-10-08, ostatnia aktualizacja: 2008-10-08, 1013 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 28 lipca 2008 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda w Ostródzie dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku Górka - Szafranki do oczyszczalni ścieków w Tyrowie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-07-28, ostatnia aktualizacja: 2008-07-28, 896 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej w dniu 28 lipca 2008 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda w Ostródzie dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej w miejscowości Górka, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-07-28, ostatnia aktualizacja: 2008-07-28, 873 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej w dniu 28 lipca 2008 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda w Ostródzie dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej z przepompowniami dla miejscowości Lichtajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-07-29, ostatnia aktualizacja: 2008-07-29, 925 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej w dniu 28 lipca 2008 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda w Ostródzie dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej w miejscowości Ornowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-07-29, ostatnia aktualizacja: 2008-07-29, 881 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej w dniu 28 lipca 2008 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda w Ostródzie dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej i sieci wodociągowej w miejscowości Ostrowin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-07-29, ostatnia aktualizacja: 2008-07-29, 908 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej w dniu 8 lipca 2008 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda w Ostródzie dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w uzupełnieniu związanym z dodatkowymi wnioskami o podłączenie poszczególnych posesji do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej i umożliwieniem podłączenia części wsi aglomeracji Szyldak do systemu kanalizacji aglomeracji Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-07-10, ostatnia aktualizacja: 2008-07-10, 883 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanym postanowieniu znak: RGP-7624/22/2007 o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Górka, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-06-27, ostatnia aktualizacja: 2008-06-27, 913 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanym postanowieniu znak: RGP-7624/31/2007 o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami dla miejscowości Lichtajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-06-27, ostatnia aktualizacja: 2008-06-27, 923 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanym postanowieniu znak: RGP-7624/29/2007 o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej dla miejscowości Ornowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-06-27, ostatnia aktualizacja: 2008-06-27, 938 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanym postanowieniu znak: RGP-7624/27/2007 o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami i sieci wodociągowej dla miejscowości Ostrowin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-06-27, ostatnia aktualizacja: 2008-06-27, 900 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej w dniu 6 czerwca 2008 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda w Ostródzie dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej z przyłączami w miejscowości Ruś Mała, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-06-12, ostatnia aktualizacja: 2008-06-12, 908 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej w dniu 19 maja 2008 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda w Ostródzie dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno - grawitacyjnej w miejscowości Żurejny i Kątno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-06-12, ostatnia aktualizacja: 2008-06-12, 891 odsłon   Strona gotowa do druku
Ogłoszenie /Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów części miejscowości: Zwierzewo, Stare Jabłonki, Kajkowo, Mała Ruś.
data publikacji: 2008-06-03, ostatnia aktualizacja: 2008-06-03, 957 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w obrębie Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-05-12, ostatnia aktualizacja: 2008-05-12, 947 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Szafranki obręb Kajkowo gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-05-12, ostatnia aktualizacja: 2008-05-12, 889 odsłon   Strona gotowa do druku
Na podstawie Uchwały Nr XIX/132/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Ornowo, zwołuję Wiejskie Zebranie Wyborcze w Sołectwie Ornowo na dzień 12 maja 2008r. godz. 18.00 w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie
data publikacji: 2008-04-30, ostatnia aktualizacja: 2008-04-30, 872 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanym postanowieniu znak: RGP-7624/9/2007 o odstąpieniu od sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Górka - Szafranki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-04-21, ostatnia aktualizacja: 2008-04-21, 903 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej w dniu 14 kwietnia 2008 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda w Ostródzie dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w miejscowości Pietrzwałd, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-04-18, ostatnia aktualizacja: 2008-04-18, 889 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy o wydanym postanowieniu znak: RGP-7624/20/2007 o uznaniu za konieczne sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kurnika na 3750 szt. tj. 90 Dużych Jednostek Przeliczeniowych przewidzianego do realizacji na działce Nr 454/10 położonej w miejscowości Samborowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-04-15, ostatnia aktualizacja: 2008-04-15, 859 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanym postanowieniu o odstąpieniu od raportu oddziaływania na środowisko znak: RGP-7624/12/2007 na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Żurejny i Kątno, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-04-14, ostatnia aktualizacja: 2008-04-14, 878 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Lipowo gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-04-09, ostatnia aktualizacja: 2008-04-09, 1317 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym realizowanego jako uzupełnienie w ramach aglomeracji Samborowo w miejscowościach: Samborowo, Wirwajdy, Naprom, Pietrzwałd, Zajączki, Kraplewo, Brzydowo, Turznica, Stary Las i Reszki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-04-07, ostatnia aktualizacja: 2008-04-07, 887 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego części miejscowości Szafranki, obręb Kajkowo gmina Ostróda
data publikacji: 2008-03-05, ostatnia aktualizacja: 2008-03-05, 960 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Rudno, gmina Ostróda
data publikacji: 2008-03-04, ostatnia aktualizacja: 2008-03-04, 937 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szyldak, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-02-27, ostatnia aktualizacja: 2008-02-27, 909 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Wysoka Wieś i dla zabudowy siedliskowej w miejscowości Glaznoty wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Klonowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-02-27, ostatnia aktualizacja: 2008-02-27, 905 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie w sprawie zwołania Wiejskiego Zebrania Wyborczego w Sołectwie Wałdowo na dzień 15 lutego 2008r. godz. 18.00 w Świetlicy Parafialnej w Wałdowie w sprawie wyborów Sołtysa
data publikacji: 2008-02-05, ostatnia aktualizacja: 2008-02-05, 938 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Morliny gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-01-31, ostatnia aktualizacja: 2008-01-31, 873 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wysoka Wieś dla zabudowy siedliskowej wraz z rozbudową oczyszczalni ścieków w miejscowości Klonowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-02-11, ostatnia aktualizacja: 2008-02-11, 900 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-01-07, ostatnia aktualizacja: 2008-01-07, 947 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Stare Jabłonki gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-01-07, ostatnia aktualizacja: 2008-01-07, 928 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanym postanowieniu znak: RGP-7624/18/2007 o odstąpieniu od konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w miejscowości Mała Ruś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-01-09, ostatnia aktualizacja: 2008-01-09, 918 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Lipowo, gmina Ostróda i miejscowości Kołodziejki, gmina Lubawa.
data publikacji: 2008-01-11, ostatnia aktualizacja: 2008-01-11, 955 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego realizowanego jako uzupełnienie w ramach aglomeracji Samborowo w miejscowościach: Samborowo, Wirwajdy, Naprom, Pietrzwałd, Zajączki, Kraplewo, Brzydowo, Turznica, Stary Las i ReszkI, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-01-14, ostatnia aktualizacja: 2008-01-14, 975 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-12-18, ostatnia aktualizacja: 2007-12-18, 944 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Pietrzwałd, gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-12-19, ostatnia aktualizacja: 2007-12-19, 904 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 30 listopada 2007 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „ Rozbudowa drogi krajowej nr 16 na odcinku Samborowo - droga krajowa nr 15 ( m. Ornowo ) od km 86 ÷ 500 do około 95 ÷ 500 „.
data publikacji: 2007-12-10, ostatnia aktualizacja: 2007-12-10, 942 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 30 listopada 2007r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji Samborowo ze skierowaniem ścieków do istniejącej oczyszczalni ścieków w Samborowie, gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-12-10, ostatnia aktualizacja: 2007-12-10, 907 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Ostrowin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-11-19, ostatnia aktualizacja: 2007-11-19, 904 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-11-20, ostatnia aktualizacja: 2007-11-20, 933 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Samborowo gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-11-08, ostatnia aktualizacja: 2007-11-08, 910 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Samborowo gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-11-09, ostatnia aktualizacja: 2007-11-09, 937 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Samborowo i Gierłoż, gmina Ostróda.
data publikacji: 2008-02-05, ostatnia aktualizacja: 2008-02-05, 902 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obszarze wsi Durąg i Szafranki gminy Ostróda.
data publikacji: 2007-10-22, ostatnia aktualizacja: 2007-10-22, 1030 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Worniny gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-10-11, ostatnia aktualizacja: 2007-10-11, 940 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Górka gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-10-11, ostatnia aktualizacja: 2007-10-11, 907 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Lipowiec – Wólka Lichtajńska gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-10-11, ostatnia aktualizacja: 2007-10-11, 1074 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Górka i Szafranki gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-10-12, ostatnia aktualizacja: 2007-10-12, 898 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Ostrowin, gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-10-15, ostatnia aktualizacja: 2007-10-15, 865 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Pietrzwałd, gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-10-15, ostatnia aktualizacja: 2007-10-15, 955 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowościach: Bałcyny, Lipowo, Marynowo, Naprom, Pietrzwałd, Zajączki, Smykówko, Kraplewo, Turznica, Dziadyk, Samborowo, Ornowo, Brzydowo, Stary Las, Reszki, Gruda, gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-09-20, ostatnia aktualizacja: 2007-09-20, 1204 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Szafranki obręb Kajkowo gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-09-21, ostatnia aktualizacja: 2007-09-21, 941 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 3 września 2007 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda polegającego na budowie sieci wodociągowej, budowie kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Morliny i budowie kanalizacji sanitarnej tłocznej z miejscowości Szafranki do oczyszczalni ścieków w Tyrowie , gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-09-21, ostatnia aktualizacja: 2007-09-21, 925 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Wirwajdy zwołuję Wiejskie Zebranie Wyborcze w Sołectwie Wirwajdy na dzień 12 września 2007r. godz. 19.00 w Starej Szkole w Wirwajdach.
data publikacji: 2007-09-04, ostatnia aktualizacja: 2007-09-04, 956 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 12 września 2007r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 października 2007r.
data publikacji: 2007-09-25, ostatnia aktualizacja: 2007-09-25, 958 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kajkowo, Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-07-05, ostatnia aktualizacja: 2007-07-05, 1013 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Wysoka Wieś i Glaznoty, Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-07-05, ostatnia aktualizacja: 2007-07-05, 969 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Górka, Kajkowo do miejscowości Szafranki, Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-07-05, ostatnia aktualizacja: 2007-07-05, 994 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Żurejny i Kątno, Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-07-05, ostatnia aktualizacja: 2007-07-05, 977 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Pietrzwałd, Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-07-05, ostatnia aktualizacja: 2007-07-05, 946 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Samborowo, Wirwajdy, Tyrowo, Morliny, Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-07-05, ostatnia aktualizacja: 2007-07-05, 995 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Samborowo, Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-07-05, ostatnia aktualizacja: 2007-07-05, 955 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika i rozbudowie dwóch kurników, przewidzianego do realizacji na działkach Nr 454/2 i 454/13 położonych w miejscowości Samborowo.
data publikacji: 2007-07-06, ostatnia aktualizacja: 2007-07-06, 1007 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Mała Ruś, Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-07-06, ostatnia aktualizacja: 2007-07-06, 965 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Tyrowo, Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-04-19, ostatnia aktualizacja: 2007-04-19, 1008 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Wysoka Wieś i Glaznoty Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-04-19, ostatnia aktualizacja: 2007-04-19, 981 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Samborowo, Wirwajdy, Tyrowo, Ornowo, Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-03-27, ostatnia aktualizacja: 2007-03-27, 1082 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Glaznoty, Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-03-16, ostatnia aktualizacja: 2007-03-16, 939 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Międzylesie, Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-03-16, ostatnia aktualizacja: 2007-03-16, 1052 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Rudno Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-03-27, ostatnia aktualizacja: 2007-03-27, 1019 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie/Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów części miejscowości Grabinek, obręb Grabin, Ostrowin.
data publikacji: 2007-03-06, ostatnia aktualizacja: 2007-03-06, 1044 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Szafranki i Morliny gmina Ostróda
data publikacji: 2007-02-19, ostatnia aktualizacja: 2007-02-19, 1007 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o Wiejskim Zebraniu Wyborczym w Sołectwie Wałdowo na dzień 23 stycznia 2007r. godz. 18.00 w Świetlicy Parafialnej w Wałdowie.
data publikacji: 2007-01-22, ostatnia aktualizacja: 2007-01-22, 1093 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wiejskim Zebraniu Wyborczym w Sołectwie Zwierzewo na dzień 25 stycznia 2007r. godz. 18.00 w Szkole Podstawowej w Zwierzewie.
data publikacji: 2007-01-18, ostatnia aktualizacja: 2007-01-18, 1096 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Szafranki - Morliny, Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-01-09, ostatnia aktualizacja: 2007-01-09, 1093 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Morliny - Bałcyny Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-01-11, ostatnia aktualizacja: 2007-01-11, 1061 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Glaznoty, Gmina Ostróda
data publikacji: 2007-01-11, ostatnia aktualizacja: 2007-01-11, 1038 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 grudnia 2006r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 stycznia 2007 r.
data publikacji: 2006-12-31, ostatnia aktualizacja: 2006-12-31, 1115 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 24 października 2006 r. o obsadzeniu mandatów radnych Rady Gminy bez głosowania
data publikacji: 2006-10-24, ostatnia aktualizacja: 2006-10-25, 1151 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 24 października 2006 r. o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Ostróda zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 r.
data publikacji: 2006-10-25, ostatnia aktualizacja: 2006-10-25, 1129 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 24 października 2006 r. podające do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Ostróda, zarządzonych na dzień 12 listopada 2006r.
data publikacji: 2006-10-25, ostatnia aktualizacja: 2006-10-25, 1095 odsłon   Strona gotowa do druku
OBWIESZCZENIE DLA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ O ZAMIERZENIU INWESTYCYJNYM w miejscowości WYSOKA WIEŚ
data publikacji: 2006-11-13, ostatnia aktualizacja: 2006-11-13, 1069 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 19 października 2006r. w sprawie zarejestrowanych kandydatów na wójta Gminy Ostróda.
data publikacji: 2006-10-23, ostatnia aktualizacja: 2006-10-23, 1200 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o terminie losowania składów obwodowych komisji wyborczych. Gminna Komisja Wyborcza w Ostródzie podaje do publicznej wiadomości że w dniu 20 października 2006r. o godz. 10.00 w sali nr 21 Urzędu Miejskiego w Ostródzie, odbędzie się publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych.
data publikacji: 2006-10-18, ostatnia aktualizacja: 2006-10-18, 1143 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2006r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla wyborów samorządowych w 2006r.
data publikacji: 2006-10-21, ostatnia aktualizacja: 2006-10-21, 1119 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie z dnia 16 października 2006r. w sprawie dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych w okręgu wyborczym Nr 12 Lipowo.
data publikacji: 2006-10-16, ostatnia aktualizacja: 2006-10-16, 1087 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Brzydowo - Prusowo gmina Ostróda
data publikacji: 2006-10-18, ostatnia aktualizacja: 2006-10-18, 1158 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego zawiadamiające, że pismem z 5 października br. zwrócił się do Ministra Środowiska oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 16 (Grudziądz-Olsztyn-Augustów) na odcinku Stare Jabłonki – Gietrzwałd od km 112+000 do km 123+728 (tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Kątno-Mańki w rejonie wsi Stare Jabłonki do mostu nad rzeką Giłwą na zachodnich peryferiach wsi Gietrzwałd) realizowanego na terenie gminy Ostróda i Gietrzwałd, województwo warmińsko-mazurskie.
data publikacji: 2006-10-09, ostatnia aktualizacja: 2006-10-09, 1082 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 9 października 2006 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla HOTELU SPA DR IRENA ERIS WZGÓRZA DYLEWSKIE SP. z o.o. w Wysokiej Wsi, polegającego na budowie sieci wodociągowej do zaopatrzenia w wodę istniejących i projektowanych siedlisk w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda.
data publikacji: 2006-10-18, ostatnia aktualizacja: 2006-10-18, 1055 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 16 (Grudziądz-Olsztyn-Augustów) na odcinku Stare Jabłonki – Gietrzwałd od km 112+000 do km 123+728 (tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Kątno-Mańki w rejonie wsi Stare Jabłonki do mostu nad rzeką Giłwą na zachodnich peryferiach wsi Gietrzwałd) realizowanego na terenie gminy Ostróda i Gietrzwałd, województwo warmińsko-mazurskie.
data publikacji: 2006-10-09, ostatnia aktualizacja: 2006-10-09, 997 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Durąg, Kraplewo i Brzydowo, Gmina Ostróda
data publikacji: 2006-10-01, ostatnia aktualizacja: 2006-10-01, 1164 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 września 2006r. informujące o podziale Gminy Ostróda na okręgi wyborcze, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Ostródzie w wyborach samorządowych przewidzianych w dniu 12 listopada 2006r.
data publikacji: 2006-09-21, ostatnia aktualizacja: 2006-09-21, 1102 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydanej w dniu 5 września 2006 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda w Ostródzie, polegającego na budowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w miejscowości Szyldak na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Gdańskiej.
data publikacji: 2006-09-11, ostatnia aktualizacja: 2006-09-11, 957 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie z dnia 10 sierpnia 2006r. dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Glaznoty
data publikacji: 2006-08-15, ostatnia aktualizacja: 2006-08-15, 1245 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 sierpnia 2006 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Polskiej Telefonii Komórkowej CENTERTEL Sp. z o.o. POLKOMPTEL S.A. Al. Jerozolimskie 81, 02 - 001 Warszawa, polegającego na przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENERTEL nr 5782 MORLINY PLUS zlokalizowanej na działce nr 10/39 położonej w miejscowości Morliny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2006-08-15, ostatnia aktualizacja: 2006-08-15, 1192 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 sierpnia 2006 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. ERA GSM Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 34893 zamontowanej na istniejącej wieży telekomunikacyjnej TP S.A. położonej na działce Nr 111/3 w miejscowości Wysoka Wieś, gmina Ostróda.
data publikacji: 2006-08-15, ostatnia aktualizacja: 2006-08-15, 1039 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda z dnia 4 sierpnia 2006 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. ERA GSM Al. Jerozolimskie 181, 02 - 222 Warszawa, polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 34912 zamontowanej na istniejącej wieży telekomunikacyjnej zlokalizowanej na działce Nr 61 położonej w miejscowości Lipowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2006-08-15, ostatnia aktualizacja: 2006-08-15, 1066 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie informujące o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 21 lipca 2006 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji złoża piasków, przewidzianej do realizacji na działce nr 76/1 położonej w miejscowości Idzbark, gmina Ostróda.
data publikacji: 2006-07-27, ostatnia aktualizacja: 2006-07-27, 1295 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające, o wydaniu decyzji w dniu 18 lipca 2006 r. Nr 5/2006 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy na budowę placu zabaw przewidzianej do realizacji w miejscowości Idzbark na działce Nr 175/1, gmina Ostróda.
data publikacji: 2006-07-27, ostatnia aktualizacja: 2006-07-27, 1170 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o zamierzeniu inwestycyjnym celu publicznego w miejscowości Kraplewo, Brzydowo, Smykowo, Smykówko, Ryńskie, Rudno, Zajączki, Naprom, Pietrzwałd, Lipowo, Bałcyny, Reszki, Turznica, Wirwajdy, Gmina Ostróda
data publikacji: 2006-07-17, ostatnia aktualizacja: 2006-07-17, 1340 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Wirwajdy Gmina Ostróda
data publikacji: 2006-07-13, ostatnia aktualizacja: 2006-07-13, 1216 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Glaznoty Gmina Ostróda
data publikacji: 2006-07-13, ostatnia aktualizacja: 2006-07-13, 1043 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dla społeczności lokalnej o zamierzeniu inwestycyjnym w miejscowości Szyldak Gmina Ostróda
data publikacji: 2006-07-13, ostatnia aktualizacja: 2006-07-13, 1123 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda o wydaniu decyzję Nr 4/2006 o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie traktu światłowodowego relacji BB49491 RBSC Olsztyn - BB49484 Ostróda - Morliny, przewidzianego do realizacji w miejscowościach: Morliny, Ornowo, Kajkowo, Lipowiec, Górka, Idzbark i Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
data publikacji: 2006-07-12, ostatnia aktualizacja: 2006-07-12, 1047 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 20 czerwca 2006 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda ul. Mickiewicza 24, polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno- tłocznej i sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w miejscowości Lubajny i Nowe Siedlisko, gmina Ostróda.
data publikacji: 2006-06-26, ostatnia aktualizacja: 2006-06-26, 1296 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 20 czerwca 2006 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gminy Ostróda, 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24 polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej i sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w miejscowości Zwierzewo i Lubajny, gmina Ostróda.
data publikacji: 2006-06-26, ostatnia aktualizacja: 2006-06-26, 1023 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie informujące wszystkich zainteresowanych, że w publicznie dostępnym wykazie o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, będących w posiadaniu Urzędu, znajdującym się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24, pok. nr 15, umieszczony został wniosek o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla inwestycji polegającej na: przebudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL nr 5782 MORLINY PLUS zlokalizowanej na wieży stanowiącej własność POLKOMTEL S.A., położonej na działce Nr 10/39 na terenie Zakładów Mięsnych Morliny w miejscowości Morliny.
data publikacji: 2006-06-14, ostatnia aktualizacja: 2006-06-14, 1021 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 15 maja 2006 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Gospodarstwa Rybackiego Ostróda Sp. z o.o. w Warlitach Wielkich dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej (dwie turbiny o mocy 150 kW każda i będą umieszczone na szczytach ok. 25 metrowych wież jednosłupowych) zlokalizowanej na działce Nr 113/116 w miejscowości Warlity Wielkie.
data publikacji: 2006-06-14, ostatnia aktualizacja: 2006-06-14, 1106 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dotyczące obowiązku opieki nad psami i innymi zwierzętami, wykluczając zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi i otoczenia.
data publikacji: 2006-04-06, ostatnia aktualizacja: 2006-04-06, 1087 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dotyczące utrzymaniu czystości i porządku.
data publikacji: 2006-04-06, ostatnia aktualizacja: 2006-04-06, 1272 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie dotyczące wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 2 marca 2006 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Nastajki z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Samborowie.
data publikacji: 2006-03-07, ostatnia aktualizacja: 2006-03-07, 1001 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 29 grudnia 2006 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Nadleśnictwa Olsztynek 11-015 Olsztynek ul. Mrongowiusza 35, polegającego na budowie zbiornika wodnego retencyjnego, przewidzianej do realizacji na działce Nr 3159/1położonej w miejscowości Glaznoty, gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-01-23, ostatnia aktualizacja: 2007-01-23, 976 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie o wydanej przez Wójta Gminy Ostróda w dniu 29 grudnia 2006 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie Gospodarstwo S.P. w Ostródzie z/s. w Grabinie 17 14-106 Szyldak, polegającego na budowie sieci wodociągowej Brzydowo- Prusowo do zaopatrzenia w wodę mieszkańców wsi Prusowo, gmina Ostróda.
data publikacji: 2007-01-23, ostatnia aktualizacja: 2007-01-23, 1016 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda w sprawie publicznego losowanie składów osobowych obwodowych komisji wyborczych.
data publikacji: 2005-09-03, ostatnia aktualizacja: 2005-09-03, 1469 odsłon   Strona gotowa do druku
Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda. Wójt Gminy Ostróda podaje do wiadomości publicznej informacje o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 września 2005r. oraz w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005r.
data publikacji: 2005-08-12, ostatnia aktualizacja: 2005-08-12, 1299 odsłon   Strona gotowa do druku
Panel aktualizacyjny